» 

Tuyên Truyền Giáo Dục Pháp Luật

 • Tuyên truyền giáo dục pháp luật

  Quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống được bắt đầu bằng hoạt động phổ biến và giáo dục pháp luật, đây là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để truyền tải pháp luật vào cuộc sống. Vì thực hiện pháp luật dù bằng hình thức nào như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật hay áp dụng pháp luật thì trước hết đều phải có hiểu...

  doc 24p crystalheart115 23-01-2010 422 162

 • LUẬN VĂN: Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang

  Chuyển sang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật (GDPL) đã trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, pháp luật dù hoàn thiện đến đâu cũng không thể điều chỉnh hết mọi quan hệ xã hội. Do đó, ý thức tự giác chấp hành pháp...

  pdf 102p dellvietnam 23-08-2012 144 78

 • Tuyên truyền pháp luật

  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân… Pháp luật chỉ phát huy tác dụng trong đời sống xã hội khi việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi trọng và làm cho mọi người biết, thực hiện...

  doc 25p crystalheart115 23-01-2010 366 152

 • Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông.

  Giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường phổ thông là một trong những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng của chương trình giáo dục của Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6 năm 1996) đã ghi nhận:"Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, đạo...

  doc 17p hongha1980 23-06-2010 319 139

 • Phổ biến giáo dục pháp luật

  Trong những năm qua , cùng với việc xây dựng và hoàn thành hệ thống pháp luật .Đảng và nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân

  doc 23p crystalheart115 23-01-2010 427 123

 • Luận văn: Giáo dục pháp luật cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay

  Mục đích Luận văn: Giáo dục pháp luật cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay nhằm phân tích lý luận và đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật cho đồng bào người Chăm ở Ninh Thuận, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào Chăm ở Ninh Thuận hiện nay.

  pdf 94p vinamilkvietnam 21-08-2012 81 29

 • LUẬN VĂN: Phát huy vai trò giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã cho đồng bào Khơme ở tỉnh Trà Vinh hiện nay

  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, phức tạp, song vấn đề quan trọng không kém đó là làm như thế nào để đưa pháp luật vào cuộc sống, để pháp luật được mọi người tôn trọng và chấp hành đầy đủ. Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luật Hôn nhân gia đình ngày 10/10/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng...

  pdf 103p vascaravietnam 16-08-2012 67 28

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay

  Giáo dục giáo pháp luật trong các nhà trường, đặc biệt trong các trường cao đẳng kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, góp phần đào tạo nhân lực, hình thành một cách vững chắc những thế hệ công dân - người lao động đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện tại và tương lai. Do đó, hơn 10 năm qua, Đảng và Chính phủ đã ra những nghị quyết, chỉ thị trong đó khẳng định rằng để xây...

  pdf 101p vascaravietnam 21-08-2012 68 27

 • LUẬN VĂN: Giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh Đăk Lăk Thực trạng và giải pháp

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giáo dục pháp luật cho nhân dân các dân tộc ít người ở tỉnh đăk lăk thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 98p vinamilkvietnam 21-08-2012 39 14

 • Luận văn Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An -Thực trạng và giải pháp

  TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ TRUNG CẤP LLCT-HC LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện về kinh tế xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quy ền

  doc 43p tronglam77 15-12-2012 119 44

 • Nghiên cứu giáo dục

  Sau khi Luật giáo dục được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998, vấn đề đặt ra là phải có kế hoạch hành động nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật giáo dục trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời phải xây dựng một hệ thống các văn bản pháp qui, hoàn thiện pháp luật về giáo dục cả về số lượng và chất lượng, tạo ra một hành lang pháp lý,...

  doc 69p hongha1980 23-06-2010 177 85

 • Chỉ thị số 26/1998/CT-TTg

  Chỉ thị số 26/1998/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 2p lawgd8 22-11-2009 33 4

 • MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

  Biểu số: 09d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tuyên truyền (TT) miệng pháp...

  pdf 4p banhbeonhanthit 30-07-2013 8 3

 • MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

  Biểu số: 09b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang...

  pdf 3p banhbeonhanthit 30-07-2013 11 3

 • MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm)

  Biểu số: 09c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày.......... Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế) - Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh...

  pdf 3p banhbeonhanthit 30-07-2013 14 3

 • MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm)

  Biểu số: 09a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. - Đơn vị báo cáo: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...... - Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ...............

  pdf 3p banhbeonhanthit 30-07-2013 10 3

 • Báo cáo số 5969/BC-BNN-PC

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NĂM 2012

  pdf 5p xuanca_xuanca 23-02-2013 8 3

 • Nghị định số 28/2013/NĐ-CP

  Qui định chi tiết một số điều của luật phổ biến, giáo dục pháp luật về ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số biện pháp thi hành Luật này.

  pdf 8p hoamynguyen1811 19-04-2013 39 2

 • Chỉ thị số 315-CT

  Chỉ thị số 315-CT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf 3p lawgd9 22-11-2009 32 2

 • Chỉ thị Số: 02/2014/CT-UBND

  Chỉ thị Số: 02/2014/CT-UBND tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  pdf 4p hoa_cuc91 28-06-2014 3 0

 • + Xem thêm 52 Tuyên Truyền Giáo Dục Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản