Uml diagrams

Xem 1-20 trên 43 kết quả Uml diagrams
 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 199 82   Download

 • Software Engineering: Chapter 5 - System Modelling includes Existing and planned system models, System perspectives, UML diagram types, Use of graphical models, System boundaries, The context of the MHC-PMS, Movies for Rent, Process model of involuntary detention.

  pdf39p cocacola_17 12-12-2015 14 1   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chapter 5: Prototype and System Modeling" Le Thi Cam Huong by editor presentation of content: Prototyping, UML diagram types. Invite you to reference.

  pdf101p doinhugiobay_15 25-02-2016 27 2   Download

 • Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng (người sử dụng). UML sử dụng biểu đồ Use case (Use Case Diagram) để nêu bật mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống. Qua phương pháp mô hình hóa Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình hóa song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ phía hệ thống (tức là Use case). ...

  pdf17p bkavprovn2009 17-10-2010 266 115   Download

 • Biểu đồ lớp là gì? Biểu đồ lớp mô tả kiểu của các đối tượng trong hệ thống và các loại quan hệ khác nhau tồn tại giữa chúng; Là một kỹ thuật mô hình hóa tồn tại ở tất cả các phương pháp phát triển hướng đối tượng; Biểu đồ hay dùng nhất trong UML

  pdf29p suatuoiconbo 29-07-2011 521 111   Download

 • This paper describes how to model the dynamic aspects of software systems using UML notation and semantics. The three topics covered are sequence diagrams, activity diagrams and state charts. An explanation is given of each and how they fit into the overall model structure.

  pdf10p doxuan 07-08-2009 271 46   Download

 • Roughly, shows how relevant system concepts are structured and interrelated. Represented by UML class diagram ...

  ppt56p ken1802 06-04-2011 94 22   Download

 • Welcome to the UML Weekend Crash Course. So why another UML book? The Weekend Crash Course series is designed to give you quick access to the topics you want to learn. You won’t find a ton of reference material in this book. You won’t find a book that assumes you have a specific programming background. Instead, you will find the material you need to get the job done, no matter what your background.

  pdf385p tailieuvip13 24-07-2012 38 18   Download

 • Trong bài giảng này giới thiệu về biểu đồ lớp (Class Diagrams) trong lập trình hướng đối tượng. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được biểu đồ lớp là gì, các phần tử của biểu đồ lớp, lớp, biểu diễn lớp trong UML, đặc tả thuộc tính lớp,...và các nội dung khác.

  pdf29p namthangtinhlang_03 23-11-2015 103 36   Download

 • "UML Tutorial: Part 1" has explored a few of the notational elements that UML supplies for static soft- ware design. In future columns this article will expand upon this notation by showing how to use it for solving some real software problems.

  pdf7p hung181994 23-09-2014 21 2   Download

 • Class & Object Diagrams - Software Design Methodology includes UML class diagrams; class diagrams vs object diagrams; relationships; dependency; association; association name; association multiplicity; multiplicity example; multiplicity symbols; association role names; classes versus objects; class diagram example; aggregation; inheritance (generalization); multiple inheritance.

   

  pdf36p ngkhacvu 22-05-2015 20 3   Download

 • Systems Analysis and Design: Chapter 18 - Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML's Objectives is Understand what object-oriented systems analysis and design is and appreciate its usefulness; Apply the steps used in UML to break down the system into a use case model and then a class model.

  ppt75p cocacola_17 11-12-2015 9 1   Download

 • This is a practical book that tells you how to write C# programs using some of the most common design patterns. It also serves as a quick introduction to programming in the new C# language. The pattern discussions are structured as a series of short chapters, each describing a design pattern and giving one or more complete working, visual example programs that use that pattern. Each chapter also includes UML diagrams illustrating how the classes interact.

  pdf424p huyhoang 07-08-2009 368 150   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 354 123   Download

 • Use case là một khái niệm hữu ích giúp phân tích viên hiểu được hành vi của hệ thống. Nó giúp ta ghi nhận các yêu cầu từ quan điểm người dùng. Nội dung chính trong bài học này: + Biểu diễn một mô hình use case (use case model) + Trực quan hóa mối quan hệ giữa các use case + Tìm hiểu vai trò của các use case diagram trong quá trình phát triển + Tạo và ứng dụng các mô hình use case + Xem xét bức tranh tổng thể của UML...

  pdf6p vietcuong86 23-04-2010 444 96   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 554 91   Download

 • Chúng ta đã tìm hiểu về các thành phần cấu trúc quan trọng của UML. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu về một thành phần giúp biểu diễn những thay đổi trạng thái của object diễn ra theo thời gian.

  pdf7p vietcuong86 23-04-2010 367 83   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình.

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 162 50   Download

 • Các ca sử dụng: Một ca sử dụng là một phương tiện để thể hiện các khả năng khác nhau sử dụng hệ thống. Nó biểu diễn một chuỗi tương tác giữa tác nhân và ứng dụng. Nó định nghĩa một chức năng có thể sử dụng được bởi tác nhân Thuê sách Xem trạng thái Đặt trước

  pdf21p suatuoiconbo 29-07-2011 133 36   Download

 • Hai loại biểu đồ được sử dụng để mô hình hóa tương tác đối tượng: Biểu đồ trình tự (Sequence diagrams); Biểu đồ cộng tác (Collaboration diagrams); Biểu đồ trình tự và biểu đồ cộng tác đều chỉ ra cùng loại thông tin, còn gọi là biểu đồ tương tác (Interaction diagram); Biểu đồ tương tác giúp xác định hệ thống làm việc như thế nào?

  pdf19p suatuoiconbo 29-07-2011 121 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản