UML Language

Xem 1-20 trên 129 kết quả UML Language
 • Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice shows how to drive an object-oriented software design from use case all the way through coding and testing, based on the minimalist, UML-based ICONIX process. In addition to a comprehensive explanation of the foundations of the approach, the book makes extensive use of examples and provides exercises at the back of each chapter.

  pdf471p bookstore_1 10-01-2013 48 12   Download

 • Chapter 4: Object-Oriented Data Modeling includes about Introduction, UML Language, Object-Oriented Modeling, Object Modeling Example, Tranform Class Diagram to Relational Database Schema and some thing else.

  ppt45p cocacola_10 08-12-2015 9 1   Download

 • TÓM TẮT Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng.

  doc7p vothien_b10 21-12-2009 874 312   Download

 • Các ngôn ngữ mô hình hóa ra đời và ngày càng được cải tiến, trong đó sự ra đời của UML ( Unified Modeling language) dựa trên ba phương pháp hướng đối tượng Booch, OMT, OOSE đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ chuẩn dùng để trực quan hóa, đặc tả, xây dựng và làm sưu liệu cho các sản phẩm phần mềm và được hỗ trợ bởi các tổ chức, các công ty phát triển phần mềm trên thế giới.

  pdf171p doxuan 05-08-2009 819 297   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế uml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vuzlong 12-07-2010 336 181   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf7p toidohang 23-01-2011 296 105   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 246 105   Download

 • The Unified Modelling Language, or the UML, is a graphical modelling language that provides us with a syntax for describing the major elements (called artifacts in the UML) of software systems. In this course, we will explore the main aspects of the UML, and describe how the UML can be applied to software development projects. Through to its core, UML leans towards object oriented software development, so in this course, we will also explore some of the important principles of object orientation....

  pdf123p doxuan 07-08-2009 354 97   Download

 • This book is intended to be a complete and useful reference to the Unified Model- ing Language (UML) for the developer, architect, project manager, system engi- neer, programmer, analyst, contracting officer, customer, and anyone else who needs to specify, design, build, or understand complex software systems. It pro- vides a full reference to the concepts and constructs of UML, including their se- mantics, syntax, notation, and purpose. It is organized to be a convenient but thorough reference for the working professional developer.

  pdf568p trannhu 07-08-2009 207 89   Download

 • Since it’s standardization by the OMG (Object Management Group) in November 1997, the Unified Modeling Language (UML) has had a tremendous impact on how software systems are developed. The role of modeling in specifying and documenting complex software systems is being accepted, and an industrial approach to software engineering is on its way to becoming reality.

  pdf281p ptng13 17-05-2012 98 34   Download

 • Unified Modeling Language (UML) là ngôn ngữ giúp - đặc tả - trực quan hóa - xây dựng - làm sưu liệu các artifact của một hệ thống phần mềm Ví dụ : Use-Case Hệ thống Đăng Ký học phần ở một Trường ĐH

  pdf100p itvovantien 13-06-2012 73 27   Download

 • Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (tiếng Anh: Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 79 18   Download

 • OOAD là một kỹ thuật để phân tích các yêu cầu và tạo ra các thiết kế cho một hệ thống phần mềm. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng OOAD cần được mô tả trong một hình thức đồ họa. Phương pháp này hiển thị thông tin đồ họa được gọi là mô hình trực quan. Các mô hình hình ảnh của một hệ thống phần mềm có thể được tạo ra bằng cách sử dụng Unified Modeling Language (UML).

  pdf36p tienphuoconline 22-10-2011 65 17   Download

 • "Since its original introduction in 1997, the Unified Modeling Language has revolutionized software development. Every integrated software development environment in the world--open-source, standards-based, and proprietary--now supports UML and, more importantly, the model-driven approach to software development. This makes learning the newest UML standard, UML 2.0, critical for all software developers--and there isn't a better choice than this clear, step-by-step guide to learning the language." --Richard Mark Soley, Chairman and CEO, OMG...

  pdf0p trac2_123 16-04-2013 40 11   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'uml (unified modeling language', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt29p hung20031553 24-12-2012 43 6   Download

 • UML

  Unified Modeling Language Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa UML không phải là một ngôn ngữ lập trình Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận. UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng

  ppt25p trinh02 23-01-2013 29 6   Download

 • Unified Modeling Language (UML) is a standardized general-purpose modeling language in the field of object-oriented software engineering. The Unified Modeling Language includes a set of graphic notation techniques to create visual models of object-oriented software-intensive systems. The Unified Modeling Language was developed by Grady Booch, Ivar Jacobson and Jim Rumbaugh at Rational Software in the 1990s. It was adopted by the Object Management Group (OMG) in 1997, and has been managed by this organisation ever since.

  pdf195p trinhvang 18-01-2013 26 3   Download

 • This paper introduces an unsupervised vector approach to disambiguate words in biomedical text that can be applied to all-word disambiguation. We explore using contextual information from the Unified Medical Language System (UMLS) to describe the possible senses of a word. We experiment with automatically creating individualized stoplists to help reduce the noise in our dataset. We compare our results to SenseClusters and Humphrey et al. (2006) using the NLM-WSD dataset and with SenseClusters using conflated data from the 2005 Medline Baseline. ...

  pdf6p hongphan_1 15-04-2013 19 2   Download

 • The paper describes a cross-lingual document retrieval system in the medical domain that employs a controlled vocabulary (UMLS I ) in constructing an XMLbased intermediary representation into which queries as well as documents are mapped. The system assists in the retrieval of English and German medical scientific abstracts relevant to a German query document (electronic patient record). The modularity of the system allows for deployment in other domains, given appropriate linguistic and semantic resources. ...

  pdf4p bunthai_1 06-05-2013 28 1   Download

 • Bài giảng Giới thiệu UML (Unified Modeling Language) do Trương Vĩnh Hảo thực hiện nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm UML; lịch sử phát triển của UML; khung nhìn của UML; lược đồ của UML 2.0; hệ thống POS; hệ thống Library. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt26p cocacola_07 09-11-2015 17 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản