Ứng dụng fibonacci

Xem 1-13 trên 13 kết quả Ứng dụng fibonacci
 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Dãy Fibonacci, dãy Lucas và các ứng dụng nhằm giới thiệu dãy fibonacci, dãy lucas và các tính chất cơ bản, các tính chất số học cũng như các tính chất liên hệ giữa chúng.

  pdf84p 19971998 23-04-2013 317 155   Download

 • Chapter 1 The Fibonacci ratio. Let your imagination soar. Think of the universe, the constellations, the galaxy. Contemplate the beauty and form of all the wonders of nature: the trees, the ocean, flowers, plant life, animals

  pdf13p leslie88 23-09-2010 57 17   Download

 • Chapter 6 Multiple Fibonacci price targets. By combining parts of the Elliott concept with Fibonacci ratios, we tried to improve the overall investment approach. Historical intraday, daily, weekly, and/ or monthly charts were used to identify different elements

  pdf4p leslie88 23-09-2010 56 14   Download

 • Chapter 7 Time analysis. During the Elliott/ Fibonacci seminars, held by the autor in 1983 in the United States, we introduced a trading concept strictly based on Fibonacci time analysis, today this concept is as sound as it was then

  pdf12p leslie88 23-09-2010 59 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'fibonacci applications and strategies for traders chapter 9', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p leslie88 23-09-2010 56 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'fibonacci applications and strategies for traders chapter 8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p leslie88 23-09-2010 61 10   Download

 • Sơ lược nguồn gốc • Triết lý về sóng và chu kỳ • Các khái niệm quan trọng về sóng Elliott • Các dạng sóng cơ bản • Ứng dụng kết hợp với hệ thống Fibonacci

  pdf71p ntgioi120403 02-11-2009 1037 607   Download

 • Chapter 2 The Elliott wave principle in a nutshell. Ralph Nelson Elliott was an engineer. After a serious illness in the early 1930s, he turned to the analysis of stock prices, especially the Dow Jones Index

  pdf7p leslie88 23-09-2010 57 17   Download

 • Chapter 3 Working with a 5 wave pattern. Returning to Elliott's original work, one of his most important statements is, "A cyclical pattern or measurement of mass psychology is 5, waves upward and 3 waves downward, totalling 8 waves

  pdf10p leslie88 23-09-2010 52 14   Download

 • Chapter 4 Working with corrections. According to Elliott, every market moves in rhythms. Impulse waves, defining the major price movement, will have a corrective wave before the next impulse wave reaches new territory

  pdf14p leslie88 23-09-2010 68 12   Download

 • Chapter 5 Working with Extensions. Extensions are exuberant prive movement. They express themselves in run- away markets, opening gaps, limit up and limit down moves and high volatility

  pdf11p leslie88 23-09-2010 58 11   Download

 • Hình 19,2 (a) Một đống Fibonacci bao gồm năm min-heap-ra lệnh cho cây và 14 nút. Các dòng tiêu tan chỉ trong danh sách gốc. Các nút tối thiểu của heap là nút có chứa chìa khóa 3. Các nút màu đen được đánh dấu. Tiềm năng này đống Fibonacci cụ thể là 5 C 2 3 D 11. (b) Một đại diện đầy đủ hơn cho thấy con trỏ p (lên mũi tên)

  pdf132p kimku8 29-10-2011 60 4   Download

 • , con (giảm mũi tên), và bên trái và bên phải (mũi tên sang một bên). Những con số còn lại trong chương này bỏ qua những chi tiết này, vì tất cả các thông tin được hiển thị ở đây có thể được xác định từ những gì xuất hiện trong phần (a).Thông tư này, danh sách liên kết kép (xem Phần 10,2) có hai lợi thế để sử dụng trong đống Fibonacci.

  pdf132p kimku8 29-10-2011 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản