Ứng dụng mar- mix

Xem 1-9 trên 9 kết quả Ứng dụng mar- mix
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “ứng dụng mar- mix trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc96p phuong2401 26-11-2010 131 70   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - ứng dụng mar- mix trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p tengteng8 06-12-2011 56 26   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Ứng dụng MAR- MIX trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20" với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Mar- mix. Trên cơ sở này đánh giá các ưu, nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề xuất những biện pháp Mar- mix nhằm hoàn thiện hoạt động Mar- mix xuất khẩu ở Công ty 20.

  pdf73p khongxinhkhngodep 12-07-2014 28 7   Download

 • Chương 1 thực trạng kinh doanh của Công ty 20 và những vấn đề của Marketing, chương 2 những vấn đề trọng tâm của ứng dụng Marketing-Mix ở Công ty 20, chương 3 các giải pháp hoàn thiện Marketing-Mix xuất khẩu hàng may mặc của Công ty 20 là những nội dung chính trong 3 chương của chuyên đề thực tập tốt nghiệp "Ứng dụng MAR-MIX trong kinh doanh xuất khẩu của Công ty 2". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc78p bahung11 07-09-2015 26 10   Download

 • Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển của mình.

  pdf73p demtichlieu 15-07-2010 56 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'ứng dụng mar- mix trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p antigone89 13-02-2012 57 10   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU" Với mục đích nghiên cứu đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Mar- mix. Trên cơ sở này đánh giá các ưu, nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề xuất những biện pháp Mar- mix nhằm hoàn thiện hoạt động Mar- mix xuất khẩu ở Công ty may 10.

  pdf102p khongxinhkhngodep 12-07-2014 97 38   Download

 • Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển của mình.

  doc78p lexuansang 21-11-2010 34 7   Download

 • Kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá đang ngày càng phát triểnvà chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Với đặc điểm là đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá , nền kinh tế của Việt Nam đang có những bước phát triển rất năng động , đòi hỏi việc phát triển các nghành dịch vụ nói chung và nghành dịch vụ vận tải nói riêng là không thể thiếu.

  pdf87p minhtri 07-07-2009 527 405   Download

Đồng bộ tài khoản