Ứng dụng mô hình ERP

Xem 1-15 trên 15 kết quả Ứng dụng mô hình ERP
 • Thuyết trình Quản trị dự án: Xây dựng mô hình ERP cho trường đại học X nhằm trình bày xu thế ứng dụng ERP vào môi trường đại học (ĐH) đang phát triển mạnh mẽ. Các trường ĐH ở Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức.

  ppt29p navy_12 21-05-2014 133 38   Download

 • Bài báo này đề cập đến xu hướng ứng dụng mô hình ERP (Enterprise Resource Planning) trong môi trường giáo dục đại học thông qua phân tích tính cần thiết, những thuận lợi, thách thức khi triển khai mô hình ERP cho các trường Đại học. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp các trường Đại học có thể xem xét và ứng dụng mô hình ERP trong tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong xã hội thông tin ngày nay....

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 109 30   Download

 • Giới thiệu các khái niệm ERP và thành phần của ERP, từ đó xây dựng mô hình quan hệ và ràng buộc giữa thành phần trong ERP, đề xuất mô hình xây dựng hệ thống quản trị bán hàng. Nghiên cứu thực trạng, thu thập số liệu hình thành mô hình thực tiễn ứng dụng quan hệ khách hàng tại công ty Don’s Tây Hồ. Xây dựng hệ thống quản trị bán hàng tại Don’s Tây Hồ.

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 66 12   Download

 • Tiểu luận Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại công ty Vissan kháng cự, động lực và giải pháp trình bày cơ sở lý thuyết về ERP, lý thuyết về chẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, ứng dụng ERP tại công ty Vissan, phân tích thực trạng ứng dụng phần mềm trong công ty VISSAN, thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty VISSAN.

  pdf18p big_12 09-06-2014 192 78   Download

 • Tiểu luận Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại Anh văn hội Việt Mỹ (VUS) trình bày cơ sở lý thuyết, lý thuyết về chẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, thực tế ứng dụng ERP tại Anh văn hội Việt Mỹ, thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Anh Văn Hội Việt Mỹ, những nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP.

  pdf19p big_12 09-06-2014 81 38   Download

 • Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp để có thể nâng cao ưu thế so với đối thủ, quản lý doanh nghiệp, cung ứng sản phẩm cho khách hàng tốt hơn. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  doc21p tranhuynhvan 24-12-2012 85 31   Download

 • Đề tài Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại công ty Vissan trình bày cơ sở lý thuyết về về chẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, thực tế ứng dụng ERP tại công ty Vissan, thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty VISSAN, giải pháp thúc đẩy triển khai phần mềm.

  pdf29p big_12 09-06-2014 88 44   Download

 • Tiểu luận Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại công ty Vissan theo quan điểm cá nhân nhằm trình bày lý thuyết về ERP, lý thuyết về chẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, thực tế ứng dụng ERP tại công ty Vissan, tổng quan về Công ty VISSAN, phân tích động lực và kháng cự sự thay đổi triển khai phần mềm ERP tại công ty.

  pdf26p big_12 09-06-2014 98 38   Download

 • Với tỉ lệ ứng dụng ERP chỉ 4% [3], có thể nói triển khai thành công ERP tại Việt Nam chưa đạt nhiều kết quả. Mục tiêu của nghiên cứu là nhận diện những nhân tố chính cho việc triển khai thành công hệ thống ERP tại Việt Nam. Với mục tiêu này, nghiên cứu đã cải tiến mô hình hệ thống thông tin thành công trong việc nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công ERP.

  pdf11p sunshine_9 24-07-2013 72 25   Download

 • Đề tài: Các nhân tố tác động đến ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng nhằm nghiên cứu thực trạng, tìm hiểu số liệu, hình thành mô hình thực tiễn ứng dụng ERP và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mức độ triển khai ERP trên địa bàn Đà Nẵng.

  pdf72p ben1102 24-10-2014 39 16   Download

 • Tổng quan về hệ thống tin học quản lý và mô hình ứng dụng ERP; đề xuất mô hình ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trình bày hiện trạng triển khai ERP trên thế giới và tại Việt Nam, dẫn chứng một số bài viết về sự thành công trong triển khai ERP ở một vài doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình ERP cho công ty TNHH Fami kết nối với hệ thống Asia ERP của công ty cổ phần phát triển phần...

  pdf3p banhbeovodung 20-06-2013 70 18   Download

 • Thông tin kế toán, mô tả vấn đề tài chính doanh nghiệp, là kết quả của hệ thống thông tin kế toán. Nó được cung cấp cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp, hội đồng quản trị và người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ ra quyết định phù hợp. Chất lượng thông tin kế toán là vấn đề cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả quyết định của người sử dụng thông tin....

  pdf219p thuytienvang_1 31-10-2012 96 37   Download

 • So sánh ERP và Intranet trên quan điểm khả thi ứng dụng vào mô hình quản lý doanh nghiệp. www.vtranet.com - Phần mềm quản lý doanh nghiệp.Là hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của mình bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản

  pdf12p htthang 04-09-2012 72 14   Download

 •  Tiểu luận: Mô tả các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán nhằm đi tìm hiểu các hình thức kế toán từ khi chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán - phương thức kế toán bằng tay và các các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán từ hình thức excel bán thủ công đến phương thức phần mềm kế toán, phương pháp ERP, Business Interligence. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p 0982097425 05-06-2015 35 15   Download

 • Lý thuyết: Tìm hiểu về hệ thống ERP (Đặc điểm, mô hình, triển khai, khả năng ứng dụng tại Việt Nam, một số hệ thống cụ thể, …). Bài tập: VẤN ÐỀ QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA: Một công ty thương nghiệp được phép kinh doanh một số loại hàng nào đó. Công ty có nhiều cửa hàng. Mỗi cửa hàng có một tên, một địa chỉ và một số điện thoại.

  doc3p songthuc 11-04-2010 602 214   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản