Ứng dụng tiêu chuẩn ngành

Xem 1-20 trên 241 kết quả Ứng dụng tiêu chuẩn ngành
 • Tiêu chuẩn ngành: Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát đại chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, với sự tham gia của các cơ quan

  pdf60p augi19 11-04-2012 174 46   Download

 • Tài liệu " Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103 - 1999 đến 14 TCN 109 - 1999 " về Phụ gia cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, được biến soạn dựa trên cớ sở các tài liệu tiêu chuẩn, kỹ thuật về phụ gia cho bê tông và vữa của MỸ, Anh, Pháp, Úc và Việt Nam có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế việc sử dụng phụ gia trong xây dựng công trình thủy lợi

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 102 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 3', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 72 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 49 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 124 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 52 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 52 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 6', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 48 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 7', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 42 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 45 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn ngành 14 tcn 103 - 1999 đến 14 tcn 109 - 1999 part 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dibovaodoi02 13-10-2011 44 13   Download

 • Tài liệu " Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002 " được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi do Viện khoa học Thủy lợi biên soạn

  pdf9p dibovaodoi03 18-10-2011 250 94   Download

 • "Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103 - 1999 đến 14 TCN 109 - 1999" trình bày tiêu chuẩn về phụ gia cho bê tông và vữa cũng như những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc sử dụng phụ gia trong xây dựng công trình thủy lợi nói riêng và xây dựng nói chung.

  pdf50p augi19 11-04-2012 353 87   Download

 • Hiện nay nhu cầu sử dụng kết cấu thép có khẩu độ lớn và không gian lớn cho sự phát triển của các ngành xây dựng cầu , ..

  doc4p hth1988 20-10-2010 213 72   Download

 • Tham khảo tài liệu '.....tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - từ 14 tcn 123-2002 đến 14 tcn 129-2002 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p dibovaodoi03 18-10-2011 121 31   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 118-2002 quy định thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư Thuỷ lợi: Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) và Báo cáo Nghiên cứu khả thi (BCNCKT), bao gồm: Các dự án thuỷ lợi, các đối tượng khác theo các quy định tương ứng của Quy chế đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

  doc132p thangnamvoiva9 01-08-2016 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 102-88 về thuốc trừ sâu phương pháp xác định tỉ suất lơ lửng của bột thấm nước. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp, xác định tỉ suất lơ lửng của dung dịch huyền phù của thuốc trừ sâu dạng bột thấm nước có nồng độ ứng với nồng độ sử dụng.

  doc2p suti91 13-11-2015 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 569:2003 về quy trình kỹ thuật ấp trứng tằm dâu ứng dụng cho sản xuất trứng giống tằm dâu. Tiêu chuẩn áp dụng cho các cơ sở sản xuất trứng tằm dâu và các Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva14 21-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 248:1998 áp dụng cho tính toán thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình ứng dụng vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu. Nội dung thiết kế chỉ quy định việc chọn vải, những tính toán cần thiết cho việc xác định vị trí đặt vải và số lớp vải để tăng cường mức độ ổn định của nền đắp trên đất yếu; còn các vấn đề tính toán về lún, về thấm lọc, bảo vệ và gia cường mái dốc không quy định ở đây.

  doc5p thangnamvoiva14 21-08-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật cho phần chuyển giao tin báo MTP dựa trên các khuyến nghị của ITU-T (trước đây là CCITT) sách trắng Q.701 - Q.705 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R.190-E, COM XI-R 191-E và COM XI-R 192-E), Q.707 và Q.752 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R 197-E), và sẽ có giá trị cho các ứng dụng quốc nội cũng như quốc tế.

  doc25p thangnamvoiva24 13-10-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản