Ương giống ốc hương

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ương giống ốc hương
 • Bể ương cọ rửa, tẩy trùng bằng chlorin nồng độ 100ppm, rửa sạch bể bằng nước biển sạch, để khô. Dùng ống nhựa dán xung quanh thành bể, cách đáy bể 50cm để ngăn không cho ốc bò lên khỏi mặt nước. Bố trí sục khí đều trong bể. Khí điều chỉnh vừa đủ, không qúa mạnh hay qúa yếu.

  pdf2p womanhood911_03 15-10-2009 134 46   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá việc sử dụng nguồn nước khác nhau đến tỷ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của ốc trong quá trình ương. Kết quả thực hiện góp phần xây dựng qui trình sản xuất giống ốc bươu đồng đạt hiệu quả cao hơn.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 4 2   Download

 • Nghiên cứu áp dụng chế độ ánh sáng phù hợp với đặc điểm sinh học đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế để ấp và ương nuôi ốc bươu đồng là vấn đề cần được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống. Kết quả của nghiên cứu sẽ đóng góp cơ sở để có thể khuyến cáo chế độ ánh sáng thích hợp trong quá trình ấp trứng và ương giống ốc bươu đồng.

  pdf7p tangtuy13 02-06-2016 4 1   Download

 • Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng nổi (Veliger) là phức tạp nhất trong quy trình sản xuất giống. Dưới đây sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản đã được trình bày trong công trình sản xuất của Nguyễn Thị Xuân Thu, 2001 và cải tiến công nghệ sản xuất của Mai Duy Minh, 2007: - Chuẩn bị bể ương: Bể ương nuôi ấu trùng nổi có thể tích từ 120L, 1m3 hoặc 5-6 m3 tuỳ quy mô sản xuất.

  pdf7p vachmauthu5_2305 12-04-2011 128 32   Download

 • Chương 1 - Lưu Hương Cốc Chủ Ðêm tối trùng trùng, toàn Vệ Phủ bốn phía đều vắng lặng... Thanh Phong Ðạo Trưởng đứng nhìn theo vị Ðường Chủ Lưu Hương Cốc là Ðộc Nhãn Diêm La Ðơn Hiểu Thiên và Phó Ðường Chủ Cung Quan Võ đi khuất, ông ta nhè nhẹ khép cửa quay về...

  pdf581p dongthao_1 16-04-2013 20 4   Download

 • Chè là cây công nghiệp dài ngày, có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới, sinh trƣởng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên hiện nay nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cây chè đã đƣợc trồng ở nhiều nƣớc trên thế giới, từ 330 vĩ Bắc đến 490 vĩ Nam [18]. Cây chè đƣợc phát hiện và sử dụng làm thứ nƣớc uống đầu tiên ở Trung Quốc.

  pdf119p carol123 23-07-2012 97 38   Download

 • Thí nghiệm “Ảnh hưởng của các chế độ thay n ước khác nhau đến sinh tr ưởng và tỷ lệ sống của ốc len (Cerithidea obtusa) ở giai đoạn giống và trưởng thành” được tiến hành với các chế độ thay nước khác nhau là 1 ngày (NT1), 3 ngày (NT2), 5 ngày (NT3), 7 ngày (NT4), 10 ngày (NT 5) và 15 ngày (NT6). Kết quả như sau: Tỷ lệ sống của ốc len của các nghiệm thức đối với mỗi loại kích cỡ th ì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P0,05) trong đó NT1 có tốc...

  pdf48p bandoctl 01-07-2013 29 10   Download

Đồng bộ tài khoản