Xem 1-20 trên 683 kết quả Ưu đãi đầu tư
 • Công văn 4291/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư

  doc1p 102010000111582 29-08-2009 412 39   Download

 • Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  doc10p quynhtrang 19-08-2009 96 19   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

  pdf8p xedapdo 29-04-2010 108 22   Download

 • 71/2001/N§-CP Nghị định của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  pdf12p trinhnk 05-07-2010 72 19   Download

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy định về ưu đãi đầu tư, quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  ppt64p thuytrang_8 21-09-2015 33 18   Download

 • Chương 3 Hình thành, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: các hình thức đầu tư, các ưu đãi đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp phép đầu tư, hồ sơ đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư, quy trình đăng ký, thẩm định cấp phép đầu tư.

  pdf13p thin_12 23-07-2014 31 6   Download

 • Bài viết Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới đưa ra những định hướng và giải pháp cho vấn đề này như hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư, sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 2 0   Download

 • Thông tư 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP của CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  doc13p tuuyen 17-08-2009 64 8   Download

 • Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

  doc29p meomeo 10-05-2009 1375 506   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam;

  doc27p lawcao 30-09-2009 480 163   Download

 • Luật này quy định về họa động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc18p lawcao 21-09-2009 376 89   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1.

  doc37p jilkent 13-06-2010 99 32   Download

 • Phân tích các biện pháp tạo thuận lợi trong kinh doanh, đặc biệt là thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và các ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục được những mặt còn hạn chế đó, để góp phần nâng cao hiệu quả thu hút FDI ở Việt Nam.

  pdf115p nine_12 22-02-2014 55 21   Download

 • Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

  pdf0p thudan 24-06-2009 295 14   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư Điều 1.

  pdf38p tukhuyen123 11-09-2012 42 14   Download

 • Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo 1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.

  pdf11p meoconlaoca 25-06-2011 43 13   Download

 • Công văn 4748/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi đầu tư

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 55 6   Download

 • Công văn 2260/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi đầu tư

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 85 6   Download

 • Công văn 1321/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất

  pdf1p hueman 16-08-2009 34 4   Download

 • Nội dung chính của luật đầu tư 2005 từ chương 5 đến chương 8 nhằm giới thiệu luật đầu tư 2005. Lý do soạn thảo Luật đầu tư 2005, quá trình phát triển của quy định pháp luật về đầu tư Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, các hình thức ưu đãi đầu tư...

  pdf12p top_12 21-04-2014 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản