» 

Ưu Thế Lai

 • Ưu thế lai

  Ưu thế lai (heterossis) là thuật ngữ do nhà chọn giống ngô G.H.Shull (Mỹ) đưa ra năm 1914 để chỉ hiệu quả lai biểu hiện vượt trội về sức sinh trưởng, sinh sản và chống chịu của con lai ở thế hệ thứ nhất so với các dạng bố mẹ của chúng. Hiện tượng này thể hiện rất rõ ở những con lai thu được từ sự giao phối giữa các dòng tự phối với nhau.

  pdf 21p heoxinhkute1 08-08-2010 166 64

 • Chương 5 ƯU THẾ LAI

  ĐỊNH NGHĨA Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống mạnh hơn bố mẹ, hoặc cả cơ thể cây lai, hoặc từng cơ quan bộ phận cuả cây lai sinh trưởng, phát triển nhanh, mạnh hơn, có tính chống chịu cao hơn, phẩm chất tốt hơn bố mẹ. Ưu thế lai do tác dụng qua lại giữa các gen trội khác nhau. Ngoài tác dụng ức chế cuả các alen trội đối với các alen lặn ở cùng vị trí, ưu thế lai còn...

  pdf 6p heoxinhkute10 06-01-2011 135 37

 • Cơ chế di truyền của ưu thế lai

  Ưu thế lai (heterosis, hybrid vigor) là hiện tượng con lai của 2 dòng thuần có tính trạng vượt trội so với cha mẹ. Cơ chế phân tử gây nên hiện tượng này vẫn là một cuộc tranh luận khoa học đã kéo dài hơn 100 năm. Có 2 giả thuyết lý giải hiện tượng này: Kiểu hình ưu thế lai khi lai giống ngô B73 × Mo17. Đại diện bắp ngô và cả cây của giống B73 (phải), Mo17 (trái), và con lai F1 (3 hàng cây...

  pdf 9p heoxinhkute7 10-12-2010 118 34

 • Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến ưu thế lai về hiệu suất sử dụng đạm của lúa lai f1

  Ưu thế lai (ƯTL) về năng suất hạt ở lúa lai F1 đ-ợc xác định l! do ƯTL về khối l-ợng chất khô tích luỹ (Yang v! cs, 1999; Pham Van Cuong v! cs, 2003). Khác với lúa thuần, bộ rễ lúa lai phát triển rất mạnh v! nhanh. Khả năng đẻ nhánh khoẻ, vị trí đẻ nhánh thấp, đẻ liên tục, lá đứng, h!m l-ợng diệp lục trong lá cao, khả năng quang hợp tốt, v! điều n!y góp phần l!m tăng hiệu quả sử dụng...

  pdf 8p banglang_1523 22-07-2012 24 8

 • ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN ƯU THẾ LAI VỀ CÁC ĐẶC TÍNH QUANG HỢP CỦA LÚA LAI F1 (Oryza sativa L.) Ở CÁC VỤ TRỒNG KHÁC NHAU

  Đánh giá mối liên hệ giữa ưu thế lai (ƯTL) về các đặc tính quang hợp và năng suất hạt của con lai F1 là việc làm mang ý nghĩa to lớn đối với việc chọn cặp bố mẹ để tạo giống lai F1 có tiềm năng suất cao. Ngoài ra, việc làm này còn góp phần cung cấp những thông tin hữu ích về các biện pháp kỹ thuật canh tác các lúa lai F1. Tuy nhiên những kết quả nghiên cứu về biểu hiện ƯTL đối...

  pdf 9p sunshine_3 26-06-2013 19 3

 • Ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và nông học của ngô lai F1 (Zea mays L.)

  Tham khảo bài viết 'ưu thế lai về các đặc tính quang hợp và nông học của ngô lai f1 (zea mays l.)', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p sunshine_3 26-06-2013 8 1

 • Bài giảng Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh...

  ppt 23p tainv27 19-03-2014 5 1

 • Giáo án Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai

  Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc 4p tainv27 17-03-2014 4 0

 • Mối liên hệ giữa ưu thế lai về khả năng quang hợp và năng suất hạt của lúa lai F1 (Oryza sativa L.)

  Hiện nay, diện tích trồng lúa lai F1 không ngừng tăng lên ở Việt Nam cũng nh- trên thế giới với năng suất v-ợt trội so với dòng bố mẹ và lúa thuần (Yuan, 2002; Virmani, 1997, 2002; Nguyễn Thị Trâm, 1998; Nguyễn Văn Hoan, 1999). Nhiều công trình nghiên cứu tr-ớc đây cho thấy -u thế lai (ƯTL) về năng suất của lúa lai F1 chủ yếu do -u thế lai về số nhánh và diện tích lá (Virmani và cs., 1981; Sarker và...

  pdf 9p sunshine_3 26-06-2013 8 2

 • QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG DƯA CHUỘT, CÁC DÒNG TỰ PHỐI ĐƯỢC PHÂN LẬP VÀ ƯU THẾ LAI

  Dưa chuột, Cucumis sativus là loài rau ăn quả có nền di truyền hẹp. Tuy nhiên, xu thế sử dụng trong sản xuất là các giống lai. Nghiên cứu này nhằm xác định khoảng cách di tuyền giữa các giống và giữa các dòng dưa chuột tạo ra từ chúng bằng chỉ thị RAPD trong mối quan hệ với năng suất của các tổ hợp lai giữa các dòng tự phối. Trong số 20 mồi RAPD sử dụng có 19 mồi (95%) cho đa hình với...

  pdf 9p leon_1 07-08-2013 15 7

 • Kết quả đánh giá ưu thế lai và khả năng kết hợp của 8 dòng thuần ngô nếp bằng phương pháp lai luân phiên

  Việc lập dự toán của 28 diallel thập cho thấy thời gian trưởng thành của giống lai ngắn hơn hơn cha mẹ 3-6 ngày (HMP: -3.5 đến 11%). Các ưu thế lai thực sự của chiều cao cây 20,9-64,9%; chiều dài tai 12,4-96,7%; đường kính tai 21,7-44,4%, P1000 hạt nhân 17,9-52,8% và sản lượng 105,7-229,1%. Năng suất lần mỗi hai mươi tám thập đã được cụ thể cao hơn so với kiểm tra nhiều-Wax44 (Hs: 8,0-14%). Dòng...

  pdf 6p leon_1 07-08-2013 14 1

 • Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến ưu thế lai về các đặc tính nông sinh học của lúa lai F1

  Thí nghiệm tiến hành đánh giá ảnh hưởng của hai thời vụ (trong vụ mùa và vụ xuân) đến ưu thế lai (ƯTL) của các tổ hợp lúa lai hai dòng. Bốn tổ hợp TH5-1 (P5s/R1), TH3-3 (T29s/R3), Việt lai 20 (103s/R20) và Bồi tạp Sơn thanh (Peiải 64s/Sơn thanh) và các dòng bố tương ứng R1, R3, R20, Sơn thanh được trồng ở trong thời vụ xuân sớm, xuân muộn, mùa sớm và mùa trung. Các chỉ tiêu theo dõi gồm số...

  pdf 7p leon_1 05-08-2013 7 1

 • Đánh giá các tổ hợp lúa lai hai dòng mới chọn tạo

  Khai thác ưu thế lai ở lúa là một h-ớng đi có hiệu quả nhất để tăng năng suất và sản l-ợng lúa.Trong những năm gần đây công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu về lúa lai đã đ-ợc triển khai mạnh mẽ ở Việt nam, đã có một số tổ hợp lai đ-ợc đ-ợc chọn tạo trong n-ớc đ-a vào sản xuất trên diện rộng nh- Việt Lai 20, TH3 – 3, HYT83… Tuy nhiên các tổ hợp lúa lai đ-ợc gieo...

  pdf 4p sunshine_3 26-06-2013 5 1

 • Phương pháp tiếp cận PRA

  Nâng cao chất lượng đời sống cho các cộng đồng ở nông thôn là mục tiêu đầu tiên của các chương trình phát triển. Trong khi có nhiều sự nổ lực, như là phổ biến cho nông dân các giống ưu thế lai,

  pdf 0p thaivfu90 08-05-2011 199 84

 • . Sản xuất hạt giống cà chua ưu thế lai C

  Các giống ưu thế lai F1 hay còn gọi là các giống lai có ưu điểm mà các giống thuần khó có thể đạt được. Ngày nay việc nghiên cứu tạo ra các giống lai và công nghệ sản xuất hạt lai F1 được thế giới rất quan tâm. Để tạo giống ưu thế lai cần xây dựng tập đoàn các giống, dòng, chúng được nghiên cứu tốt về các đặc trưng, đặc tính. Việc đánh giá các khả năng kết hợp chung...

  pdf 5p pencil_7 13-10-2011 92 26

 • Giáo án sinh 9 - Bài 35:ƯU THẾ LAI

  Kiến thức: -Hs nắm được ưu thế lai, lai kinh tế. -Hs hiểu và trình bày được: +Cơ cở di truyền của ứu thế lai. +Các biện pháp duy trì ứu thế lai, lí do không dùng F1 làm giống. +Phương pháp dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở nước ta. 2. Kỷ năng: Rèn kỷ năng : -Quan sát, tổng hợp, khái quát -GIải thích hiện tượng bằng cơ cở khoa học. 3Thái độ: Giáo dục ý thức tìm tòi, trân trọng...

  pdf 6p lenovo1209 31-10-2010 225 21

 • Ưu thế của thủy sản đơn tính trong nuôi trồng Việc đưa vào nuôi trồng các

  Ưu thế của thủy sản đơn tính trong nuôi trồng Việc đưa vào nuôi trồng các loài thủy sản đơn tính sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với thả nuôi đại trà cả đực và cái. Chính vì vậy, các phương pháp khoa học lẫn thủ công đã được ứng dụng trong việc tạo ra đàn giống đơn tính để đưa vào sản xuất ở TP HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Một số loài...

  pdf 6p conan_2305 17-04-2011 72 19

 • Tạo giống bông ưu thế lai

  Từ 1909 J.Cook đã đề nghị sử dụng ưu thế lai ở cây bông trong sản xuất. Tuy bông là cây tự thụ phấn nhưng ưu thế lai bông đã được khai thác ở hầu hết các nước có sản xuất bông hàng hoá. Ưu thế lai về năng suất bông hạt có thể đạt rất cao (từ 20% đến 140% và cá biệt có thể cao hơn nữa).

  pdf 6p pencil_7 13-10-2011 36 10

 • LAI KHÁC DÒNG. ƯU THẾ LAI

  Hiện tượng ưu thế lai Khi lai 2 dòng thuần có kiểu gen khác nhau thì cơ thể lai F1 có sức sống hơn hẳn bố mẹ; sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, năng suất cao. Hiện tượng cơ thể lai có ưu thế so với bố mẹ cũng biểu hiện khi lai khác thứ, lai khác loài nhưng ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong lai khác dòng. Hơn nữa cơ thể lai khác dòng có độ đồng đều cao về phẩm...

  pdf 4p cachuadam 26-05-2011 61 10

 • Báo cáo nông nghiệp:" ƯU THế LAI Về CáC ĐặC TíNH QUANG HợP Và NÔNG HọC CủA NGÔ LAI F1 (Zea mays L.)"

  Nghiên cứu này tiến hành đánh giá ưu thế lai (UTL) về các đặc tính quang hợp và nông học ở giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng (7 - 9 lá), giai đoạn trỗ và chín sữa của 3 tổ hợp ngô lai (THL) F1 và dòng bố mẹ (TP02A1/PR1025, AV10/II14, TC297/VN2). Kết quả thí nghiệm cho thấy, tất cả các THL F1 đều cho UTL dương về cường độ quang hợp (CĐQH) ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng. UTL về CĐQH cao nhất...

  pdf 8p thulanh3 08-09-2011 23 6

 • + Xem thêm 1127 Ưu Thế Lai khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản