Ủy ban nghị viện

Xem 1-20 trên 311 kết quả Ủy ban nghị viện
 • Tiểu ban, sản phẩm của quá trình chuyên môn hóa trong hoạt động Nghị viện Xuất phát từ mô hình “Ủy ban” (UB) đầu tiên được thành lập ở Hạ viện Vương quốc Anh vào tháng 10/1553 dưới thời Nữ hoàng Mary I (1553-1558)1[1], lần lượt Nghị viện các nước đã thành lập các UB sau đó như: Nghị viện Bang Maryland của Mỹ thành lập vào năm 16922[2], Nghị viện Anh vào năm 17863[3], Nghị viện Mỹ vào năm 17894[4]… ...

  pdf24p dontetvui 20-01-2013 31 8   Download

 • Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Đ123 Hiến pháp 1992)

  ppt30p hero0784 02-06-2010 178 82   Download

 • Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội (được gọi tắt là các Uỷ ban của Quốc hội) là một cải cách cần thiết. Một số giải pháp đã được thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, vai trò của các ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh đó, các Ủy ban của Quốc hội và các thành viên của mình cần được cung cấp các thông tin, nội dung nghiên cứu cần thiết và hữu ích về những cách làm mới để áp dụng...

  pdf136p motorola_12 01-06-2013 34 4   Download

 • Nghị quyết về việc bầu bổ sung uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội ngày 07/07/1993 do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 48 2   Download

 • Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước

  doc7p dangngoclan 19-08-2009 201 24   Download

 • Nghị định số: 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf12p codon_09 29-03-2016 30 0   Download

 • Bạn đã bao giờ ủy thác một công việc mà kết quả thu được lại rất khác với những gì bạn nghĩ chưa? Dưới đây là một vài gợi ý để ủy thác hiệu quả: 1. Đừng bao giờ “rơi” vài hội chứng “Tôi có thể thực hiện nó nhanh và tốt hơn”: Nếu làm vậy, bạn không phải là quản lý tốt. Bạn sẽ đi theo một “lối mòn” và nhân viên của bạn cũng thế. 2.

  pdf4p tae_in 22-07-2010 179 63   Download

 • Nghị định 107/2004/NĐ-CP về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdn7 31-10-2009 358 53   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 01-TP-TGPL-QCCTV

  pdf2p meomayhaman 06-06-2011 449 38   Download

 • [TÊN ĐƠN Vị] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ] - Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày [NGAY]); - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 – 11- 1998 của Chính phủ về xử...

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 261 23   Download

 • Nghị định số 27/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 74 18   Download

 • Công ước Viên của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị ngoại giao ngày 11/4/1980. Công ước này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1988 (trong bài viết này gọi tắt là Công ước).

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 54 18   Download

 • Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf6p lawktkt1 25-10-2009 61 17   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-CC-01

  pdf2p meomayhaman 06-06-2011 156 15   Download

 • Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước; chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 161 14   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tùy theo phân cấp). Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo quy định của Bộ Nội vụ.

  pdf4p suunyy 23-11-2010 180 14   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  pdf6p ferari 21-08-2010 204 12   Download

 • (BQ) Cuốn sách "Quốc hội và các Thành viên - Congress and Its members" giới thiệu một cách khái quát về hệ thống chính quyền Mỹ, Phàn trọng tâm cuốn sách trình bày về cơ cấu và hoạt động của Quốc hội như: Các cuộc vận động bầu cử, chức năng, nhiệm vụ của hai Viện và các Ủy ban của Quốc hội; quá trình thông qua các quyết sách của Quốc hội, quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan quyền lực khác của chính quyền Liên bang Mỹ,...

  pdf463p doinhugiobay_00 01-11-2015 45 12   Download

 • Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

  pdf2p lawttnh20 19-11-2009 71 11   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 Các Viện Kiểm sát quân sự...

  pdf16p abcdef_42 01-11-2011 55 9   Download

Đồng bộ tài khoản