Ủy ban nhân dân ninh bình

Xem 1-20 trên 82 kết quả Ủy ban nhân dân ninh bình
 • Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf32p 0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 308/2006/qđ-ubnd về việc công nhận hội đồng quản trị và chức danh hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân lập gia bình, nhiệm kỳ 2005-2010 do ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh ban hành', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 53 9   Download

 • Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  pdf4p tapuaxinhdep 19-05-2013 35 1   Download

 • Nghị quyết số: 24/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Đất đai ngày 29/11/2013; căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 34 0   Download

 • Quyết định số: 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

  doc2p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

 • Mẫu kế hoạch khuyến nông Xã Yên Hòa – Yên Mô – Ninh Bình. Căn cứ để lập kế hoạch khuyến nông:Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội của xã trong năm 2009, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2010 của Ủy ban nhân dân xã.

  doc10p harrypotter9788 17-11-2010 369 108   Download

 • Ngay từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chú ý và coi trọng đến công tác cán bộ, vì đây chính là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Những quan điểm đó được cụ thể hóa trong các Nghị quyết hội nghị của Ban chấp hành trung ương Đảng.

  pdf117p vascaravietnam 21-08-2012 102 52   Download

 • Quyết định số: 37/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-201 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 27 2   Download

 • Quyết định 1151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 80 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1463/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p womanhood911_01 05-10-2009 49 3   Download

 • Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất trong khu nhà ở cán bộ công nhân viên dự án: xi măng Bình Phước, trên địa bàn xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đợt 1) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf4p lawbds1 06-11-2009 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf9p mualan_mualan 03-04-2013 17 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công b...

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 21 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020;...

  pdf5p luatsuminhtri 19-06-2013 27 3   Download

 • Quyết định số: 34/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010, Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 19 /7/2012, của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 37 3   Download

 • Quyết định 1150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 65 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ s...

  pdf6p minhtri2205 29-05-2013 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN II (2013-2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

  pdf16p minhtri2205 29-05-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Căn cứ Nghị định số 63/...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản