Văn bản l uật

Xem 1-3 trên 3 kết quả Văn bản l uật
  • "Lệnh số: 13/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    doc1p tsmttc_010 28-08-2015 20 0   Download

  • Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của l uật khiếu nại, tố cáo', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf0p abcdef_50 14-11-2011 67 14   Download

  • Tham khảo tài liệu 'lệnh số 15/2012/l-ctn', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf1p noel_vui 15-11-2012 24 1   Download

Đồng bộ tài khoản