Vấn đề nhà ở

Xem 1-20 trên 7237 kết quả Vấn đề nhà ở
 • Hiện nay các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có hơn 40 khu công nghiệp (KCN). Số lao động địa phương làm việc tại đây thì có nhà ở, còn lại phần lớn người lao động từ các địa phương khác tới làm việc tại các KCN phải thuê nhà ở. Vì vậy, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động là việc làm quan trọng để ổn định lực lượng lao động, giúp ổn định trật tự an ninh xã hội, góp phần phát triển các khu công nghiệp.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 24 1   Download

 • Ở Hunggari cũng như nhiều nước trên thế giới, tình trạng thiếu nhà ở cũng như những vấn đề của gia đình và dân số đang được coi là những vấn đề thời sự nóng hổi nhất, nhằm giúp các bạn nắm bắt được vấn đề nhà ở tại Hunggari, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vấn đề nhà ở tại Hunggari" dưới đây.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 9 1   Download

 • Bài viết "Tình hình nhân khẩu, xã hội của vấn đề nhà ở" nghiên cứu đặc điểm, cơ cấu nhân khẩu xã hội của gia đình nhằm góp phần giải quyết hợp lý vấn đề nhà ở của nhân dân. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 24 3   Download

 • Để nghiên cứu những vấn đề xã hội của nhà ở và điều kiện ở cần phải có một cái nhìn bao quát về thực trạng của điều kiện ở hiện nay, nhằm giúp các bạn nắm bắt được những nhận định chung về điều kiện ở hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Điều tra thực nghiệm xung quanh vấn đề nhà ở: Nhận định chung về điều kiện ở hiện nay" dưới đây.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 10 2   Download

 • Bài viết "Vai trò mới của nhà nước và các cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề nhà ở đô thị: Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh" trình bày về những kết quả khảo sát bước đầu về những chuyển động trong việc thực hiện cách tiếp cận mới về vai trò của nhà nước và các cộng đồng trong việc giải quyết vấn đề nhà ở đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 24 2   Download

 • Giải quyết vấn đề nhà ở là một trong những nhiệm vụ không đơn giản của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và quy hoạch đô thị, nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ giữa các nhà chức trách các nhà nghiên cứu nhằm đưa ra những chính sách về nhà ở hợp lý và tính khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Di dân nông thôn, đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 11 0   Download

 • Nghiên cứu xã hội học vấn đề nhà ở có nhiệm vụ phải tìm hiểu những mối liên hệ qua lại giữa điều kiện ở với tư cách là một điều kiện sống với những người đang sống với tư cách là cư dân tại nơi ở, điều này giúp chúng ta phản ánh đúng hơn chất lượng nơi ở của cư dân.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 20 2   Download

 • Vấn đề nhà ở là một vấn đề to lớn có quan hệ mật thiết với đời sống của mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Trong định hướng giá trị của nhân dân, vấn đề nhà ở giữ một vị trí như thế nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những vấn đề tâm lý, xã hội của nhà ở và việc tổ chức nơi ở" dưới đây.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 19 1   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Vấn đề ở của nhân dân ta ngày nay và nhiệm vụ của xã hội học" dưới đây để nắm bắt được vấn đề nhà ở trên đất nước ta hiện nay, xã hội học và vấn đề ở trên thế giới ngày nay, tình hình ở Việt Nam và nhiệm vụ của xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 9 3   Download

 • Vấn đề nhà ở đô thị từ giác ngộ xã hội học, cư dân phi chính phủ và chính sách nhà ở đô thị, mấy ý kiến về quy hoạch xây dựng khu ở nhà ở đô thị,... là những vấn đề được giới thiệu đến trong bài viết "Nhà ở và phát triển đô thị". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thuythuy1702 09-04-2016 27 6   Download

 • Cũng giống như nhiều địa phương khác thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng giải quyết vấn đề nhà ở đô thị trong tiến trình đổi mới của đất nước với một tầm nhìn dài hạn phù hợp với những điều kiện kinh tế xã hội kỹ thuật của đất nước và của thành phố.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 13 1   Download

 • Trong các xã hội nông nghiệp, ruộng đất - sức kéo - nhà ở được xem là những điều kiện cơ bản của sản xuất và tái sản xuất. Phân tích những nhân tố xã hội nằm bên dưới các yếu tố vật chất này sẽ giúp cho việc đánh giá các biến đổi của cấu trúc xã hội nông thôn. Để phân tích vấn đề nhà ở nông thôn mà bài viết "Chỉ báo biến đổi xã hội qua nhà ở nông thôn" đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 19 3   Download

 • Với mật độ dân số lớn, diện tích nhỏ và nền công nghiệp phát triển, vấn đề nhà ở tại Nhật Bản là một trong những vấn đề quốc sách của Nhà nước. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Tình hình nhà ở tại Nhật Bản" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 15 2   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp, khảo sát thực trạng giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ, luận án đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung bộ những năm tới.

  pdf218p change02 06-05-2016 22 5   Download

 • Bài viết "Thành phố Hồ Chí Minh: Con đường xử lý hài hòa lợi ích các nhóm xã hội trên lĩnh vực nhà ở đô thị" cung cấp cho các bạn 6 câu hỏi đang nổi lên trong đời sống xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, 6 câu hỏi là những bài toán lớn là những vấn đề lớn cần giải quyết những vấn đề lớn ở Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 8 1   Download

 • Nhà ở là một nhu cầu bức thiết của số đông dân cư, đặc biệt là người lao động. Không an cư thì khó lạc nghiệp. Tá túc trong nhà ổ chuột, trong các căn hộ chia vài mét vuông cho đầu người, sống trên kênh rạch ô nhiễm, các con hẻm lầy lội, thậm chí không có cả những cái vừa kể mà lay lắt ngày đêm trên lề đường , băng ghế công viên , hàng hiên , dạ cầu với số phận hẩm hiu của người nghèo – và rộng hơn –của nước nghèo . Thật...

  pdf31p vascaravietnam 16-08-2012 46 12   Download

 • Tư vấn xây nhà ở hiện đại kết hợp văn phòng làm việc .Về kiến trúc Mặt bằng tầng một được thiết kế gồm: văn phòng, phòng khách, một phòng bếp ăn, một vệ sinh chung. Mẫu nhà được chủ đầu tư sử dụng một phần nhỏ làm văn phòng đại diện của công ty, văn phòng được đặt phía ngoài, cửa chính được thiết kế bằng cửa kính thủy lực bên ngoài có hệ cửa cuốn an toàn, không gian tiếp đón sang trọng, khách hàng dễ tiếp cận hơn. ...

  pdf9p chuaaiyeu 21-08-2013 45 5   Download

 • Đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" được nghiên cứu nhằm khảo sát, đánh giá một cách khoa học hiện trạng qũy nhà tài Đà Nẵng, nhu cầu của người dân để ddauw ra một kế hoạch khả thi cho quá trình đầy tư phát triển nhà ở tại Đà Nẵng trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

   

  pdf126p tsmttc_003 06-06-2015 28 9   Download

 • Nơi ở là bộ phận cấu thành chủ yếu trong đô thị và cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của nông thôn. Nơi ở sẽ không được biết đến đầy đủ nếu nghiên cứu nó tách biệt với sự vận động và phát triển của đô thị và nông thôn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Mấy quan điểm xã hội học về vấn đề ở" dưới đây.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 10 2   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Những vấn đề cấp bách về phê phán lý luận xã hội học tư sản" dưới đây để nắm bắt được những vấn đề cấp bách của việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa tư sản như: Vấn đề nhà ở, vai trò tri thức xã hội học, lối sống xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf12p thuythuy1702 09-04-2016 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản