» 

Vai Trò Công Ty Chứng Khoán

 • Đê tài: Hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

  Các công ty chứng khoán thực hiện làm trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư mở các tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty. Các công ty sau đó có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của các nhà đầu tư bằng lượng vốn có trong các tài khoản này.

  doc 6p nganhang_neuk50 13-10-2010 1052 428

 • CHUYÊN ĐÊ ̀ 9 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  Khái niệm Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian chuyên kinh doanh chứng khoán, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có vốn riêng và hạch toán độc lập.

  ppt 30p lehoang_0104 01-09-2011 327 142

 • Bài tập môn thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán

  Bài tập môn thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán nhằm trình bày khái niệm công ty chứng khoán, công ty chuyên doanh chứng khoán, công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán, vai trò công ty chứng khoán, thực trang công ty chứng khoán ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển.

  pdf 27p little_12 16-06-2014 10 3

 • Bài giảng Thị trường chứng khóa (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 5: Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khóa của thạc sĩ Vũ Quang Kết chương 5 công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo!

  pdf 0p trentroicosao 14-03-2014 9 3

 • CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  Giới thiệu chung về công ty chứng khoán: Khái niệm/vai trò, Lĩnh vực hoạt động, Mô hình tổ chức, Điều kiện thành lập. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.công ty Chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh Chứng khoán theo giấy phép kinh doanh Chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước...

  ppt 67p namhung49 18-10-2010 763 347

 • LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động quản lí danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển việt Nam

  Tổng quan về nghiệp vụ quản lí danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty chứng khoán 1.1. Khái niệm và vai trò của nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán: 1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư: Danh mục tài sản đầu tư: là tập hợp tất cả các tài sản đầu tư mà một cá nhân hay một tổ chức nắm giữ vào một thời điểm nhất định. Để làm rõ khái niệm...

  pdf 93p intel1212 05-12-2012 101 48

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán Việt Nam làm rõ bản chất và vai trò của tài chính, bản chất của tài chính, hoạt động tài chính và tình hình tài chính; thực trạng phân tích tình hình tài chính của các công ty chứng khoán nhằm khẳng định những thành công và hạn chế về phân tích tình hình tài chính trong các công ty chứng khoán;...

  pdf 0p qlngoc 22-05-2014 20 12

 • Kiểm toán công ty chứng khoán, tiền nào của đó

  Khi kiểm toán cho công ty chứng khoán, công ty kiểm toán sẽ phải gánh sự kỳ vọng không chỉ của cổ đông mà còn có khách hàng của công ty chứng khoán, rồi cả cơ quan quản lý nữa. Thông tư 165 do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ đầu tháng 12, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của TT226 về an toàn tài chính của công ty chứng khoán đã nhấn mạnh hơn vai trò của công ty kiểm toán....

  pdf 4p bibocumi20 14-12-2012 27 8

 • BÀI GIẢNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  1.Sơ lược về vai trò, phạm vi hoạt động và mô hình tổ chức của công ty chứng khoán 2. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.Tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho nhà đầu tư và tổ chức phát hành trên thị trường chứng khoán  Vai trò “cầu nối” giữa:  Tổ chức phát hành với các nhà đầu tư  Giữa các nhà đầu tư với các nhà đầu tư

  ppt 30p phamhongthai1988 15-08-2013 34 7

 • Tiểu luận: Công ty chứng khoán và sự thành công của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

  Tiểu luận: Công ty chứng khoán và sự thành công của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn nêu khi cung cầu vốn không ngừng tăng lên thì hình thức vay, cho vay trực tiếp dựa trên quan hệ quen biết không đáp ứng được. Vậy cần phải có một thị trường cho cung và cầu gặp nhau, đáp ứng các nhu cầu tài chính của nhau – đó là thị trường tài chính.

  pdf 22p blue_12 12-05-2014 15 5

 • Bài tập: Thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán

  Bài tập: Thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán nhằm trình bày về công ty chuyên doanh chứng khoán, công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán, điều kiện để thành lập công ty chứng khoán, vai trò của công ty chứng khoán, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán, phương hướng phát triển công ty chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf 27p big_12 09-06-2014 14 4

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - GV.TS.Tr.T Mộng Tuyết

  Chương 8: Công ty chứng khoán thuộc Bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày các nội dung chính về chức năng, vai trò, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.

  ppt 27p depthat 19-03-2014 9 2

 • Công ty chứng khoán_chương 5

  Chương này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản về các thành viên của Sở giao dịch chứng khoán-các công ty chứng khoán. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán cũng như vai trò của chúng đối với thị trường chứng khoán nói chung.

  pdf 9p huemanvdoc 24-11-2009 275 183

 • Tiểu luận " Công ty chứng khoán và những tác động của khủng hoảng kinh tế "

  Trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các những tổ chức có vai trò là trung gian tài chính như các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng, các trung gian đầu tư và có những tổ chức không đảm nhiệm vai trò trung gian tài chính. Họ chỉ làm các dịch vụ uỷ thác và kinh doanh trên thị trường tài chính để tìm kiếm lợi nhuận. Thuộc nhóm này gồm có: các ngân hàng đầu tư chứng khoán, các ngân...

  doc 13p newclapika 04-10-2009 188 73

 • LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động môi giới ở công ty CK Bảo Việt

  Công ty chứng khoán và hoạt động môi giới của công ty CK 1,Công ty CK: 1.1,Khái quát về công ty CK: 1.1.1,Khái niệm: Công ty CK là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK,công ty CK có vốn riêng,có tư cách pháp nhân và thực hiện chế độ kiểm toán độc lập. CTCK có thể là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK). CTCK có vai trò trung gian trong việc môi giới...

  pdf 51p intel1212 05-12-2012 58 27

 • Luận văn: Thực trạng mối quan hệ giữa các công ty chứng khoán và khách hàng tại Việt Nam

  Thị trường chứng khoán tập trung tại Việt Nam đã đi vào hoạt động đ-ợc hơn 4 năm, đánh dấu b-ớc ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ cấu nền kinh tế thị tr-ờng nói chung và thị tr-ờng tài chính ở n-ớc ta nói riêng. Thị tr-ờng chứng khoán tập trung ra đời đã mở ra một kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế. Tuy quy mô còn nhỏ bé, vai trò tác động đến nền...

  pdf 114p nhanma1311 28-12-2012 38 17

 • TIỂU LUẬN: Phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội

  Thị trường chứng khoán ra đời là sự phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường nhưng đồng thời nó cũng đóng vai trò ngược lại là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh. Tại Việt Nam thị truờng chứng khoán ra đời cách đây chưa lâu nhưng nó đang dần khẳng định vị trí là một kênh huy động vốn hiệu quả, dẫn truyền vốn từ nguồn nhàn...

  pdf 66p chipchip1122 16-03-2013 39 15

 • LUẬN VĂN: Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá của công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt nam

  Tư vấn cổ phần hoá là một hoạt động có vai trò quan trọng đối với tiến trình cổ phần hoá, nhất là thời gian gần đây,nhất là khi việc Việt nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, khi mà cổ phần hoá được sự quan tâm thích đáng của nhà nước. Bên cạnh đó, hàng hoá trên thị trường chứng khoán còn ít, cho nên, để thúc đẩy việc sự sôi động của thị...

  pdf 67p vaio1111 03-09-2012 35 12

 • Hai phần ba công ty chứng khoán đã 'chết'

  Khi khó khăn qua đi, thị trường chứng khoán mở cửa ra với bên ngoài, sẽ xuất hiện nhiều cơ hội mới cho số ít công ty chứng khoán còn trụ lại được. Riêng đối với các Sở giao dịch chứng khoán, đây là lớp thành viên góp phần quan trọng trong sự phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh và bền vững. Dưới đây là trao đổi với ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở giao dịch chứng...

  pdf 4p bibocumi20 14-12-2012 21 6

 • Bài giảng Tổng quan thị trường chứng khoán - TS Nguyễn Ngọc Huy

  Bộ bài giảng Thị trường chứng khoán trình gồm 7 chương như: tổng quan thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, phân tích chứng khoán.

  pdf 86p four_12 24-03-2014 30 6

 • + Xem thêm 98 Vai Trò Công Ty Chứng Khoán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản