Vai trò của cộng đồng

Xem 1-20 trên 4837 kết quả Vai trò của cộng đồng
 • Nếu như trước đây du lịch chỉ dành cho một số ít cá nhân thuộc "tầng lớp trên", thì ngày nay, du lịch đã trở thành một hoạt động bình thường trong đời sống kinh tế và xã hội của con người. Khi du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thì cũng như các ngành khác, sản phẩm của du lịch cũng là một trong những đối tưởng cần để chúng ta xem xét, nghiên cứu dưới góc độ là nguồn cung cấp trên thị trường.

  pdf8p bevi123 06-11-2015 27 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của cộng đồng ở các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc trong sử dụng đất rừng" trình bày về cộng đồng trong sử dụng đất rừng, luật tục liên quan đến sử dụng đất rừng trước năm 1960, thay đổi của luật tục sử dụng đất rừng 1960-2003,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf12p thuyhuynh02 02-03-2016 18 2   Download

 • Nếu như trước đây du lịch chỉ dành cho một số ít cá nhân thuộc “tầng lớp trên”, thì ngày nay, du lịch đã trở thành một hoạt động bình thường trong đời sống kinh tế và xã hội của con người. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Vai trò của cộng đồng trong phát triển thương hiệu du lịch" để nắm bắt được nội dung chi tiết hơn.

  pdf8p bevi123 13-11-2015 10 2   Download

 • I.Vai trò của lao động trong tăng trởng và phát triển kinh tế 1.Một số khái niệm cơ bản a.Lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời.Lao động là một hành động diễn ra giã ngời và giới tự nhiên.Trong quá trình lao động con người vận dụng sức tiềm tàng trong cơ thể của mình, sử dụng công cụ lao động tác động tới tự nhiên.............

  pdf29p kimku11 06-10-2011 497 138   Download

 • Hầu hết sinh viên y khoa Mỹ có rất ít cơ hội để tập trung vào cộng đồng. Điều đó là không thể tránh được vì phần lớn việc học tập của sinh viên được thực hiện ở các trung tâm chǎm sóc y tế tuyến ba. Nhưng các bác sĩ gia đình thì không bị tách rời khỏi bệnh nhân trong cộng đồng.

  pdf19p meoheo3 18-05-2011 123 36   Download

 • Bài thảo luận Quản trị công nghệ: Vai trò của công nghệ đối với hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam trình bày những vấn đề cơ bản về công nghệ, các thành phần cấu thành của công nghệ, phân loại công nghệ, vai trò của công nghệ đối với doanh nghiệp, khái niệm công nghệ.

  pdf17p namjojohn 31-05-2014 75 28   Download

 • Hầu hết sinh viên y khoa Mỹ có rất ít cơ hội để tập trung vào cộng đồng. Điều đó là không thể tránh được vì phần lớn việc học tập của sinh viên được thực hiện ở các trung tâm chǎm sóc y tế tuyến ba. Nhưng các bác sĩ gia đình thì không bị tách rời khỏi bệnh nhân trong cộng đồng. Ngược lại, vấn đề then chốt để đạt được tính hiệu quả của bác sĩ gia đình là sự hiểu biết về mối liên hệ giữa những điều phàn nàn của bệnh nhân và môi trường...

  pdf166p transang4 03-10-2012 71 14   Download

 • Với sự tham gia của cộng đồng, nhiều di tích đã được trùng tu, tu bổ tránh được sự hủy hoại của thiên nhiên, môi trường, đồng thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Cùng tìm hiểu bài viết "Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ di tích lịch sử văn hóa (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)" để nắm vững hơn thông tin về vấn đề này.

  pdf7p tinhyeuhoanang123 28-09-2015 36 6   Download

 • Việc quản lý vùng nuôi dựa vào cộng đồng sẽ có ưu thế về kiến thức và kỹ năng mang tính địa phương để phát triển một chiến lượng quản lý có thể đáp ứng nhu cầu và điều kiện của chính đồng. Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Vai trò của cộng đồng trong quản lý nuôi tôm" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p codon_10 01-04-2016 14 2   Download

 • Bài viết Giải pháp thúc đẩy khả năng cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong cộng đồng ASEAN giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của cộng đồng ASEAN, thách thức cạnh tranh nhân lực Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 6 1   Download

 • Bài viết Vai trò của cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu - Nghiên cứu trường hợp miền Tây sông Hậu giới thiệu về vai trò, vị trí của cộng đồng trong chính sách và văn bản pháp luật về phòng chống biến đổi khí hậu; giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 5 1   Download

 • Đè tài làm rõ quá trình hình thành của Cộng đồng Đông Á và đánh giá đúng vai trò của Đông Á với sự phát triển của khu vực. Trên cơ sở đáo đánh giá thuận lợi, khó khăn và triển vọng của Công đồng Đông Á, làm cơ sở cho Đảng và Nhà nước ta có chính sách đúng đắn trong những hoạt động chung của Cộng đồng này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf379p tsmttc_009 27-07-2015 38 9   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Thông tin xã hội học: Vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc giúp đỡ người già ở Thái Lan" dưới đây để nắm bắt được vai trò của gia đình và vai trò của cộng đồng đối với việc giúp đỡ người già ở Thái Lan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 17 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp, thực tiễn thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các doanh nghiệp TP. Đà Nẵng

  pdf28p nguyetdong1 13-04-2017 18 13   Download

 • Vai trò của cộng đồng dân cư ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong công tác quy hoạch cải tạo đô thị. Có nhiều những phương pháp quy hoạch mới ra đời những năm gần đây nhằm thay thế phương pháp quy hoạch truyền thống. Mục tiêu và cách thức triển khai quy hoạch hướng đến việc tạo điều kiện và cơ chế tham gia nhiều hơn cho các thành phần xã hội.

  pdf8p butmaucam 23-08-2013 16 4   Download

 • Bài viết Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 phân tích vai trò của vốn, lao động và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 dựa trên cách tiếp cận tổng suất các yếu tố.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 9 3   Download

 • Nội dung Bài thảo luận nhóm môn Đa dạng sinh học: Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trình bày về khái niệm bảo tồn ĐDSH và cộng đồng; các hình thức bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam; bất cập trong việc bảo tồn ĐDSH; vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn; biện pháp nâng cao vai trò của cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  ppt10p nthanhnhung 12-01-2017 13 3   Download

 • Cơ cấu xã hội và đối tượng của xã hội học ở Việt Nam năm 1986, từ lý luận đến khảo sát cơ cấu xã hội giai đoạn 1987-1990, từ cơ cấu xã hội nghề nghiệp đến cơ cấu xã hội phân tầng giai đoạn 1991-1995 là những nội dung chính trong bài viết "Những thay đổi về hình thức tổ chức, nội dung hoạt động và vai trò của công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 24 2   Download

 • Bài viết được chia làm ba phần chính. Phần một tập trung khẳng định vai trò của cộng đồng học giả trong hoạch định chính sách tại Biển Đông của Trung Quốc thông qua các sự kiện tiêu biểu. Trong phần hai, chúng tôi sẽ tổng hợp và rút ra ba vai trò tiêu biểu của cộng đồng học giả, bao gồm: tham mưu định hướng; tác động đến dư luận; và phong phú hóa nguồn dữ liệu.

  pdf12p whocare_c 06-09-2016 6 2   Download

 • Nhà môi giới Một trong những nguyên tắc căn bản vận hành thị trường chứng khoán là nguyên tắc trung gian, thể hiện rõ nét nhất với vai trò và hoạt động của các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán. Thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả một phần là nhờ vào sự thủ vai tốt của các nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán. Dù hoạt động ở thị trường nào thì những nhà chuyên nghiệp được chọn lọc này cũng phải đăng ký và được cấp phép hành nghề.

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 428 227   Download

Đồng bộ tài khoản