Vai trò của định mức tín nhiệm

Xem 1-20 trên 20 kết quả Vai trò của định mức tín nhiệm
 • 1/ Một số khái niệm 1.1/ Định mức tín nhiệm (ĐMTN) ĐMTN được dùng để đo lường mức độ rủi ro gắn liền với một khoảng đầu tư nào đó. ĐMTN là việc đánh giá về khả năng của một đơn vị phát hành trong việc thực hiện thanh toán đúng hạn một nghĩa vụ tài chính. Nghĩa vụ tài chính gồm trái phiếu, thương phiếu, cổ phiếu, các khoảng nợ và các khoảng tiền vay ngân hang. Có nhiều loại ĐMTN khác nhau.

  doc18p 4094439 02-03-2011 216 90   Download

 • Giới thiệu Bài viết này muốn nêu lên vai trò của tổ chức định mức tín nhiệm ở các thị trường chứng khoán đang nổi, qua đó cung cấp một khuôn khổ hiểu biết các vấn đề tối quan trọng về chính sách cần được xem xét trong việc thành lập một tổ chức định mức tín nhiệm.

  pdf5p bibocumi12 02-11-2012 57 7   Download

 • VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNG ĐANG NỔI Bài viết này muốn nêu lên vai trò của tổ chức định mức tín nhiệm ở các thị trường chứng khoán đang nổi, qua đó cung cấp một khuôn khổ hiểu biết các vấn đề tối quan trọng về chính sách cần được xem xét trong việc thành lập một tổ chức định mức tín nhiệm.

  pdf10p littlechick108 22-04-2011 166 53   Download

 • Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp Một vài câu hỏi cơ bản Mục đích của các tổ chức định mức tín nhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tại sao hệ số tín nhiệm quốc gia lại quan trọng? Phương pháp định mức tín nhiệm doanh nghiệp của Moody? 2 Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính 3 Ngân hàng với vai trò trung gian Ngân hàng Nhà đầu tư Bên đi vay 4 Thị trường vốn + Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển r...

  pdf13p 2332008 10-04-2011 139 46   Download

 • Định mức tín nhiệmđược dùng để đo lường mức độ rủi ro gắn liền với một khoảng đầu tư nào đó. Định mức tín nhiệmlà việc đánh giá về khả năng của một đơn vị phát hành trong việc thực hiện thanh toán đúng hạn một nghĩa vụ tài chính. Nghĩa vụ tài chính gồm trái phiếu, thương phiếu, cổ phiếu, các khoản nợ và các khoản tiền vay ngân hàng.

  doc20p t7n3_2011 09-06-2010 86 19   Download

 • Phá sản được xem như dấn chấm hết đối với một doanh nghiệp. Làm thế nào để phát hiện sớm các dấu hiệu báo trước nguy cơ phá sản để có biện pháp kịp thời. Bài viết này giới thiệu một trong những công cụ phổ biến nhất để phát hiện nguy cơ phá sản. Đó là chỉ số Z. Hãy tự tính chỉ số Z để phòng bệnh cho doanh nghiệp. ( Đối với nhà đầu tư: để chọn công ty không bị nguy cơ phá sản) Chỉ số Z (Z score) – công cụ phát hiện nguy cơ...

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 85 17   Download

 • Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính Ngân hàng với vai trò trung gian Ngân hàng Nhà đầu tư Bên đi vay thị trường vốn + Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển rủi ro trực tiếp

  pdf13p lavie3 27-07-2011 52 12   Download

 • Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi con nợ không có khả năng thnah toán gốc và lãi vay đúng hạn. Trải qua bốn giai đoạn: - Khả năng trả nợ suy giảm: thể hiện thông qua các chỉ số tài chính xấu đi, các nguồn thu nhập giảm sút. Doanh nghiệp có thể mất đi thị phần do cạnh tranh khốc liệt hoặc sản phẩm không còn được thị trường ưa chuộng. Hệ quả của việc này có thể là việc xuống hạng định mức tín nhiệm, lãi suất huy động vốn tăng lên.

  doc22p vitconngoc 18-11-2010 600 380   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 9 Hệ thống báo cáo tài chính nhằm giúp sinh viên hiểu rõ mục đích, nội dung và vai trò của từng báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính, hiểu được nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập từng báo cáo tài chính, cung cấp một số các gợi ý về việc sử dụng và phân tích thông tin trên báo cáo tài chính đối với người sử dụng báo cáo.

  pdf18p wide_12 30-07-2014 61 14   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm và vai trò của Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin KH&CN; làm rõ quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn tin KH&CN quốc gia; đề xuất các nhiệm vụ cơ bản của Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin KH&CN; bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN quốc tế.

  pdf10p baoanhlib 24-01-2017 16 1   Download

 • Các mục tiêu hoạt động của đơn vị, chiến lược, công việc thực hiện để đạt mục tiêu. Thông tin về nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài (định nghĩa, nội dung, dung lượng, kích thước).Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường của hệ thống. Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cách thức hoạt động của hệ thống.

  ppt58p bangnguyen1029 18-07-2011 152 42   Download

 • Không phải qua bất kỳ sách vở nào mọi người cũng đều hiểu Môi trường có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với xã hội.Nó là không gian sống, nguồn cung cấp nguyên liệu thô, đồng thời cũng chính là nơi chứa đựng các chất thải của sản xuất và tiêu dùng.

  doc15p hailedangbs 20-05-2013 85 25   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chính với mục tiêu xác định hiện trạng đỗ xe các loại phương tiện trong khu vực; xác định nhiệm vụ và vai trò của xá bên hữu quan; xác định nhu cầu đỗ xe trong khu vực;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf97p tuanhung_vn 05-01-2016 45 17   Download

 • Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ của dạy học Luyện từ và câu Thông tin cơ bản - Chương trình Tiểu học. - Chuẩn trình độ tối thiểu môn Tiếng Việt ở Tiểu học. Nhiệm vụ của hoạt động 1 - Đọc tài liệu, thảo luận nhóm làm rõ vai trò của phân môn Luyện từ và câu. - (Thảo luận nhóm) Xác định và phân tích các nhiệm vụ của dạy học Luyện từ và câu. Đánh giá hoạt động 1 1. Nêu vị trí của phân môn Luyện từ và câu. 2.

  pdf50p sonyt707 29-09-2010 401 93   Download

 • Bạn vừa mới được bổ nhiệm vào vai trò người quản lý dự án. Bạn bắt đầu công việc mới này như thế nào? Khả năng làm việc và cơ hội thành công của bạn sẽ đạt đến đâu? Hy vọng những bước sau đây phần nào sẽ giúp bạn chạm tay dến thành công. Xác định mục tiêu. Đây là điều quan trọng nhất mà bạn nên làm. Bạn phải hiểu vai trò của bạn trong nhiệm vụ mới này cũng như mục đích của dự án này là gì? Nếu bạn không có đủ thông tin từ cấp...

  pdf5p concopme 07-01-2011 168 69   Download

 • Tóm tắt: Bài báo tập trung giới thiệu cấu trúc, nhiệm vụ khung tín hiệu tham chiếu TPS trong tín hiệu OFDM, thông qua phân tích các đặc tr-ng của khung TPS, tác giả đề xuất dùng TPS đóng vai trò vai trò tín hiệu lấy mẫu trong hệ tự định vị dựa trên tín hiệu truyền hình số DVB-T(H). Với mục đích xây dựng một thuật toán tiên lợi và đơn giản nhất cho hệ thống tự định vị dùng tín hiệu tham chiếu TPS.

  pdf10p thulanh1 05-09-2011 135 35   Download

 • Bạn vừa mới được bổ nhiệm vào vai trò người quản lý dự án. Bạn bắt đầu công việc mới này như thế nào? Kỹ năng làm việc và cơ hội thành công của bạn sẽ đạt đến đâu? Hy vọng những bước sau đây phần nào sẽ giúp bạn chạm tay dến thành công. Xác định mục tiêu. Đây là điều quan trọng nhất mà bạn nên làm. Bạn phải hiểu vai trò của bạn trong nhiệm vụ mới này cũng như mục đích của dự án này là gì? Nếu bạn không có đủ thông tin từ cấp...

  pdf4p abcdef_2 02-05-2011 96 27   Download

 • Bạn vừa mới được bổ nhiệm vào vai trò người quản lý dự án. Bạn bắt đầu công việc mới này như thế nào? Khả năng làm việc và cơ hội thành công của bạn sẽ đạt đến đâu? Hy vọng những bước sau đây phần nào sẽ giúp bạn chạm tay dến thành công. .1. Xác định mục tiêu. Đây là điều quan trọng nhất mà bạn nên làm. Bạn phải hiểu vai trò của bạn trong nhiệm vụ mới này cũng như mục đích của dự án này là gì? Nếu bạn không có đủ thông tin từ cấp...

  pdf5p moclan_1 17-11-2012 67 19   Download

 • Quản lý dự án: Là quá trình đặt kế hoạch và điều khiển sự phát triển của một hệ thống trong một khoảng thời gian xác định với một mức giá tối thiểu. Giám đốc dự án: Có trách nhiệm quản lý hàng trăm nhiệm vụ và có vai trò gắn kết các nhiệm vụ đó.

  ppt44p trangtran288 19-09-2013 44 7   Download

 • Phổ biến trong vai trò DMO vai trò của DMO một được quyết định bởi các nhiệm vụ, mục tiêu, và mục tiêu, mà nói chung là tương tự như trên khắp thế giới. Các chủ đề chính bao gồm: điều phối, chiến lược, các bên liên quan, kinh tế, tiếp thị, phát triển sản phẩm, vận động hành lang, cung cấp thông tin, bảo vệ, nghiên cứu, và cộng đồng chủ nhà.

  pdf76p heomoinuonglu 26-08-2011 49 3   Download

Đồng bộ tài khoản