» 

Vai Trò Của Ngân Sách Nhà Nước

 • Đề tài " Vai trò của ngân sách nhà nước trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt Nam hiện nay "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " vai trò của ngân sách nhà nước trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở việt nam hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 25p vnzoomvn 17-06-2011 182 78

 • Bản chất của ngân sách nhà nước

  Trong tiến trình lịch sử, ngân sách nhà nước với tư cách là một phạm trù kinh tế đã ra đời và tồn tại từ lâu. Đó là một công cụ Tài chính quan trọng của nhà nước.

  doc 9p huynhthianhngu 20-12-2010 711 240

 • Ngân sách nhà nước

  1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail c. Các vai trò khác detail

  pdf 10p ntgioi120403 05-11-2009 2086 484

 • Luận văn: Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Một nhà nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì nhà nước đó cần có các công cụ riêng của mình. Một trong những công cụ đắc lực nhất đó chính là ngân sách nhà nước. Trong những năm qua thì vai trò của ngân sách nhà nước ở nước ta đã thể hiện rõ trong việc giúp nhà nước hình thành các quan hệ thị trường góp phần kiểm soát lạm phát, tỷ lệ lãi suất thích hợp để từ đó...

  pdf 48p banglang_1523 19-07-2012 437 237

 • Bài giảng - Chương VI: Ngân sách Nhà nước

  1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tếxã hội detail c. Các vai trò khác detail

  pdf 10p kimtuyen 24-12-2009 932 153

 • Luận văn đề tài: Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Một nhà nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thì nhà nước đó cần có các công cụ riêng của mình. Một trong những công cụ đắc lực nhất đó chính là ngân sách nhà nước. Trong những năm qua thì vai trò của ngân sách nhà nước ở nước ta đã thể hiện rõ trong việc giúp nhà nước hình thành các quan hệ thị trường góp phần kiểm soát lạm phát, tỷ lệ lãi suất thích hợp để từ đó...

  pdf 52p inside33 10-12-2012 167 80

 • Chuyên đề Lý luận cơ bản về cơ ngân sách nhà nước - TS. Nguyễn Thanh Dương

  Nội dung cơ bản của chuyên đề Lý luận cơ bản về cơ ngân sách nhà nước nêu lý luận cơ bản cơ về ngân sách nhà nước, bản chất và chức năng của ngân sách nhà nước, các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

  pdf 98p wave_12 07-04-2014 15 8

 • Bài giảng Luật tài chính - Chương 2: Ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước

  Nội dung chính trình bày trong chương 2 Ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước thuộc bài giảng luật tài chính nêu khái niệm và vai trò của ngân sách nhà nước, khái niệm luật ngân sách, chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ ngân sách nhà nước, xử lý pháp luật về ngân sách nhà nước.

  pdf 43p little_12 16-06-2014 14 4

 • Chủ đề: Cơ chế tỷ giá hiện nay của Việt Nam và vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Chủ đề: Cơ chế tỷ giá hiện nay của Việt Nam và vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam nhằm trình bày về cơ chế tỷ giá của Việt Nam, những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, chính sách tỷ giá của Việt Nam. Quản lý ngoại hối của Việt Nam, quản lý kinh doanh vàng của Việt Nam.

  ppt 26p green_12 12-05-2014 10 3

 • Bài nhóm về Ngân sách nhà nước

  Một nhà nước dù tồn tại trong bất kì giai đoạn nào của lịch sử đều luôn cố gắng hoàn thành được sứ mạng lịch sử của nó. Nhà nước ta cũng như vậy, và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì nhà nước cần có những công cụ riêng của mình. Một trong những công cụ đắc lực giúp Nhà nước đó chính là ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua thì vai trò của ngân sách...

  doc 19p saccauvong 28-04-2010 749 330

 • Chuyên đề tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu”

  Sau hai mươi năm thực hiện cơ chế chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, kể từ đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đã được cải thiện vượt bậc, tạo cho Việt Nam một bộ mặt với những thay đổi to lớn về diện mạo kinh tế mới trong mắt bạn bè quốc tế.

  doc 78p dinhthao00 14-06-2011 328 164

 • Tiểu luận: Vai trò của ngân hàng nhà nước trên thị trường tiền tệ, thực trạng và giải pháp

  Đề tài Vai trò của ngân hàng nhà nước trên thị trường tiền tệ, thực trạng và giải pháp nêu vai trò của ngân hàng nhà nước trên thị trường tiền tệ tham gia hệ thống tín dụng với mục đích quản lí hệ thống tín dụng và điều tiết chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước nắm giữ các chứng khoán đặc biệt là tín phiếu kho bạc và phát hành tín phiếu NHTN , tham gia thi trường tiền...

  pdf 21p wave_12 08-04-2014 12 3

 • Giáo trình Ngân sách nhà nước

  Bản chất của Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước. Nhà nước bằng quyền lực chính trị và xuất phát từ nhu cầu về tài chính để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã đặt ra những khoản thu, chi của ngân sách nhà nước.

  doc 91p saobang77 19-10-2010 997 547

 • Vai trò điều tiết kinh tế của ngân sách nhà nước

  Ngân sách nhà nước là công cụ chủ yếu:- Phân bổ trực tiếp hay gián tiếp các nguồn tài chính quốc gia.- Định hướng phát triển sản xuất.- Hình thành cơ cấu kinh tế mới.- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững

  ppt 26p huynhvt_nd 12-10-2009 1731 466

 • Báo cáo "Vai trò của NSNN trong việc điều tiết thị trường"

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo "vai trò của nsnn trong việc điều tiết thị trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 26p anhluadem 11-11-2010 602 234

 • Bài giảng CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1. Khái niệm và đặc điểm cân đối NSNN: Khái niệm: Cân đối NSNN phản ảnh mối quan hệ tương tác giữa thu chi NSNN nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế XH mà nhà nước đã đề ra ở tầm vĩ mô cũng như trong từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể.

  ppt 18p hoangkim765 24-04-2011 466 171

 • Vai trò kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước

  . Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia, không phân biệt người hưởng thụ các lợi ích đó là ai, thuộc thành phần kinh tế hay đẳng cấp xã hội nào. Với tầm quan trọng của ngân sách nhà nước như trên thì việc thực hiện quá trình ngân sách nói chung và quy trình quyết định dự toán ngân sách tại Quốc hội nói...

  pdf 105p nokia_12 09-05-2013 16 3

 • Chương VI: Ngân sách Nhà nước

  Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ ngân sách Nhà nước.

  ppt 26p thachoem88 15-11-2010 944 249

 • Ngân sách nhà nước

  NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của XH để tạo lâp và sử dụng các quỹ tiền tệ của NN

  pdf 5p ntgioi120403 04-11-2009 1683 218

 • Luận văn :“Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua”

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn :“một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p tieutaydoc 06-08-2010 248 124

 • + Xem thêm 235 Vai Trò Của Ngân Sách Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản