Vai trò của nghiên cứu Marketing

Xem 1-20 trên 148 kết quả Vai trò của nghiên cứu Marketing
 • Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính (Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao.

  ppt30p chucung148 03-03-2012 1086 468   Download

 • Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu ...

  pdf16p yeutrasua 27-11-2010 1602 697   Download

 • Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu.

  pdf20p iiduongii6 18-04-2011 960 407   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Định nghĩa nghiên cứu marketing, Tìm hiểu về đặc điểm của nghiên cứu marketing, Tìm hiểu vai trò của nghiên cứu marketing trong quá trình ra quyết định. Khi nào cần và khi nào không cần nghiên cứu marketing? Lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing Cách thức tổ chức nghiên cứu marketing. Đạo đức trong nghiên cứu marketing.

  ppt28p chucung 13-01-2011 470 203   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về nghiên cứu marketing: - Nghiên cứu Marketing là những nghiên cứu có liên quan đến bất kỳ một vấn đề nào thuộc lĩnh vực Marketing. Nó nhằm để hỗ trợ người sản xuất, thương nhân và người tiêu thụ trong việc xác định các vấn nạn Markeitng và đề xuất các biện pháp cho các vấn đề đặt ra; - Theo hiệp hội nghiên cứu marketing Mỹ, “nghiên cứu

  pdf26p truongnghen 21-01-2013 150 53   Download

 • Nội dung chương I: 1.1 Khái niệm nghiên cứu Marketing; 1.2 Vai trò của nghiên cứu Marketing; 1.3 Hệ thống thông tin Marketing; 1.4 Phân loại nghiên cứu Marketing;....; 1.7 Kế hoạch nghiên cứu Marketing

  pdf68p phuongtran1903 31-10-2013 145 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nghiên cứu', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p thegioionline 24-08-2012 64 12   Download

 • Môn học Nghiên cứu thị trường nhằm mục tiêu xác định vai trò của nghiên cứu thị trường, các bước thực hiện một dự án NCTT, phát triển các kỹ năng cơ bản trong NCTT, xác định vấn đề/ nền tảng nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế các nghiên cứu, xác định thông tin cần thu thập, thiết kế bảng câu hỏi, kỹ năng trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.

  pdf28p expensive_12 07-07-2014 99 32   Download

 • Định nghĩa nghiên cứu marketing Phân loại và vai trò nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin, hệ thống hổ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu Ứng dụng Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp

  pdf13p tulip_12 15-01-2013 58 13   Download

 • Vai trò của nghiên cứu marketing , Là quá trình nhằm thu thập, phân tích và diễn giải những thông tin nhằm giải quyết những vấn đề marketing cụ thể. Vai trò: NCTT (NCMKT) là không cần thiết. NCTT (NCMKT) là cây đũa thần giúp làm cho việc ra quyết định marketing chính xác, không rủi ro.

  pdf39p 123tien0o0 30-10-2013 53 6   Download

 • Chương 3 Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing, trong chương học này sẽ: Cung cấp những kiến thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS), hiểu rõ đặc điểm và vai trò của nghiên cứu marketing với doanh nghiệp, nắm được qui trình và nội dung các bước đi trong nghiên cứu Marketing.

  pdf57p minhquanmq 28-03-2014 38 6   Download

 • Mục tiêu chương 4: Giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp. Giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing. Mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  pdf10p ngoanthoa 22-01-2010 2283 770   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo "vai trò của quảng cáo trong nền kinh tế thị trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p anhluadem 11-11-2010 539 182   Download

 • Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu ...

  pdf194p socolanong 19-04-2012 349 171   Download

 • CHƯƠNG NĂM THIẾT KẾ CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU. Nội dung chính của chương này bao gồm: Vai trò của bản câu hỏi trong điều tra marketing Những đặc tính thể hiện một bảng câu hỏi tốt Cách thức thiết kế một bản câu hỏi Thiết kế biểu mẫu quan sát

  pdf14p yeutrasua 27-11-2010 242 132   Download

 • Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu.

  pdf16p lgg330 12-10-2010 203 113   Download

 • CHƯƠNG 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. I/ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BẢN BÁO CÁO: Công việc cuối cùng của nhà nghiên cứu Marketing là viết một bản báo cáo rõ ràng, chính xác, có đủ sức thuyết phục giúp nhà quản trị ra quyết định sau khi đã thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Một bản báo cáo có ba chức năng chính; đó là: - Thứ nhất: Bản báo cáo là phương tiện, mà qua đó các dữ liệu, các phân tích và các kết quả được sắp xếp một cách hệ thốn...

  pdf7p leslienguyen 25-11-2010 162 94   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:nhập môn marketing nông nghiệp', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p truongnghen 21-01-2013 90 25   Download

 • Vai trò của báo cáo nghiên cứu: Là phương tiện sắp xếp hệ thống các dữ liệu kèm theo các phân tích, thuyết minh kết quả nghiên cứu; Giúp cho người đọc đánh giá được chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu; Thể hiện uy tín, trình độ của người thực hiện nghiên cứu

  pdf39p phuongtran1903 31-10-2013 130 22   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Quản trị marketing chương 4 Nghiên cứu marketing nhằm giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing.

  pdf21p top_12 19-04-2014 40 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản