» 

Vai Trò Của Pháp Luật

 • Vai trò của Pháp luật tư sản 1

  Vai trò của Pháp luật tư sản 1 Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì … và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương thức tư bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ra đời của pháp luật tư...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 188 60

 • Vai trò của Pháp luật tư sản 2

  Vai trò của Pháp luật tư sản 2 5.2.2. Chế định về quyền và nghĩa vụ của công dân Phải nói rằng hiến pháp tư sản ra đời đã đem lại rất nhiều những quyền lợi cho dân chúng mà trước đây họ chưa từng được có. Địa vị pháp lí của công dân trong pháp luật tư sản được xác định bằng các quyền tự do dân chủ rộng rãi gấp nhiều lần so với địa vị pháp lí của người nông dân...

  pdf 5p ctnhukieu10 13-05-2011 144 35

 • TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p subtraction1122 27-04-2013 86 25

 • Vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Tham khảo tài liệu 'vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ở việt nam trong giai đoạn hiện nay', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p butmauden 02-11-2013 10 1

 • Vai trò của pháp luật đối với sự hình thành và phát triển đạo đức ở nước ta hiện nay

  Tham khảo tài liệu 'vai trò của pháp luật đối với sự hình thành và phát triển đạo đức ở nước ta hiện nay', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p hoa_bachhop 26-02-2012 327 97

 • Luận văn: Vai trò của pháp luật trong QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò của pháp luật trong qlnn đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 122p hotmoingay5 20-01-2013 46 11

 • Bài giảng Luật kinh doanh (TS. Lê Minh Toàn) - Chương 4: Pháp luật về hợp đồng

  Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Chương 4 Pháp luật về hợp đồng, gồm các nội dung chính như: Sự hình thành, phát triển và vai trò của pháp luật về hợp đồng, pháp luật về hợp đồng,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 21p depthat 13-03-2014 21 6

 • Báo cáo " Tăng cường vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường ở nước ta"

  Tăng cường vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường ở nước ta Nội dung này nên quy định tại Điều 211. Hỏi người làm chứng. “1… 5. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người làm chứng và những người thân của họ, hội đồng xét xử quyết định lấy lời khai của họ với sự hỗ trợ thông qua các phương tiện nghe nhìn phù hợp”

  pdf 6p duongphuongtim 23-04-2013 28 5

 • Báo cáo "Vai trò của pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam"

  Vai trò của pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam Pháp luật lao động cá nhân (hoặc pháp luật hợp đồng lao động) Pháp luật lao động cá nhân điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp giữa NLĐ và NSDLĐ. Nội dung cơ bản của bộ phận pháp luật này là các quy định pháp luật liên quan đến việc chuẩn bị tuyển dụng, việc thiết lập, nội dung và chấm dứt quan hệ lao...

  pdf 8p keomotmau 20-05-2013 20 4

 • Báo cáo " Phát huy vai trò của pháp luật đối với phát triển bền vững ở Việt Nam "

  Phát huy vai trò của pháp luật đối với phát triển bền vững ở Việt Nam Nếu không tuân thủ nghĩa vụ này, NSDLĐ có thể bị coi là có dấu hiệu phân biệt đối xử và phải bồi thường thiệt hại nếu không chứng minh được điều ngược lại (không phân biệt đối xử) (khoản 2 Điều 81 Bộ luật xã hội và Điều 15 Luật toà án lao động). 1.2. Giai đoạn chuẩn bị của quan hệ lao động

  pdf 7p keomotmau 20-05-2013 12 3

 • Báo cáo " Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của hợp tác xã "

  Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của hợp tác xã Điều kiện, hoàn cảnh sống Yếu tố này cũng có ảnh hưởng khá lớn đến hành vi pháp luật và hành vi đạo đức của mỗi cá nhân. Sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn dễ làm nảy sinh những hành vi tiêu cực, “đói ăn vụng, túng làm liều” là vì thế. Ngược lại, kiếm tiền một cách quá dễ dàng, điều kiện vật...

  pdf 4p bravetocxu 26-04-2013 9 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - Lý luận chung về pháp luật có nội dung trình bày về nguồn gốc pháp luật; khái niệm, bản chất và các thuộc tính pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; hình thức pháp luật.

  ppt 21p hoa_cuc91 30-06-2014 4 1

 • Bài giảng GDCD 8 bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Qua bộ sưu tập Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam học sinh nắm được kiến thức về pháp luật của nhà nước Việt Nam trong thời đại ngày nay. Bên cạnh đó còn biết được pháp luật là gì, nêu được đặc điểm, bản chất và vai trò của pháp luật trong đời sống. Biết vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hằng ngày. Những bài giảng được...

  ppt 16p phanchi2222 31-03-2014 6 1

 • KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG

  2 Các biện pháp bảo vệ môi trường và vai trò của pháp luật Biện pháp chính trị Là biện pháp cơ bản, biểu hiện dưới nhiều góc độ : các hội nghị quốc tế cam kết, các đảng phái ( đảng Xanh ở Đức ), các chính trị gia, cuộc biểu tình ( dân Pháp yêu cầu xây đường đi bộ )

  doc 52p duytansp 11-01-2010 571 192

 • Vị trí, vai trò của hiến pháp và các đạo luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Hiến pháp và các đạo luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bởi vì, Hiến pháp và các đạo luật được ban hành bởi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Trong mọi trường hợp, các quy định tại các văn bản do các chủ thể khác ban hành đều phải bảo đảm không được trái với các quy định của Hiến pháp và các đạo luật. Chính vì vậy,...

  pdf 13p bach_nhat 27-02-2012 275 68

 • Báo cáo "Vai trò của Pháp trong việc phá vỡ thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đối với Việt Nam những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX."

  Quan hệ hai nước Việt - Pháp đã có tiên tiến, hiện đại để nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Không dừng lại ở đó, Pháp còn có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp Việt Nam phá vỡ thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây vào những năm cuối của thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, giúp Việt Nam sớm hòa...

  pdf 10p butmaudo 19-08-2013 12 2

 • Giáo án GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

  Nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm tài liệu môn Giáo dục công dân lớp 12 thì đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn đọc. Với mục tiêu biên soạn theo chương trình học trong sách giáo khoa các bạn có thể tham khảo và những bài giáo án trên và củng cố kiến thức cho các em về khái niệm, bản chất của pháp luật. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. Hiểu được...

  doc 29p baobong2222 01-04-2014 3 0

 • Bài 6: Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp

  Nội dung: Pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Pháp luật về phá sản. Mục tiêu: Giúp học viên hiểu được : Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản; Bản chất và vai trò của pháp luật phá sản trong hoạt động kinh doanh; Trình tự tiến hành giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  pdf 28p thoabar3 08-10-2010 949 391

 • Bài thào luận Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

  Đề tài: Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ việc phát huy các vai trò đó trong nền kinh tế hiện nay. Khái niệm về thuế: Thuế là một khoản thu có tính chất bắt buộc, được quy định bởi pháp luật do các tổ chức và cá nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

  ppt 20p lenazuki 10-04-2013 105 29

 • Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa

  Tham khảo tài liệu 'quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p abcdef_42 06-11-2011 63 27

 • + Xem thêm 603 Vai Trò Của Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản