» 

Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán

 • THUYẾT TRÌNH NHÓM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

  Rất nhiều sinh viên học chuyên ngành Tài chính thờ ơ với kiến thức về Thị trường Chứng khoán (TTCK), đó là một sai lầm rất lớn khi các bạn không nhận thức được vai trò của TTCK vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, xã hội của một Quốc gia như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và xem có gì mới mẻ khác với các trung tâm khác...

  ppt 38p huyentrang_27 21-01-2011 378 163

 • Báo cáo về 'Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam'

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa..." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương...

  doc 53p muasaobang14389 26-10-2010 217 101

 • ĐỀ TÀI: Thị trường chứng khoán Việt Nam và các giải pháp trong thời gian tới

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thị trường chứng khoán việt nam và các giải pháp trong thời gian tới', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p conchokon 01-10-2012 132 71

 • Đề tài về: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa..." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng...

  pdf 30p narcissus89 17-02-2012 57 28

 • Chuyên đề: Ảnh hưởng của lạm phát đến thị trường chứng khoán và các giải pháp khắc phục

  Thị trường chứng khoán là một thị trường đầy nhạy cảm và luôn đứng ở vai trò đầu tàu trong quá trình hội nhập kinh tế. Khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, thị trường chứng khoán đã thực sự nằm trong khuôn khổ hội nhập chung của cả nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam.

  pdf 46p nmvdragon 17-04-2013 72 27

 • LUẬN VĂN: Thị trường chứng khoán và vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán

  Công nghiệp hoá là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi đất nước phải trải qua. Để công nghiệp hoá với tốc độ nhanh cần có cơ chế, chính sách và biện pháp huy động được nhiều vốn nhất và sử dụng vốn hiệu quả. Một trong những biện pháp, đã được nhiều nước phát triển sử dụng có hiệu quả, nhằm huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nước vào đầu tư, thu...

  pdf 47p notonline1122 21-02-2013 37 17

 • Luận văn: Phân tích và đánh giá hoạt động của sàn giao dịch công ty cổ phần VNDirect trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thị trường chứng khoán hoạt động tuân theo nguyên tắc trung gian. Đảm đương vai trò trung gian trên là các công ty chứng khoán. Nhờ có các công ty chứng khoán, hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư mới được đảm bảo an toàn, các nhà phát hành tiết kiệm được chi phí trong việc phát hành chứng khoán cũng như các hoạt động liên quan tới chứng khoán đã phát hành sau này. Để hiểu...

  pdf 59p paradise_12 03-01-2013 30 16

 • Bài giảng thị trường chứng khoán (Đinh Minh Tiên) - Chương 1

  Mục tiêu Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì. Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng khoán....

  pdf 21p matem92 16-11-2013 63 6

 • Luận văn tốt nghiệp: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa..." (trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương...

  pdf 28p window1234 10-12-2012 20 4

 • Bài giảng Private Equity, Venture Capital hoạt động tại Việt Nam và mối liên hệ với thị trường chứng khoán - TS Nguyễn Ngọc Huy

  TTCK Việt Nam trong nền tài chính nước nhà có những điểm gì nổi bật ? Có những gì khác biệt so với các thị trường chứng khoán phát triển. Khái niệm Private Equity, Venture Capital, lịch sử hình thành và phát triển tại Việt Nam. Vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy các nguồn vốn Private Equity & Venture Capital.

  pdf 48p click_12 11-04-2014 5 3

 • Vai trò của luật sư trong thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mới hình thành năm 2000, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn trì trệ và lắng đọng ban đầu, thị trường đã phát triển nhanh chóng. Việc nhiều công ty tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư TTCK Việt Nam, đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước.

  pdf 7p butmauden 02-11-2013 7 2

 • Thị trường chứng khoán và các công cụ trên thị trường chứng khoán - Ủy ban chứng khoán nhà nước

  Bài thuyết trình Thị trường chứng khoán và các công cụ trên thị trường chứng khoán trình bày về vai trò cảu thị trường khoán với kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu trung và dài hạn về vốn của doanh nghiệp.

  pdf 24p six_12 14-03-2014 7 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - Vũ Thị Thúy Vân

  Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 6 Thị trường chứng khoán tập trung nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của chứng khoán tập trung. Đặc điểm cơ bản của sở giao dịch chứng khoán, hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán.

  pdf 62p navy_12 21-05-2014 5 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - GV.TS.Tr.T Mộng Tuyết

  Chương 8: Công ty chứng khoán thuộc Bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày các nội dung chính về chức năng, vai trò, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.

  ppt 27p depthat 19-03-2014 8 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - Ths. Đinh Tiên Minh

  Chương 1 Nhập môn thị trường chứng khoán giúp sinh viên hiểu rõ thị trường tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì, giúp sinh viên hiểu một hình thái của thị trường tài chính, đó là thị trường chứng khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như cho các nhà...

  pdf 21p tichtutite 18-06-2014 2 1

 • Chuyên đề: Giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán

  Đề tài Giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán trình bày về: cơ sở pháp lý và các khái niệm, mục đích của hoạt động giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm, vai trò của hoạt động giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm, quy định pháp luật về hoạt động giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.

  pdf 34p canon_12 29-03-2014 2 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 8 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Chương 8 Công ty chứng khoán nằm trong bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về chức năng của chứng khoán tạo ra cơ chế huy động vốn, cung cấp một cơ chế giá cả cho giá trị của một khoản đầu tư. Cung cấp cơ chế chuyển ra tiền mặt cho các nhà đầu tư.

  ppt 27p top_12 18-04-2014 8 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Trong chương 6 Thị trường thứ cấp - sở giao dịch chứng khoán TP. HCM trong bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về /. Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, nniêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt.

  ppt 62p top_12 18-04-2014 11 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Theo Luật Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu là lọai chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành...đó là khái niệm về cổ phiếu được trình bày trong bài giảng Thị trường chứng khoán.

  ppt 47p top_12 18-04-2014 6 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - Ths. Đinh Tiên Minh

  Sau khi học xong chương 5 Thị trường chứng khoán thứ cấp, sinh viên sẽ hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), thành viên không thể thiếu trong việc điều hành và quản lý giao dịch TTCK thứ cấp. Ngoài ra, sinh viên sẽ nắm rõ các qui định và phương thức giao dịch khi tham gia mua bán chứng khoán trên TTCK Việt Nam.

  pdf 22p tichtutite 18-06-2014 3 1

 • + Xem thêm 253 Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản