» 

Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán

 • Báo cáo "Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam"

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo "vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 33p anhluadem 11-11-2010 457 269

 • Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Tham khảo tài liệu 'vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p kimku11 06-10-2011 238 54

 • Đề tài: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p bambi8929 07-12-2011 78 30

 • Luận văn: Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p taurus23 12-09-2012 57 28

 • Bài giảng Chương 2: Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán (Securities Markets), được trình bày về các nội dung sau: Khái niệm thị trường chứng khoán, phân loại thị trường chứng khoán, cơ cấu thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán, các điều kiện hình thành thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, những hành...

  ppt 60p luongmylm 26-03-2014 38 5

 • Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam nêu tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, so sánh thị trường sơ cấp và thi trường thứ cấp, tạo ra công cụ có tính thanh khoản cao ,tích tụ ,tập trung và phân phối vốn.

  pdf 11p thin_12 25-07-2014 16 4

 • Kiến thức chung về Thị trường chứng khoán

  Mục tiêu của chương Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Chương này sẽ giới thiệu khái quát sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, cấu trúc và vai trò của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số thị trường chứng khoán trên thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam qua chương này....

  pdf 191p 951847623 09-04-2012 237 114

 • Đề tài “Mối quan hệ nhân quả giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

  Một nền kinh tế phát triển luôn gắn liền với sự phát triển của thị trường vốn mà trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò của thị trường chứng khoán (TTCK). Có thể nói như vậy là vì TTCK là kênh huy động vốn lớn nhất, nhanh nhất góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn ngày càng hiệu quả hơn. Điều này đã được chứng minh qua hình ảnh các nước phát triển...

  doc 47p angel0409 18-02-2011 186 96

 • Luận văn:niêm yết của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán Tổng quan về ngân hàng thương mại Khái niệm Đặc điểm của ngân hàng thương mại Phân loại ngân hàng thương mại Hoạt động của ngân hàng thương mại Tổng quan về thị trường chứng khoán Khái niệm thị trường chứng khoán Các chủ thể hoạt động trên thị trường chứng khoán Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Vai trò của...

  pdf 157p lanlan38 03-04-2013 49 16

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 - diễn biến thị trường và nguyên nhân của sự sụt giảm. Dự báo xu hướng trong năm 2009

  Đề tài Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 - diễn biến thị trường và nguyên nhân của sự sụt giảm. Dự báo xu hướng trong năm 2009 Giới thiệu khái quát về chứng khoán và thị trường chứng khoán; cơ chế hoạt động, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán. Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 - diễn biến thị trường và nguyên nhân của sự sụt...

  pdf 114p next_12 17-04-2014 30 12

 • Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam nêu tổng quan về thị trường chứng khoán và hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của ngân hàng thương mại. Qua đó, đưa ra các giải pháp thúc đẩy các ngân hàng thương mại phát huy vai trò trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf 87p pink_12 26-05-2014 17 7

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Văn Lâm

  Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khái niệm & lịch sử ra đời của thị trường chứng khoán. Vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu của thị trường chứng khoán. Nguyên tắc của thị trường chứng khoán.

  pdf 28p red_12 19-05-2014 7 3

 • Thuyết trình: Thị trường chứng khoán Việt Nam (2014)

  Thuyết trình: Thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong sự phát triển kinh tế hiện nay.

  pdf 15p wide_12 28-07-2014 13 3

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nhằm trình bày về lịch sử hinh thành và phát triển của thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia trên thị trường chứng khoán, các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

  pdf 31p wide_12 29-07-2014 113 2

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

  Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nằm trong bộ bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán và những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt 34p top_12 18-04-2014 10 1

 • Tổng quan về thị trường chứng khoán_chương 1

  Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Chương này sẽ giới thiệu khái quát sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, cấu trúc và vai trò của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số thị trường chứng khoán trên thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam qua chương này.

  pdf 12p huemanvdoc 24-11-2009 1525 465

 • Thị trường chứng khoán_ Chương 1

  Mục tiêu của chương Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế. Chương này sẽ giới thiệu khái quát sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, cấu trúc và vai trò của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số thị trường chứng khoán trên thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam qua chương này.

  pdf 12p thanh_trieu 25-12-2009 210 109

 • Luận văn: Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phát huy vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 60p hild89 10-01-2012 75 29

 • Luận văn tốt nghiệp “Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam”

  Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các Ngân hàng thương mại phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf 63p minhtam 08-07-2009 2688 1914

 • Chương 4: Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC)

  Thị trường chứng khoán phi tập trung là loại thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán. Thị trường được mang tên OTC ( Over The Counter ) có nghĩa là "Thị trường qua quầy".

  pdf 0p banmaitinhyeu1506 03-10-2010 810 358

 • + Xem thêm 258 Vai Trò Của Thị Trường Chứng Khoán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản