Xem 1-20 trên 1186 kết quả Vai trò của vốn
 • Bài viết Vai trò của vốn con người trong các mô hình tăng trưởng bao gồm những nội dung về vốn con người trong các mô hình tăng trưởng; vốn con người trong các mô hình tăng trưởng của VN. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 0 0   Download

 • Lịch sử đã ghi nhận sự phát sinh, phát triển của ngành Ngân hàng được quyết định bởi quá trình phát triển của các quan hệ hàng hoá- tiền tệ. Đồng thời cũng còn những yếu tố khác có ảnh hưởng quyết định đến cấu trúc và sự phát triển của hệ thống ngân hàng; như chế độ pháp quyền, điều kiện chiến tranh và tình trạng khủng hoảng kinh tế, tài chính...

  pdf71p star_moon2603 02-04-2011 2395 1104   Download

 • "Luận văn: Đầu tư quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế đối với Việt Nam" có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu về Đầu tư quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Chương 2 trình bày Thực trạng đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Chương 3 đưa ra 1 số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới.

  pdf44p kemoc5 29-05-2011 441 186   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nâng cao vai trò của vốn đầu tư xã hội với tăng trưởng kinh tế của việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p taurus23 12-09-2012 122 52   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p inside33 08-12-2012 48 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá thực trạng vai trò của vốn con người trong giảm nghèo và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò vốn con người để giảm nghèo bền vững.

  pdf178p change05 14-06-2016 15 8   Download

 • Vận dụng lý thuyết Vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sự của Lê Thu Hà là thử nghiệm của tác giả nhằm tìm hiểu về vai trò cung cấp vốn xã hội cho người dân của xã hội dân sự thông qua việc xác định các chỉ báo.

  pdf6p cocacola_01 21-09-2015 14 3   Download

 • Luận án được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng vai trò của vốn con người trong giảm nghèo và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò vốn con người để giảm nghèo bền vững. Sau đây là bản tóm tắt của luận án. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p change05 14-06-2016 10 3   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" trình bày về 5 chức năng quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

  pdf4p nghe123 06-05-2016 12 2   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn học viên "Bài giảng Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" do Trần Tiến Khải biên soạn với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Tính chất đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế; tìm hiểu những vai trò của nông nghiệp. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf35p codon_10 05-04-2016 30 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Bàn về vai trò của nông nghiệp và chính sách phát triển sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và một số nội dung khác.

  pdf14p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 2 1   Download

 • Quản lý nợ công là quá trình đúc kết và thực hiện chiến lược vay nợ của một quốc gia nhằm xây dựng được một lượng vốn theo yêu cầu. Bài viết Vai trò của ngân hàng nhà nước trong quản lý nợ công sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 2 0   Download

 • Bài viết Vận dụng lý thuyết về vốn xã hội trong nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đối với sự phát triển doanh nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm vốn xã hội, một số quan điểm lý thuyết về vốn xã hội, vận dụng lý thuyết vốn xã hội.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Vai trò của ODA đối với phát triển Việt Nam: 20 năm nhìn lại nêu lên từ cam kết của các nhà tài trợ đến những thành quả, hạn chế và yếu kém, những việc cần làm đối với việc thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 1 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vốn xã hội - Một nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nông thôn sau đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm vốn xã hội, vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế qua một số nghiên cứu, sử dụng vốn xã hội cho phát triển kinh tế nông thôn VN.

  pdf11p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 1 0   Download

 • Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là: điều kiện tiền đề, đảm bảo sự tồn tại ổn định và phát triển. Điều kiện để doanh nghiệp ra đời và chiến thắng trong cạnh tranh. Điều kiện để sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định. Điều kiện để đầu tư và phát triển.

  doc32p chichi080790 04-08-2011 297 104   Download

 • I, Khái niệm về vốn , vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh Khá niệ trò hoạ động xuấ nghiệp nghiệ 1. Khái niệm : Khá niệ Theo nghĩa chung nhất, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của DN tồn tại dới các hình thức khác nhau đợc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp .

  pdf24p kimku11 06-10-2011 280 80   Download

 • Vốn được xem là "lá phổi" của trái đất, rừng có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Bởi vậy, bảo vệ rừng và nguồn tài nguyên rừng luôn trở thành một một yêu cầu, nhiệm vụ không thể trì hoãn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đó là một thách thức vô cùng to lớn đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức thuộc các cấp trong một quốc gia và trên thế giới...

  pdf48p muathi2013 18-05-2013 222 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'vai trò của vốn và nhu cầu cần thiết của vốn với các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p ttcao9 27-08-2011 48 20   Download

 • Bài viết Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường giới thiệu tới các bạn những vai trò của ngân hàng thương mại như ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế; là cầu nối các doanh nghiệp với thị trường; là một công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế; là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế.

  pdf3p maingocdiep1993 15-03-2015 53 16   Download

Đồng bộ tài khoản