» 

Vai Trò Tài Chính

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 9 - Phạm Đặng Huấn

  Chương 9 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương này sẽ trình bày nội dung kiến thức cần nghiên cứu sau: Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nội dung tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf 52p tienthanhcong7892 28-05-2014 10 3

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô (TS Trần Thị Hồng Việt) - Bài 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  Bài 8 Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường trình bày những nội dung chính như:các mục tiêu của nền kinh tế, các quan điểm về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế.

  pdf 16p five_12 19-03-2014 7 1

 • Bài thảo luận: Phân tích các vai trò của tài chính công, liên hệ việc phát huy các vai trò đó ở VN hiện nay

  Để có thể đánh giá được vai trò của tài chính công ta căn cứ vào những tác động của nó đối với toàn bộ nền kinh tế chính trị và xã hội của quốc gia trên nhiều góc độ khác nhau, đó cũng là căn cứ từ chức năng mà tài chính công đảm nhiệm.

  doc 18p quynhmao 18-03-2011 2307 823

 • Giáo trình về môn tài chính doanh nghiệp

  Đặc trưng của tài chính doanh nghiệp. Trong tài chính doanh nghiệp một bên tham gia quan hệ phân phối phải là doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính. Tài chinh doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính.

  pdf 34p newbievnx 17-03-2011 907 495

 • Vai trò tài chính công tại Việt Nam

  • Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công. Tài chính công phân phối sử dụng nguồn tài chính huy động...

  doc 2p honodu141 01-10-2011 640 360

 • Vai trò Tài Chính Công với Việt Nam hiện nay

  · Tài chính công đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc duy trì sự tồn tại và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước Việt Nam. - Tài chính công được sử dụng để huy động một phần nguồn tài chính của quốc gia thông qua đống góp bắt buộc hoặc tự nguyện của cách chủ thể trong nền kinh tế tạo lập quỹ tài chính công.

  doc 2p honodu141 01-10-2011 550 317

 • Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

  Khủng hoảng tài chính bùng nổ tháng 9/2008 từ nước Mỹ, nguyên nhân sâu xa là sự tích tụ các mâu thuẫn và mất cân đối nội tại của nền kinh tế Mỹ trong quá trình phát triển. Khủng hoảng tài chính đã lan nhanh và tác động làm suy thoái kinh tế thế giới. Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế chung tay giải cứu thị trường tài chính, thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế mà...

  pdf 11p bingo_do 26-05-2010 498 300

 • Bàt tập trắc nghiệm tài chính tiền tệ

  Chức năng giám đốc tài chính có những đặc điểm: a. Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền b. Giám đốc tài chính được thực hiện đối với quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ c. Giám đốc tài chính mang đặc điểm giám đốc toàn diện, thường xuyên, liện tục và rộng rãi d. Tất cả các đặc điểm trên.

  pdf 56p toanlonely1990 14-10-2010 477 279

 • Vai trò tài chính công về điều chỉnh thu nhập và giải quyết các vấn đề xã hội

  Thuế trực thu (thuế thu nhập cá nhân, thuế TNDN…) điều tiết mạnh thu nhập của những người có thu nhập cao và điều tiết hợp lý đối với các cá nhân có thu nhập trung bình, tạo nguồn thu lớn cho NSNN, thực hiện được CBXH và giảm khoảng cách giàu nghèo.

  ppt 46p ftu_forum 15-05-2011 450 272

 • Bài tập tài chính công

  Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

  ppt 75p possibletb 22-09-2012 400 126

 • Luận văn: Tổng hợp về hệ thống Tài chính công và nhận xét hệ thống tài chính công ở Việt Nam

  Tài chính công là môṭ tât́ yêú đi cuǹ g sự tôǹ taị cuả môĩ nha ̀ nươć , no ́ găń liêǹ vơí hoaṭ đôṇ g cuả Nhà nươć , vưà là nguôǹ lưc̣ để nhà nươć thưc̣ hiêṇ đươc̣ và thưc̣ hiêṇ tôt́ cać chưć năng cuả miǹ h đôǹ g thơì là công cụ để thưc̣ hiêṇ cać dic̣ h vu ̣ công, Cać hoaṭ đôṇ g cuả bô ̣ maý Nhà nươć ; phản ánh hệ thống các quan hệ...

  doc 34p takara1617 13-11-2012 194 110

 • Tài chính công - Ths Phan Hữu Nghị

  Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

  ppt 84p possibletb 22-09-2012 155 64

 • Tài chính doanh nghiệp - GV Trần Nguyễn Minh Hải

  Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản trong quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp • Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc độc lập; Có thể đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua việc vận dụng các phương pháp tính, xác định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế.

  ppt 14p dinhanh248 19-06-2012 165 47

 • Bài giảng học Tài chính Doanh nghiệp

  Khi nghiên cứu chương I cần làm rõ các nội dung cơ bản như sau: Khái niệm, chức năng, vị trí của tài chính doanh nghiệp. Nội dung cơ bản và vai trò tài chính doanh nghiệp. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp như : Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh, môi trường kinh doanh

  doc 108p quan90k 28-06-2013 61 39

 • Hệ thống tài chính công ở Việt Nam

  Thu ngân sách nhà nước là việc nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của nhà nước.Chi ngân sách nhà nước: Là quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ của chính phủ. Thực chất của nó là việc cung cấp các phương tiện tài...

  ppt 26p tuanonlineit 24-03-2013 118 23

 • LUẬN VĂN: Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đến nay

  Chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung, kế hoạch, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước ta. Cùng với sự chuyển đổi này, tài chính – một lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế cũng có bước chuyển mình- đặc biệt là trong việc phát huy vai trò của mình trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Tài chính...

  pdf 15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 94 22

 • sự khủng hoảng tài chính và vai trò của chính phủ

  Ví dụ, trong sự suy thoái của các nước, Beck, Demirguc-Kunt và Levine (2007) điều tra mối quan hệ giữa độ sâu tài chính và những thay đổi trong cả phân phối thu nhập và sự nghèo đói thuần túy. Nhìn

  doc 3p thuyduong273 23-02-2010 58 18

 • LUẬN VĂN: Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đến nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường ở việt nam trong giai đoạn đổi mới đến nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 45 17

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố Hà Nội

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô thành phố Hà Nội có mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc hệ thống hóa và làm rõ thêm những nhận thức lý luận về sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven các đô thị; khái quát thực trạng tài chính với phát triển công nghiệp nông thôn vùng ven đô Hà Nội với...

  pdf 171p cscpubka 14-08-2014 16 10

 • Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò các chính sách hỗ trợ tài chính đối với việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Đề tài Vai trò các chính sách hỗ trợ tài chính đối với việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phân tích đánh giá tác động của các công ty chính sách tài chính, tiền tệ trong việc hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong thời gian qua, nêu kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và sử dụng...

  pdf 123p next_12 17-04-2014 16 7

 • + Xem thêm 3890 Vai Trò Tài Chính khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản