Vai trò thị trường chứng khoán

Xem 1-20 trên 307 kết quả Vai trò thị trường chứng khoán
 • Chủ đề 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái quát sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, hân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, vai trò thị trường chứng khoán, giới thiệu một số thị trường chứng khoán trên thế giới.

  pdf19p fast_12 24-06-2014 137 51   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 2: Tổng quan về thị trường chứng khoán trình bày về lịch sử hình thành thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, vai trò thị trường chứng khoán, tác động tiêu cực, phân loại thị trường chứng khoán, chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, nguyên tắc trên thị trường chứng khoán.

  pdf25p wide_12 28-07-2014 137 5   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời đầu năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” còn khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đã phát triển rất sôi động. Đầu tư vào thị trường chứng khoán đã trở nên quan trọng đối với mọi người. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf22p tieutaydoc 06-08-2010 1423 367   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo "vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc33p anhluadem 11-11-2010 532 283   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p bambi8929 07-12-2011 107 36   Download

 • Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán của bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có các nội dung sau: Phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng vai trò, những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt34p depthat 19-03-2014 138 32   Download

 • Thuyết trình: Thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong sự phát triển kinh tế hiện nay.

  pdf15p wide_12 28-07-2014 87 20   Download

 • Trong chương 6 Thị trường thứ cấp - sở giao dịch chứng khoán TP. HCM trong bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về /. Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, nniêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt.

  ppt62p top_12 18-04-2014 60 16   Download

 • Bộ bài giảng Thị trường chứng khoán trình gồm 7 chương như: tổng quan thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, phân tích chứng khoán.

  pdf86p four_12 24-03-2014 87 14   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Chứng khoán thuộc bài giảng Thị trường chứng khoán nêu các nội dung về tổng quan về chứng khoán, phân loại chứng khoán, chứng khoán nợ - trái phiếu, chứng khoán vốn - cổ phiếu, những đặc trưng của cổ phiếu và chứng khoán.

  pdf46p loud_12 31-07-2014 119 11   Download

 • Thuyết trình: Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam nêu tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam, so sánh thị trường sơ cấp và thi trường thứ cấp, tạo ra công cụ có tính thanh khoản cao ,tích tụ ,tập trung và phân phối vốn.

  pdf11p thin_12 25-07-2014 53 9   Download

 • Nội dung của bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 5 Thị trường sơ cấp - phát hành chứng khoán trình bày về phương thức phát hành, phương thức phát hành riêng lẻ, phương thức phát hành công chúng. Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO).

  ppt40p top_12 18-04-2014 45 8   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nhằm trình bày về lịch sử hinh thành và phát triển của thị trường chứng khoán, khái niệm thị trường chứng khoán, chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán, các thành phần tham gia trên thị trường chứng khoán, các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

  pdf31p wide_12 29-07-2014 143 8   Download

 • Chương 8 Công ty chứng khoán nằm trong bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về chức năng của chứng khoán tạo ra cơ chế huy động vốn, cung cấp một cơ chế giá cả cho giá trị của một khoản đầu tư. Cung cấp cơ chế chuyển ra tiền mặt cho các nhà đầu tư.

  ppt27p top_12 18-04-2014 52 7   Download

 • Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán nằm trong bộ bài giảng Thị trường chứng khoán trình bày về phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán và những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.

  ppt34p top_12 18-04-2014 39 6   Download

 • Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khái niệm & lịch sử ra đời của thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu của thị trường chứng khoán và nguyên tắc của thị trường chứng khoán.

  pdf28p red_12 19-05-2014 34 6   Download

 • Theo Luật Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu là lọai chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành...đó là khái niệm về cổ phiếu được trình bày trong bài giảng Thị trường chứng khoán.

  ppt47p top_12 18-04-2014 32 5   Download

 • Trong bài giảng Thị trường chứng khoán Chương 3 Thị trường trái phiếu trình bày về khái niệm trái phiếu, những đặc trưng và phân loại trái phiếu. Trái phiếu là giấy chứng nhận nợ, xác nhận quyền chủ nợ của người sở hữu đối với tổ chức phát hành ra nó. Trái phiếu có lãi suất hoặc chiết khấu cố định của Chính phủ, công ty phải trả cho người nắm giữ.

  ppt39p top_12 18-04-2014 36 4   Download

 • Trong chương 7 Thị trường OTC của Thị trường chứng khoán trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của thị trường OTC. Mục tiêu của thị trường OTC nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường thuận tiện, rẻ tiền, nhanh chóng qua hệ thống giao dịch máy tính điện tử.

  ppt24p top_12 18-04-2014 32 4   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 Chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm trình bày về các nội dung chính cung cấp kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với các khái niệm, công cụ trên thị trường chứng khoán, hoạt động của thị trường chứng khoán,… Áp dụng kiến thức kinh tế đã học vào phân tích thị trường, phân tích doanh nghiệp, phân tích và so sánh các loại chứng khoán.

  pdf79p expensive_12 07-07-2014 39 4   Download

Đồng bộ tài khoản