Văn bản luật doanh nghiệp tư nhân

Xem 1-20 trên 537 kết quả Văn bản luật doanh nghiệp tư nhân
 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luật doanh nghiệp tư nhân', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p nguyenthao1669 26-10-2011 494 163   Download

 • PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  doc15p angel7en 15-03-2010 644 185   Download

 • Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 708 104   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

  doc14p thanhuyen 19-08-2009 257 78   Download

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh; Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.

  pdf3p abcdef_44 31-10-2011 42 7   Download

 • Nghị quyết về dự án Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 414 110   Download

 • Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

  pdf91p thanhan 06-11-2009 209 67   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty

  doc6p hoanglinh 19-08-2009 126 39   Download

 • Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh, bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh; Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định về doanh nghiệp tư nhân.

  pdf8p abcdef_44 31-10-2011 84 27   Download

 • Tại Đại hội X Đảng ta xác định: “Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 41 19   Download

 • Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh tế tư nhân, là một trong những thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường. Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp này hoạt động.

  ppt27p esc_12 29-07-2013 76 12   Download

 • Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN là một chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh.

  pdf112p inspiron1212 04-12-2012 49 16   Download

 • Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

  doc93p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 161 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2011/ttlt-bkhđtbtc', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p thanlannho 31-05-2011 83 7   Download

 • Ebook "Luật doanh nghiệp" trình bày những quy định chung, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, điều khoản thi hành. Phần 1 là những quy định chung và những quy định về việc thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung.

  pdf40p kiemtienthatkho 06-03-2015 45 13   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp có nội dung trình bày các văn bản pháp luật về doanh nghiệp trước ngày 01/07/2006, những điểm cần chú ý khi nghiên cứu về doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên và các nội dung khác.

  ppt33p hoa_cuc91 30-06-2014 37 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3391/qđ-ub về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty tư vấn địa ốc sài gòn do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 60 5   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành...

  pdf105p abcdef_45 30-10-2011 30 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 19/2012/qđ-ttg', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p mitthai 25-05-2012 34 1   Download

 • Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp.

  pdf15p 7sac_cauvong 24-06-2010 870 319   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản