Văn bản luật doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 6121 kết quả Văn bản luật doanh nghiệp
 • Tham khảo tài liệu 'luật doanh nghiệp số 13/1999/qh10 ngày 12 tháng 6 năm 1999', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc51p economy00 18-06-2010 155 46   Download

 • Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về doanh nghiệp nhà nước

  doc49p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 184 53   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc79p vuzlong 30-06-2010 1385 827   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 5 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

  pdf78p 030286 02-07-2010 655 517   Download

 • Lu t Doanh nghi p năm 2005 ra đ i đánh d u m t s thay đ ậ ệ ờ ấ ộ ự ổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Với việc ban hành Luật Doanh...

  doc5p kakashi1041990 30-11-2010 935 442   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật doanh nghiệp năm 2005', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc121p chuongvd 23-11-2010 2008 402   Download

 • Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11

  doc60p thanhuyen 19-08-2009 667 349   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm luật doanh nghiệp tư nhân', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p nguyenthao1669 26-10-2011 456 160   Download

 • Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật Doanh nghiệp nhà nước. Luật gồm 11 chương, 95 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

  doc15p economy00 18-06-2010 269 142   Download

 • Luật doanh nghiệp

  doc50p thanhuyen 19-08-2009 400 109   Download

 • Tài liệu tham khảo về luật doanh nghiệp

  pdf0p duongthao112009 19-03-2010 108 25   Download

 • Áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực/Điều 170. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên quan/Điều 3. Bán doanh nghiệp/Điều 145. Ban kiểm soát/Điều 121. Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con/Điều 148. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp/Điều 5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Điều 106. Biên bản họp Hội đồng quản trị/Điều 113.

  doc23p nguyenvananh0301 29-06-2013 64 7   Download

 • Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

  pdf91p thanhan 06-11-2009 205 67   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.

  pdf91p ntgioi120403 05-11-2009 148 47   Download

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  pdf105p kimoanh13 29-03-2014 40 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3391/qđ-ub về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty tư vấn địa ốc sài gòn do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 56 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 230/2009/tt-btc', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 99 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5575/qđ-ub về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước nhà máy đay indira gandhi thành công ty cổ phần sản xuất - thương mại - dịch vụ xuất nhập khẩu indira gandhi do uỷ ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawdn5 31-10-2009 41 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số: 57/tb-vpcp', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p haihoabatbuom 23-04-2010 57 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1208/qđ-bct', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p haihoabatbuom 23-04-2010 80 1   Download

Đồng bộ tài khoản