Văn bản luậtvăn bản luật

Xem 1-20 trên 473 kết quả Văn bản luậtvăn bản luật
 • Công ước Viên về quan hệ lãnh sự do Liên Hợp Quốc ban hành

  pdf27p ngankhanh 10-10-2009 133 64   Download

 • Quyết định 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf20p uyenson 19-08-2009 128 14   Download

 • Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Để tăng cường quản lý và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng Bộ ngoại giao,

  pdf7p lawvhxh16 19-11-2009 69 11   Download

 • Quyết định số 157/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cổ Nhuế, tỷ lệ 1/500Địa điểm:xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf9p lawdt4 02-12-2009 52 7   Download

 • Luật số 30/2004/QH11 về Xuất bản do Quốc Hội ban hành

  pdf17p lawvhxh11 19-11-2009 44 4   Download

 • Công văn 7269/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc vận chuyển quặng apatit và triển khai các dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Đình Vũ

  doc2p uyenson 19-08-2009 45 3   Download

 • Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về Dự án Kho nổi chứa xuất dầu FSO-5

  doc2p uyenson 19-08-2009 27 3   Download

 • Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về dự án Quy hoạch kho xăng dầu và dự án Chiến lược, Quy hoạch dự trữ dầu mỏ quốc gia

  doc1p uyenson 19-08-2009 40 3   Download

 • Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  doc1p uyenson 19-08-2009 35 2   Download

 • Thông tư 89/2002/TT-BTC về việc thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf67p lawxnk4 10-11-2009 30 2   Download

 • Công văn 2389/TCT/ĐTNN của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 26 1   Download

 • Chỉ thị số 37-CT/TW về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới do Ban Bí thư Trung ương ban hành

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 929 87   Download

 • Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 1247 86   Download

 • Quyết dịnh số 51/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 379 53   Download

 • Thông tư số 13/NV về việc hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

  pdf14p ngankhanh 10-10-2009 255 49   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 145 28   Download

 • Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành....

  pdf16p lawvhxh7 16-11-2009 203 25   Download

 • Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

  pdf6p lawvhxh12 19-11-2009 172 24   Download

 • Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ Chính trị ban hành

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 227 23   Download

 • Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

  pdf2p lawvhxh7 16-11-2009 167 23   Download

Đồng bộ tài khoản