Văn bản phân chia tài sản

Xem 1-20 trên 98 kết quả Văn bản phân chia tài sản
 • Mẫu văn bản dùng thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân xã theo mẫu số 58/VBPC

  doc3p trannhu 14-07-2009 1758 100   Download

 • Mẫu văn bản dùng thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế dùng cho phòng công chứng theo mẫu số 28/VBPC

  doc3p trannhu 14-07-2009 1376 68   Download

 • Biểu mẫu " Văn bản phân chia tài sản thừa kế" dùng tại Ủy ban nhân dân.

  pdf4p bachdiemmy 11-12-2009 617 64   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

  pdf4p concanhcam 12-05-2010 674 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực văn bản phân chia di sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aa_banhda 26-12-2010 42 2   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

  pdf4p concanhcam 12-05-2010 184 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chuthotaidai 29-09-2010 46 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công chứng văn bản phân chia tài sản thừa kế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p aa_banhda 26-12-2010 46 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc (30 ngày niêm yết, 2 ngày chứng thực) Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thực hiện chứng t...

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 97 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Không tính 30 ngày niêm yết.

  pdf5p suunyy 25-11-2010 114 7   Download

 • VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 572 80   Download

 • VĂN BẢN THOẢ THUẬN VỀ VIỆC XÁC NHẬN VÀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 289 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thỏa thuận phân chia tài sản', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p nntrung88 05-04-2011 208 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p satthuquachanhxanh 25-11-2010 96 16   Download

 • Các bên giao phần nhà cho nhau đúng hiện trạng, đúng thời gian quy định trong hợp đồng cho bên B; đồng thời giao đủ hồ sơ liên quan đến phần nhà nói trên, cùng các điều kiện đã nêu ở điều 3.

  doc4p minhnhandiachinh011 06-04-2011 309 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khai nhận di sản thừa kế và thoả thuận phân chia di sản thừa kế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p ee_traime 27-12-2010 147 39   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi niêm yết thông báo thỏa thuận phân chia di sản.

  pdf8p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 73 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế; Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì ...

  pdf4p la-vie 08-01-2011 65 6   Download

 • Từ khi xuất hiện con người với tư cách là một thực thể người chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có những cơ sở vật chất nhất định. Con người không thể tồn tại nếu không được đáp ứng những xã hội con nhu cầu vật chất cơ bản đó. Khi xã hôi cộng sản nghuyên thủy tan rã một phần nguyên nhân là do dư thừa sản phẩm lao động dẫn đến tư hữu tài sản, sự phân hóa giàu ngèo phân hóa giai cấp đến phân hóa xã hội.

  doc20p chelseafc11 21-08-2010 213 91   Download

 • Biểu mẫu tham khảo về trong việc thừa kế tài sản

  doc5p luatsulecao 04-04-2011 126 24   Download

Đồng bộ tài khoản