Văn bản quy phạm pháp luật thuế

Xem 1-20 trên 255 kết quả Văn bản quy phạm pháp luật thuế
 • Công văn 3405/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật thuế

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 53 8   Download

 • CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 04

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 174 2   Download

 • MẪU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 106 2   Download

 • VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số 24/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng ...

  pdf3p tapuaxinhdep 17-05-2013 44 2   Download

 • THÔNG BÁO DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC TỪ NGÀY 20/10/2010 ĐẾN NGÀY 26/11/2010 Thực hiện công văn số 3114/BHXH-VP này 16/9/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trao đổi, khai thác thông tin qua mạng Internet. BHXH Việt Nam thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần quan tâm trong tháng do Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc tra cứu khai thác.

  pdf5p vienthieu 31-12-2010 49 5   Download

 • Quyết định số: 929/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề về thuế, hải quan; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản tại mục A, phần I phụ lục kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 27 0   Download

 • Quyết định số: 337/2015/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Luật thuế TNDN hiện hành 01/01/2004 thay thế Luật thuế TNDN (1997). TNDN góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý thuế và thực hiện ưu đãi đầu tư; đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn Việt nam góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của NSNN: năm 2003: 36.305 tỷ; 2004: 42.798 tỷ ; 2005: 60.153 tỷ ; 2006: 75.256 tỷ, tron  g đó dầu thô chiếm 50%.

  ppt53p cuticute3011 12-10-2010 216 125   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THUẾ

  pdf6p daumeoduoicop 29-03-2010 178 8   Download

 • CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 06

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 41 3   Download

 • CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 05

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 60 2   Download

 • CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 07

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 36 2   Download

 • Quy định về đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất một năm trước được tính bằng giá đất theo mục đích sử dụng,đo ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với tỉ lệ thuê đất với điều 2

  pdf13p tapuaxinhdep 17-05-2013 22 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về Luật thuế tài nguyên do quốc hội ban hành. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

  doc7p hkquoc 16-09-2010 151 60   Download

 • CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 02

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 721 50   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

  pdf5p inoneyear2 24-03-2010 148 24   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 8/9/208 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  pdf9p haihoabatbuom 23-04-2010 72 20   Download

 • CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 03

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 581 28   Download

 • Công văn số 1774/TCT-TNCN ngày 26/5/2010 của Tổng cục Thuế Về việc truy thu 01 lần nộp thuế TNCN đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng đất của người khác (2 tr.) Trường hợp đất đã nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nhưng nay mới nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó được miễn truy thu. ...

  doc2p giangacd 09-07-2010 93 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản