Vấn đề khử nox

Xem 1-3 trên 3 kết quả Vấn đề khử nox
  • Việc nhiên liệu được đốt trong điều kiện dư oxy sẽ làm tăng hiệu suất cháy nhiên liệu giúp cho động cơ ít hao nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể giảm sự phát thải CO, HC và một lợi ích quan trọng nữa là giảm sự phát thải CO2- một thành phần quan trọng gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến những biến đổi khí hậu khó lường cho trái đất. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn đặt ra là phải chuyển hóa các oxit nitơ (NOx) về N2 trong điều kiện dư O2. Các bài...

    pdf4p bibocumi13 05-11-2012 54 13   Download

  • Việc xử lý các khí thải đang là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Trong ba khí gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là CO, hiđrocacbon và NOx thì NOx là khí khó xử lý nhất. Các xúc tác kim loại/zeolit được đặc biệt chú ý do có hoạt tính cao trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng hiđrocacbon. Trong bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu hệ xúc tác này trong phản ứng khử NOx (deNOx) bằng propylen (C3H6).

    pdf5p uocvong04 24-09-2015 21 8   Download

  • Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy nhiệt để nâng cao hiệu suất chuyển hóa NOx của hệ xúc tác trên cơ sở của Ce, Ni và Ba mang trên y-Al2O3.

    pdf6p tangtuy01 01-03-2016 35 8   Download

Đồng bộ tài khoản