Vấn đề lạm phát

Xem 1-20 trên 9063 kết quả Vấn đề lạm phát
 • Bài viết Vấn đề lạm phát ở Việt Nam và những giải pháp kiềm chế cho thấy lạm phát cao ở Việt Nam và tác động xấu vào kinh tế xã hội, một số giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 26 4   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về vấn đề lạm phát, định nghĩa về lạm phát, đánh giá lạm phát và trình bày về hai chỉ tiêu dùng để đánh giá lạm phát, so sánh sự khác biệt giữa CPI và chỉ số giảm phát GDP dùng đánh giá lạm phát.

  pdf6p kloi1234 17-09-2017 3 1   Download

 • Nội dung của tài liệu "Tổng quan lạm phát năm 2014 và triển vọng năm 2015" trình bày về vấn đề lạm phát, vài nét về tình hình lạm phát thế giới, tình hình lạm phát ở Việt Nam trong năm 2014 và dự báo năm 2015 cùng những chính sách đẩy lùi lạm phát ở Việt Nam.

  pdf5p kloi1234 17-09-2017 7 1   Download

 • Trong thời gian gần đây, vấn đề lạm phát đã được nhiều người quan tâm, nghiên cứu và đề xuất các phương án khắc phục. Đã từ lâu tiền giấy xuất hiện và chẳng bao lâu sau đó diễn ra tình trạng giảm giá tiền và dẫn đến lạm phát. Nét đặc trưng nổi bật của thực trạng nền kinh tế khi có lạm phát, giá cả của hầu hết các hàng hoá đều tăng cao và sức mua của đồng tiền ngày càng giảm nhanh.

  pdf23p minhtam 15-07-2009 3904 1325   Download

 • Quan điểm phổ thông cho rằng: Lạm phát là hiện tượng tăng lên của mức giá chung tại một thời điểm thông cho rằng: Lạm phát là hiện tượng tăng lên của mức giá chung tại một thời điểm. Chúng ta có thể hiểu theo quan điểm này thì giá tăng là lạm phát. Tất nhiên là không hẳn như vậy.

  doc24p vuhongthanhck5 16-12-2011 1043 637   Download

 • Lạm phát và tăng trưởng kinh tế là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những qui tắc kinh tế .

  doc31p hoalydoncoi 17-04-2010 803 335   Download

 • Gần đây, lạm phát diễn ra một cách nhanh chóng không dự báo được. Nó trở thành một mối quan tâm mà bất kì ai cũng nhắc tới khi gặp nhau. Nó tác động đến mọi mặc đời sống và để lại những hậu quả to lớn.

  doc29p rabbit_kute 29-10-2012 423 270   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống lý thuyết và thực tiễn về vấn đề lạm phát với các giải pháp phù hợp cho việc kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây.

  doc23p thuy93_tb 04-01-2014 650 222   Download

 • Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: trong điều kiện lạm phát ở mức độ cao, giá cả hàng hóa bị tăng liên tục, điều này làm cho sản xuất gặp khó khăn. Quy mô sản xuất không tăng hoặc bị giảm sút do nhu cầu phaỉ bổ sung vốn đầu tư liên tục. Cơ cấu nền kinh tế dễ bị mất cân đối vì sẽ có xu thế phát triển những ngành sản xuất có chu kỳ ngắn,..

  doc39p hoangphuongbtr 18-09-2012 525 177   Download

 • I.Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của chính sách lạm phát mục tiêu Như chúng ta đã biết, một CSTT truyền thống của mỗi quốc gia được đặt ra thông thường để đạt được 4 mục tiêu chính: Tạo ra công ăn việc làm cho xã hội hay làm giảm áp lực thất nghiệp

  pdf12p kemoc4 28-05-2011 622 162   Download

 • Các nhà quản lý đang đối mặt với thời đại bão táp. Vấn đề đầu tiên được đặt ra đối với họ là phải đảm bảo khả năng tồn tại của tổ chức mình, bằng cách tạo ra một cơ cấu lành mạnh, lâu dài, đứng vững trước những giông tố nhất thời, vượt qua được những biến động đột ngột, và có thể khẳng định mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.

  pdf170p chocobyebye 12-07-2010 220 124   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: lạm phát với tăng trưởng kinh kế trong thực tiễn kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tengteng11 13-12-2011 166 73   Download

 • Báo cáo Tài chính tiền tệ: Sự ảnh hưởng của lạm phát đến thất nghiệp nhằm mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu về lạm phát và thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp cũng như các giải pháp cho vấn đề lạm phát và thất nghiệp.

  pdf23p bad_12 04-07-2014 107 34   Download

 • Trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề của kinh tế học vĩ mô. Nó đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. Lạm phát dã được đề cập rất nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế . Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng

  pdf18p tengteng11 13-12-2011 89 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vấn đề lạm phát 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 30 5   Download

 • Nội dung của bài viết "Kinh nghiệm về chống lạm phát ở Trung Quốc" đi sâu phân tích tác động hai mặt (tích cực và tiêu cực) của lạm phát, nêu nguyên nhân chủ yếu, những giải pháp của Chính phủ mang màu sắc Trung Quốc trong vấn đề lạm phát và chống lạm phát.

  pdf10p kloi1234 17-09-2017 5 2   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về định lượng tác động của các chính sách quản lý tổng cầu đối với tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong hơn một thập kỉ vừa qua. Các chính sách quản lý tổng cầu được xem xét ở đây bao gồm chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Trong đó, chính sách tài khoá được thể hiện qua biến đầu tư công còn chính sách tiền tệ được thể hiện qua biến cung tiền.

  pdf6p kloi1234 17-09-2017 3 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về hiện tượng lạm phát và lạm phát cao - một vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội - đã gây nên sự chú ý quan tâm của mọi tầng lớp dân cư, của chính phủ và các nhà nghiên cứu về nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây.

  pdf8p kloi1234 17-09-2017 6 1   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về nguyên nhân của lạm phát 2004 -2005, những dấu hiệu cho thấy lạm phát là lạm phát tiền tệ, áp lực của lạm phát, lãi suất, đầu tư, cung tiền và tăng trưởng trong trung hạn trong câu chuyện về lạm phát ở Việt Nam.

  pdf8p kloi1234 17-09-2017 5 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về nguyên nhân của sự khác biệt về tăng trưởng giữa Việt Nam so với các nước khác và đề ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao năng lực kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lí và phát huy mặt tác động tích cực mà lạm phát có thể mang lại cho nền kinh tế Việt Nam.

  pdf11p kloi1234 17-09-2017 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản