Vấn đề nông thôn

Xem 1-20 trên 2144 kết quả Vấn đề nông thôn
 • Bài giảng Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn  ở khu vực miền trung - Tây Nguyên sẽ giới thiệu tới các bạn mộ số vấn đề chính: Quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước, mục tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên;... Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt nội dung thông tin vấn đề. 

   

  doc20p meomun12340628 31-08-2015 35 10   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân Trung Quốc: Biến đổi và phát triển trình bày một số nội dung về vấn đề nông nghiệp, vấn đề nông dân, vấn đề nông thôn.

  pdf8p dienham63 09-12-2015 15 2   Download

 • Bức tranh nông thôn và người nông dân Việt Nam hiện nay sẽ ra sao khi nước ta hội nhập sâu rộng hơn và khi nước ta trở thành nước cơ bản công nghiệp hóa? Đây là vấn đề mà nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn hóa đang tập trung nghiên cứu. Đảng ta dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 7 (6/2008) để bàn sâu rộng và căn bản về vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam (tam nông)....

  doc26p hailedangbs 25-04-2013 201 78   Download

 • Tài liệu "Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay: Quan điểm và những định hướng chính sách" tập trung làm rõ một số quan điểm phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân; thực trạng vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 08-12-2015 51 17   Download

 • Bài viết Mấy vấn đề xây dựng văn hóa nông thôn trong thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay khái quát thực trạng văn hóa nông thôn nước ta hiện nay, luận giải mối quan hệ giữa cái chung và riêng trong quá trình xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay.

  pdf11p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 36 8   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Phát triển nông thôn là một inh vực quan trọng và cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế vả hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nông thôn nước ta đã có sự đổi mới và phát triển khá toàn diện. Vấn đề nông thôn và phát triển nông thôn đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cả về tổng kết lý luận, thực tiễn và đầu tư cho phát triển.

  pdf28p songsongcuoc 11-06-2011 533 215   Download

 • Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: Các hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam thời cổ, những nhân tố tự nhiên - dân số - kỹ thuật - ý thức trong văn minh nông nghiệp Việt Nam, yếu tố nước trong văn hóa Việt Nam, môi sinh văn hóa lúa nước - văn hóa xóm làng xưa, làng cổ truyền Việt - mặt hay, mặt dở, làng nghề và đặc trưng văn hóa nông thôn Việt Nam, tâm lý tiểu nông trước thách thức của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 70 24   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng trên 70% dân số sống ở khu vực nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, việc phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn nói riêng có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

  doc8p anhnangmuahe2013 05-03-2013 79 19   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay" để nắm bắt được vài nét về cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu xã hội nông thôn, thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay, thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa nông thôn.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 62 16   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  pdf4p hoangly 24-06-2009 145 11   Download

 • Bài viết "Giới thiệu một số vấn đề về nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc" nêu lên một số vấn đề lịch sử phát triển của nông thôn, làng xã và hộ nông dân, một số vấn đề lý luận xã hội. Hy vọng nội dung bài viết gợi lên một số suy nghĩ để triển khai một số nghiên cứu về nông nghiệp và nông thôn nước ta hiện nay.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 9 2   Download

 • Để nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo về vấn đề nông thôn ở Pháp mà tạp trí khoa học xã hội học lược thuật về vấn đề "Xã hội học nông thôn ở Pháp - Thành tựu, vấn đề, triển vọng". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 12 2   Download

 • Vai trò của hợp tác xã hiện nay và triển vọng của nó, kinh tế hộ nông dân, quyền sở hữu và sử dụng ruộng đất, hệ thống chính trị ở nông thôn, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ,... là những nội dung chính trong bài viết "Mấy vấn đề cấp bách rút ra từ nông thôn, nông dân, nông nghiệp Hải Hưng". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 7 1   Download

 • Các nước chậm phát triển như nước ta, công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn luôn luôn chiếm vị trí quan trọng trong quá trình phát triển. Chỉ có HĐH nông nghiệp, nông thôn, mới tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp HĐH đất nước.

  pdf138p vascaravietnam 15-08-2012 229 106   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf133p intel1212 04-12-2012 177 80   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf124p buiduong_1 11-12-2012 130 39   Download

 • Nhu cầu văn hóa là một vấn đề quan trọng trong đời sống tinh thần của con người nói chung và của người dân nông thôn nói riêng hiện nay. Sự hiểu biết về nhu cầu văn hóa của người dân nông thôn là hết sức khác nhau,phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

  ppt24p pt_hang 22-02-2014 151 30   Download

 • Phần 2 Giáo trình môn Văn hóa cộng đồng trình bày về văn hóa cộng đồng Việt Nam như tiến trình văn hóa Việt Nam, văn hóa nông thôn Việt Nam, văn hóa đô thị Việt Nam, đặc điểm phát triển của văn hóa Việt Nam. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf49p sophantrotreu10 05-04-2016 63 24   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Tìm hiểu văn hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam của tác giả Trần Quốc Vượng qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Yếu tố nước trong văn hóa Việt Nam, môi sinh văn hóa lúa nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p lalala7 07-12-2015 48 22   Download

 • Vấn đề ‘‘tam nông” là tên gọi chung của ba loại vấn đề đ-ợc sắp xếp theo thứ tự , bao gồm vấn đề “vấn đề nông nghiệp”, “ vấn đề nông thôn” và “vấn đề nông dân”. Tuy nhiên, ba vấn đề này có mối liên hệ với nhau, tuỳ thuộc lẫn nhau. Theo cách nói của các học giả Trung Quốc là ‘trong anh có tôi, trong tôi có anh”.

  pdf2p bengoan258 06-12-2011 69 19   Download

Đồng bộ tài khoản