Vấn đề và giải pháp

Xem 1-20 trên 13430 kết quả Vấn đề và giải pháp
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn các vấn đề và giải pháp của công ty may đáp cầu - 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p cnkbmt9 29-10-2011 82 7   Download

 • Bảo quản tài liệu điện tử là quá trình bảo đảm tính nguyên vẹn của tài liệu điện tử hướng tới việc làm sao cho tài liệu có thể được tìm thấy và tiếp cận trong suốt thời hạn lưu giữ đã quy định. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Bảo quản tài liệu điện tử: Vấn đề và giải pháp" dưới đây.

  doc13p anhlabeu 03-12-2015 14 4   Download

 • Bài giảng Xử lý nợ trong tái cơ cấu doanh nghiệp: Vấn đề và giải pháp bao gồm những nội dung về xử lý nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp; vấn đề phát sinh về nợ, giải pháp xử lý nợ trong tái cơ cấu doanh nghiệp.

  ppt16p cocacola_06 06-11-2015 24 3   Download

 • Bài giảng An toàn người bệnh: Vấn đề và giải pháp được biên soạn nhằm mục đích trao đổi các quy định pháp lý về an toàn người bệnh; thảo luận về hiện trạng an toàn người bệnh; thảo luận các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh; thảo luận về văn hóa an toàn người bệnh.

   

  ppt34p thuytrang_7 27-08-2015 13 2   Download

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề và giải pháp - ThS. Nguyễn Văn Lành sẽ giới thiệu tới các bạn các thách thức đối với công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ; ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo – các tồn tại phổ biến; hệ thống thông tin trong đào tạo tín chỉ: các đặc trưng và yêu cầu;...

  ppt10p codon_01 18-11-2015 17 2   Download

 • Từ quý IV/2008, đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu xấu đi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng giảm mạnh. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay - vấn đề và giải pháp".

  pdf8p nghe0210 22-01-2016 22 2   Download

 • Hội nhập bước đường tất yếu của sự phát triển giáo dục Việt Nam; năm giải pháp nhỏ cho một vấn đề lớn là những nội dung chính mà bài viết "Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường thời hội nhập kinh tế quốc tế - vấn đề và giải pháp" hướng đến trình bày.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 5 2   Download

 • Nội dung bài viết "Hôn nhân quốc tế Việt - Hàn, vấn đề và giải pháp" giới thiệu đến các bạn những vấn đề của các cuộc hôn nhân quốc tế, đối sách của hôn nhân quốc tế, giải pháp hôn nhân quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 3 1   Download

 • Qua phân tích thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, bài viết Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài: Thực trạng, vấn đề và giải pháp đưa ra những giải pháp tăng cường liên kết có hiệu quả, thúc đẩy thu hút FDI vào VN trong thời gian tới.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 0 0   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc đầu tư công Việt Nam: Vấn đề và giải pháp chỉ ra tái cấu trúc đầu tư công với phát triển kinh tế, cấu trúc đầu tư công hiện nay ở VN, những vấn đề trong cơ cấu đầu tư công ở VN, một số kiến nghị giải pháp.

  pdf7p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 0 0   Download

 • Bài viết Hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam: Vấn đề và giải pháp đề cập đến những tồn tại và hạn chế trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam trong thời gian vừa qua. Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 0 0   Download

 • Bài viết Thể chế kinh tế và doanh nghiệp: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phân tích, đánh giá thực trạng DN Việt Nam trong những năm gần đây, khó khăn và thách thức; từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế doanh nghiệp.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Hiệu quả vốn đầu tư của Việt Nam: Vấn đề và giải pháp sau đây tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 1 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở lâm đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc105p p12hieu2401 14-12-2012 219 114   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - Vấn đề và giải pháp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình cung ứng và chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước ở nước ta, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  pdf134p doinhugiobay_05 01-12-2015 17 9   Download

 • Tài liệu “Bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp “ giới thiệu những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường biển cùng những công ước quốc tế quan trong liên quan đến vấn đề này; đề cập đến những tình ô nhiễm môi trường biển Việt Nam hiên nay, việc tổ chức phòng chống, hạn chế ô nhiễm.

  pdf0p dibovaodoi10 14-11-2011 525 169   Download

 • Cuốn sách "Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp" tập trung trình bày hai vấn đề chính: Giới thiệu những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường biển cũng như công ước quốc tế quan trọng liên quan đến vấn đề này; đề cập tình hình ô nhiễm môi trường biển Việt Nam hiện nay, việc tổ chức phòng chống, hạn chế ô nhiễm.

  pdf370p ktct_1669 08-05-2012 342 144   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p dibovaodoi10 14-11-2011 264 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p dibovaodoi10 14-11-2011 182 91   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo vệ môi trường biển vấn đề và giải pháp part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p dibovaodoi10 14-11-2011 156 71   Download

Đồng bộ tài khoản