Vận động của nền kinh tế

Xem 1-20 trên 6443 kết quả Vận động của nền kinh tế
 • Tiểu luận: Quy luật vận động của nền kinh tế phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất 1 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế.

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 329 81   Download

 • Tiểu luận: Quy luật vận động của nền kinh tế phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất 2 Với tính chất là những quan hệ kinh tế khách quan không phụ thuộc vào ý muốn của con người, quan hệ sản xuất là những quan hệ mang tính vật chất của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của lực lượng sản xuất và là cơ sở của đời sống xã hội. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt: - Quan hệ sở hữu về tư liêu sản xuất tức là...

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 164 38   Download

 • Tiểu luận: Quy luật vận động của nền kinh tế phù hợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất song nó cũng chỉ rõ rằng quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính độc lập tương đối với lực lượng sản xuất.

  pdf5p ctnhukieu10 13-05-2011 140 35   Download

 • Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học nhằm: Nhận biết được tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, yếu tố đóng vai trò quyết định đến tăng trưởng kinh tế theo từng trường phái, sự vận động của nền kinh tế, liên hệ vận dụng vào quá trình hoạch định tăng trưởng vào các nước đang phát triển đặc biệt là Việt Nam.

  pdf26p thanhdieutran 12-04-2014 38 3   Download

 • Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế,... trên quy mô toàn cầu. Cùng tham khảo bài tiểu luận với đề tài "Tác động của nền kinh tế toàn cầu hóa đối với môi trường" để thấy rõ hơn sự tác động của toàn cầu hóa đối vơi khía cạnh môi trường như thế nào?.

  ppt46p vuongle175 06-04-2014 127 42   Download

 • Đề tài “Đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và vận hành của nền Kinh tế thị trường; các mô hình chủ yếu, đặc trưng và xu hướng vận động của nền Kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa hiện đại; cở sở lý luận và thực tiễn hình thành , đặc trưng của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf318p tsmttc_009 26-07-2015 80 36   Download

 • Đề tài được thực hiện theo các nội dung: Quá trình hình thành, phát triển và sự vận hành của nền kinh tế thị trường; các mô hình chủ yếu, đặc trưng và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại; mối quan hệ giữa KTTT và CNXH như là những nấc thang tiến hóa tự nhiên; cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành đặc trưng của nền KTTT định hướng XHCN;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf318p tsmttc_009 12-08-2015 39 13   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế sau thời kỳ mở cửa', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p window1234 12-12-2012 30 4   Download

 • Bài viết Vài nét đặc điểm hoạt động văn hóa trong nền kinh tế thị trường giới thiệu tới các bạn về đặc điểm hoạt động văn hóa trong nền kinh tế thị trường, những thành tựu đạt được và hạn chế của nền văn hóa nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 10 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: sự phát triển vận động không ngừng của nền kinh tế tri thức', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p tengteng1 12-11-2011 126 39   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường (KTTT) cái khác nhau cơ bản giữa các dạng KTTT chính là mục đích vận động của nền kinh tế đó. Điều này lại xuất phát từ đường lối chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của giai cấp thống trị xã hội, thông qua vai trò quản lý của nhà nước, từ đó càng có sự khác nhau về phương pháp và biện pháp quản lý nền KTTT của nước đó. Đối với nước ta, khi thực hiện quá trình chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung, quan liêu...

  pdf29p notonline1122 21-02-2013 81 28   Download

 • Đề tài "Giải pháp để phát triển của hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp trong sự phát triển của nền kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 3 chương.

  doc113p thanhbinh23595 11-11-2015 48 19   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đường vào thế kỷ XXI - Những vấn đề chiến lược và triển vọng của nền kinh tế Nga", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Tiềm lực tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực dân số và lao động của dân cư Nga, sự biến đổi cơ cấu của xã hội Nga,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf294p doinhugiobay_05 01-12-2015 40 13   Download

 • Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học này nhằm giúp người học tìm hiểu về: Các trường phái, các nhà kinh tế mô tả sự vận động của nền kinh tế như thế nào?; các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng; cơ sở khoa học của mô hình tăng trưởng hiện đại là gì?.

  pdf142p thanhdieutran 12-04-2014 46 9   Download

 • Bài giảng Đánh giá tình trạng nhập siêu của nền kinh tế đề cập đến vấn đề xuất nhập khẩu của nền kinh tế thị trường từ đó đưa ra những tác động cả nhập siêu đối với nền kinh tế. Sau khi đưa ra ảnh hưởng của nhập siêu thì phần tiếp theo của bài giảng chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn tới việc nhập siêu của các nước phát triển. Cuối cùng là những giải pháp để hạn chế tình trạng nhập siêu trong nền kinh tế đang phát triển tại Việt Nam.

  pdf18p nhatrangyeuthuong 10-04-2014 23 4   Download

 • Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này là một đề tài mang tính cấp thiết trong thời gian gần đây....

  doc35p buiduongson3 08-05-2010 574 348   Download

 • Với xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, Việt Nam thực hiện mở cửa nền kinh tế với quan điểm:”…... Mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở m rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới... “ trong quá trình đó, hoạt động xuất nhập khẩu( XNK) có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế,...

  pdf51p muathulamebay 16-08-2010 382 277   Download

 • Đối với Việt Nam chuyển dịch cơ cấu không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu tất yếu. Trong những năm vừa qua đã có rất nhiều nghiên cứu để tìm ra con đường đi thích hợp nhất. Tuy nhiên điều đó còn rất nhiều bàn cãi. tìm ra xu hướng vận động của nền kinh tế và từ đó hướng vào mục tiêu phát triển của quốc gia .

  pdf42p bongbongcam 12-08-2010 340 226   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kinh tế học vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến cơ sở lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của nền kinh tế tổng thể, làm nền tảng cho các phân tích chuyên ngành kinh tế khác....

  doc41p kuxataza 28-11-2010 478 216   Download

 • Theo sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội loài người cũng phát triển theo các hình thái kinh tế khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, thời đại kinh tế đó do đặc điểm về năng lực của nền kinh tế nên ở xã hội cộng sản nguyên thủy do lực lượng sản xuất kém phát triển, xã hội không có của dư, sản phẩm do con người làm ra chưa đủ tích lũy, quan hệ sản xuất dựa trên cơ sở cộng đồng mọi sản phẩm đều là của chung, con người hoàn toàn dựa vào nhau,...

  pdf19p truongbao 29-07-2009 508 132   Download

Đồng bộ tài khoản