Văn hóa con người

Xem 1-20 trên 7561 kết quả Văn hóa con người
 • Bài viết Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI nêu lên hệ tư tưởng của Đảng ta trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; cũng như những định hướng được đề ra nhằm giải quyết vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 11 5   Download

 • Về xây dựng văn hóa, con người là một vấn đề bức thiết được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu và giải quyết vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Bài viết Về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về điều này.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 6 2   Download

 • Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh học - Văn hóa, con người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh nêu văn hóa, tính cách con người Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Quá trình phát triển và cơ sở hình thành văn hóa, tính cách con người Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh.

  pdf54p xuanlan_12 25-04-2014 116 39   Download

 • Ước mơ là gì? Có người từng hỏi tôi như thế. Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, và với tôi "Ýớc mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua" (Lỗ Tấn). Chẳng có ước mơ nào là viển vông cả. Nhưng để thực hiện được nó ta phải có một lập trình rõ ràng, và phải dám hành động với một niềm tin chiến thắng. Và với tôi,...

  pdf3p bibocumi25 08-01-2013 54 14   Download

 • Bài viết Con người trong xây dựng và phát triển văn hóa trình bày tư duy về xây dựng con người trong văn hóa, con người trong hành trình văn hóa. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf2p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 6 2   Download

 • Bài viết Xây dựng văn hóa trong kinh tế - Nhiệm vụ quan trọng trong định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, xây dựng văn hóa trong kinh tế.

  pdf4p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 0 0   Download

 • Bài viết Những giải pháp bước đầu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trình bày về xây dựng hệ giá trị cốt lõi con người VN; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa; cần có một nền công nghiệp văn hóa phát triển.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 11 0   Download

 • Bài viết Ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam giới thiệu nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 4 0   Download

 • Nghiên cứu con người- theo nghĩa chung nhất là bao gồm toàn bộ nội dung nghiên cứu của các khoa học, là lĩnh vực hàng đầu trong các tìm tòi khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn. Con người là vấn đề trung tâm của mọi Triết học, Triết học nào cũng hướng về con người và quay trở lại con người. Việc giải quyết nội dung xung quanh vấn đề con người là tiêu chí phân biệt tính chất tiến bộ hay không tiến bộ của các hệ thống triết học trong lịch...

  pdf54p notonline1122 20-02-2013 60 30   Download

 • Con người là chủ thể đích thực tạo ra lịch sử là trung tâm của mọi sự phát triển xã hội. Chính bởi vậy, vấn đề con người luôn làđề tài được rất nhiều bộ môn khoa học khác nhau nghiên cứu và là chủđề trung tâm của lịch sử triết học từ cổđại đến hiện đại. Ngay từ khi mới bước vào nghiên cứu lĩnh vực triết học, Mác đãý thức được rằng: Triết học phải phục vụ cho cuộc đấu tranh chính trị thực tiễn nhằm giải phóng nhân loại.

  pdf53p caphe_123 17-07-2013 48 24   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Con người với văn hóa và kỹ thuật" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn các cuộc tranh luận, nhận xét về vấn đề con người với văn hóa và kỹ thuật.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 4 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Truyền thuyết về voi ở Việt Nam bao gồm những nội dung về voi trong đời sống văn hóa con người; thống kê, phân loại truyền thuyết về voi ở Việt Nam; đặc điểm cấu tạo cốt truyện truyền thuyết về voi ở Việt Nam.

  pdf117p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 5 1   Download

 • Bài viết Chè - Nét ẩm thực dân dã mà tinh tế trong đời sống văn hóa của người Cần Thơ nhằm làm toát lên sự gần gũi gắn bó của chè với đời sống của người dân Cần Thơ, nó còn đi vào những vần thơ câu hát. Mời các bạn tham khảo để biết được nội dung chi tiết.

  pdf1p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 0 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận của chủ nghĩa mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp cnh - hđh đất nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc34p lamvulinh 21-12-2009 886 277   Download

 • Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường. Trong khuôn khổ cuộc vận động cải cách phong tục tập quán, một mặt quan trọng của công tác văn hóa ở miền núi, những đồng chí lãnh đạo các cấp, mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trên địa bàn Mường (Hòa Bình), đều đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo tập tục ma chay và cưới xin. Cải cách tang lễ còn được coi trọng hơn cải cách hôn lễ. ...

  pdf139p batrinh 27-07-2009 246 142   Download

 • Bài thuyết trình: Văn hóa đàm phán người Nhật Bản giới thiệu chung về Nhật Bản, tính cách người Nhật Bản, phong cách giao tiếp người Nhật Bản, phong cách đàm phán kinh doanh người Nhật Bản, các chiến lược sử dụng trong đàm phán người Nhật Bản, lưu ý khi giao tiếp với người Nhật Bản, bài học từ văn hóa con người Nhật Bản.

  ppt34p hoangdajja 20-05-2014 338 116   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: lý luận của chủ nghĩa mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p sunderland24 09-06-2011 234 105   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận của chủ nghĩa mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc29p mrlongqb 10-04-2010 306 103   Download

 • Mặt trời với nghi lễ trên nương của người mãng(mạng ệ) ở Tây Bắc Việt Nam Hai mươi nhăm năm đã trôi qua, tôi còn nhớ mãi ngày ấy, khi Thanh Thiên và tôi còn là những chàng trai đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Chúng tôi những trí thức mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, hăm hở với những bước đầu tiên trên con đường của ngành dân tộc học non trẻ. Ngày ấy do duyên nợ xa xôi tôi đã chọn Mường làm miếng đất tìm hiểu. Còn người bạn...

  pdf64p batrinh 27-07-2009 208 101   Download

 • Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sống xã hội của các quốc gia, dân tộc. Xét về lĩnh vực văn hoá, toàn cầu hoá không chỉ tạo ra cơ hội cho các quốc gia, dân tộc mở rộng sự giao lưu, hiểu biết và xích lại gần nhau, mà còn đặt những giá trị văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc trước nhiều thách thức to lớn.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 128 75   Download

Đồng bộ tài khoản