Văn hóa gia đình

Xem 1-20 trên 9035 kết quả Văn hóa gia đình
 • Đề tài "Sự biến đổi văn hóa gia đình ở vùng tái định cư huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh" đã trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận, tổng quan về vùng tái định cư và văn hóa gia đình của cư dân huyện Kỳ Anh trước tái định cư; thực trạng văn hóa gia đình sau tái định cư ở huyện Kỳ Anh; nhân tố tác động, xu hướng biến đổi và giải pháp cho việc xây dựng văn hóa gia đình ở vùng tái định cư huyện Kỳ Anh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf220p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 73 36   Download

 • Đề tài “Sự biến đổi văn hóa gia đình dưới tác động của dự án KCN Bắc Phú Cát” nhằm làm rõ sự biến đổi và đưa ra những giải pháp cụ thể trong việc xây dựng và phát triển văn hóa gia đình xã Phú Cát dưới tác động của dự án KCN Bắc Phú Cát. Sau đây là bản tóm tắt của đề tài.

  pdf15p talata_10 11-03-2015 32 11   Download

 • Trên cơ sở hệ thống lại những vấn đề lý luận về văn hóa gia đình, luận văn nghiên cứu thực trạng văn hóa gia đình ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn hóa gia đình của địa phương thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf115p thangnamvoiva21 02-10-2016 20 9   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Văn hóa gia đình trong các chiều cạnh của cơ cấu xã hội" dưới đây để nắm bắt được chiều cơ cấu, chức năng gia đình, cá nhân, cộng đồng xã hội, chiều lịch đại gia đình, truyền thống, hiện đại, gia đình và việc giữ gìn giáo dục và các giá trị văn hóa truyền thống,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 25 8   Download

 • Bài viết "Văn hóa gia đình: Những vấn đề phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu" giới thiệu đến các bạn phương pháp nghiên cứu văn hóa gia đình và nguyên tắc nghiên cứu văn hóa gia đình, vai trò gia đình, sự phát triển văn hóa trong gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 27 7   Download

 • Luận văn thực hiện với mục đích hướng tới là để nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống của người Lào ở huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào; xem xét văn hóa gia đình truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf159p dangthingocthuy96 11-01-2017 15 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần mang đến cái nhìn khái quát và cụ thể hơn về những đặc điểm, chức năng, cách cấu tạo và cấp độ của các yếu tố từ ngữ biểu thị văn hóa gia đình trong hệ thống ngôn ngữ ca dao người Việt. Đồng thời đề tài cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nghệ thuật ngôn từ dân gian với tâm thức dân gian về bản sắc văn hóa gia đình Việt.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 7 5   Download

 • Bài viết Tác động của quá trình hội nhập đến văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam đưa ra những nhân tố khách quan và chủ quan của quá trình hội nhập tác động đến văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 8 4   Download

 • Văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay là sự kết tinh của nhiều giá trị, chuẩn mực trở thành nề nếp gia phong, nuôi dưỡng, hoàn thiện nhân cách con người. Bài viết Xây dựng chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 21 4   Download

 • Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại thực địa và tập hợp các nguồn tư liệu đã công bố, luận án tập trung mô tả, phân tích và làm sáng rõ về văn hóa gia đình của người Mường từ truyền thống đến hiện tại, nhằm khẳng định những yếu tố tốt đẹp có sức lan tỏa lớn đến văn hoá của vùng.

  pdf27p khetien888 09-02-2017 12 4   Download

 • Văn hóa gia đình là bộ phận hữu cơ trong tổng thể văn hóa của dân tộc, và tìm hiểu động thái văn hóa gia đình là một cách tiếp cận để hình dung toàn bộ khuôn mặt nông thôn Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Động thái của mô hình văn hóa gia đình qua các cuộc khảo sát xã hội học" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 7 3   Download

 • Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời với đa dạng những giá trị cổ truyền trong đó phải kể đến lễ hội. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài viết Văn hóa gia đình Việt Nam với lễ hội cổ truyền sau đây.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 22 3   Download

 • Bài báo đề cập thực trạng xây dựng văn hóa gia đình (VHGĐ) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong những năm gần đây. Bên cạnh những thành tựu đạt được như: phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng nhân rộng, các chức năng VHGĐ được đảm bảo thực hiện và có nhiều tiến bộ… thì vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: tình trạng bạo lực gia đình, tỉ lệ li hôn cao…; do đó, việc xây dựng VHGĐ ở TPHCM là rất quan trọng và cấp thiết.

  pdf13p tieuthi300610 28-03-2018 6 3   Download

 • Bài viết Văn hóa gia đình truyền thống trước thách thức của quá trình hội nhập tìm hiểu về văn hóa gia đình truyền thống trong quá trình hội nhập, thách thức đối với văn hóa gia đình VN trong quá trình hội nhập.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 11 1   Download

 • Dưới đây là bài viết Văn hóa gia đình trong tiến trình hội nhập, bài viết trình bày về vai trò của gia đình trong văn hóa Việt Nam; những thách thức của tiến trình hội nhập; xây dựng văn hóa gia đình trong thời kỳ mới.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 5 1   Download

 • Bài viết đặt vấn đề xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện đại theo hướng vừa kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa kết hợp với những giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại để phù hợp với sự vận động, phát triển tất yếu của xã hội.

  pdf10p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • Gia đình là tế bào của xã hội. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt. Từ gia đình, con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Với hai chức năng cơ bản: tái sinh con người để duy trì nòi giống và xã hội hoá cá nhân để hình thành nhân cách, gia đình sẽ tồn tại mãi trong đời sống của nhân loại. Sức mạnh trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc, xã hội - phụ thuộc rất...

  pdf104p dellvietnam 24-08-2012 499 181   Download

 • Ebook Nghiên cứu văn hóa cổ truyền Việt Nam: Phần 1 - PGS. Vũ Ngọc Khánh trình bày nội dung của 2 phần đầu tiên: Văn hóa dân gian Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf398p tsmstc_001 12-05-2015 276 169   Download

 • Bài viết tập trung xem xét các vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam, là những vấn đề xã hội có khả năng chi phối sự vận hành và phát triển của gia đình trong những năm sắp tới (2011-2020), trên cơ sở phân tích các yếu tố của gia đình như chức năng gia đình, cấu trúc gia đình, quan hệ gia đình, văn hóa gia đình và từ lĩnh vực hôn nhân với tư cách là một thiết chế phụ của gia đình.

  pdf18p nganga_08 12-10-2015 107 32   Download

 • Cùng tìm hiểu Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội)với các vấn đề chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về đô thị hóa và sự tác động của đô thị hóa tới xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội, thực trạng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tại xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội, đánh giá và đ...

  pdf12p meomun12340628 09-09-2015 56 16   Download

Đồng bộ tài khoản