» 

Van Hoa Kinh Doanh O Viet Nam

 • Luận văn: Vai trò của văn hóa trong kinh doanh quốc tê vấn để xây dụng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam

  Vai trò của văn hoa trong kinh doanh quốc tê vấn để xây dụng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và là đông lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội

  pdf 215p ponds_12 30-12-2013 34 7

 • Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh tại Việt Nam

  Có thể nói văn hóa kinh doanh là phần hồn của một doanh nghiệp, bởi vì chính nó ảnh hưởng, thậm chí chi phối, các hoạt động sản xuất, quyết định kinh doanh, các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Ở đây, có thể hiểu văn hóa kinh doanh của một doanh nghiệp như những quan niệm, những xác tín về mục đích và các giá trị văn hóa cần phải có trong mọi hoạt động. Nó là kết...

  pdf 11p dove_12 13-06-2013 72 22

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp nói chung; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng và phát huy văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thành công của một số nước trên thế giới làm bài học cho việc xây dựng văn hóa kinh...

  pdf 119p fast_12 23-06-2014 25 16

 • Đề tài :" Văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài :" văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 36p phuong2401 26-11-2010 426 230

 • Tiểu luận: Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

  Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước đi kèm xu thế toàn cầu hóa, việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải luôn đi kèm với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sở dĩ cần phải xây dựng một nền văn hóa tiên tiến để chúng ta không tụt hậu so với thế giới, nhưng...

  doc 29p thanhnhak46i5 25-10-2012 375 142

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu những biến động trong văn hóa tiêu dùng ở Việt Nam để xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam

  Tổng quan về văn hóa tiêu dùng và tác động của văn hóa tiêu dùng tới chiên lược kinh doanh của doanh nghiệp. Sự biến động của văn hóa tiêu dùng ở Việt nam và ảnh hưởng của sự biến động này tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Việt nam. Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam xuất phát từ văn hóa tiêu dùng.

  pdf 97p seven_12 11-03-2014 16 9

 • Văn hóa kinh doanh (Phần 1)

  Kinh doanh kinh được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là “gây dựng, mở mang thêm”. Thứ hai là “tổ chức việc sản xuất, buôn bán, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi”. Chúng tôi xin hướng sự tìm tòi của mình trong văn hóa kinh doanh với lớp nghĩa thứ hai, tức là kinh doanh hướng tới mục đích lợi nhuận để tái đầu tư và đảm bảo lợi ích của người quản lý, người lao động và làm...

  pdf 14p tae_in2 29-07-2010 462 241

 • Luận văn: Những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những nhận thức chung về văn hoá kinh doanh và việc xây dựng văn hoá kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 37p dangthikimthanh152 06-06-2011 227 121

 • Đề cương văn hóa kinh doanh

  “ Kinh tế lạc hậu thì văn hoá cũng lạc hậu theo”. Hãy bình luận câu nói trên. Bạn nghĩ gì về xây dựng nếp sống văn minh ở Việt Nam hiện nay? 2/ Để hội nhập và phát triển cùng thế giới, theo Anh ( Chị ) chúng ta cần phải bỏ những thói quen xấu nào? Theo bạn những tác phong và thói quen nào được cho là văn minh và chúng ta cần phải học tập? 3/Văn hoá kinh doanh là gì? Nêu các nhân...

  doc 10p quynhly8692 20-09-2012 306 89

 • Văn hóa tổ chức- lý thuyết thực trạng và giải pháp phát triển văn hoá tổ chức ở Việt Nam

  Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình và vô giá của mỗi doanh nghiệp. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết, nhưng cũng không ít khó khăn.

  pdf 93p lanlan38 01-04-2013 105 37

 • Báo cáo tổng quan những Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam

  Đây là một báo cáo tổng quan (literature review) về những nghiên cứu trong thời gian qua liên quan đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ở mức tổng thể, nhóm tác giả khảo sát những báo cáo hoặc nghiên cứu xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ở cấp độ quốc gia, nhóm tác giả khảo sát hệ thống luật và các văn bản dưới luật hiện hành ở Việt Nam có tác...

  pdf 38p manutd1907 01-04-2013 88 35

 • Tiểu luận: Văn hóa Giao tiếp Kinh Doanh ở Việt Nam

  Giao tiếp trong kinh doanh là gì ? Giao tiếp vốn là một hoạt động thiết yếu của con người. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh, giao tiếp đóng vai trò quan trọng, có thể quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Do vậy, để đạt được thành công trong cuộc sống và nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, người ta phải chú trọng đến vấn đề giao tiếp.

  pdf 19p lux_12 17-06-2013 51 15

 • Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng mô hình quản trị đa văn hóa tại các tập đoàn kinh tế thế giới và bài học cho các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam nhằm mang đến cách tiếp cận mới về nhận thức và quản trị đa văn hóa cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của quản trị đa văn hóa và từ đó đưa ra mô hình quản trị đa văn hóa chung nhất cho các tập đoàn...

  pdf 104p violet_12 23-05-2014 11 5

 • Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

  Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam trình bày các nội dung chính: văn hóa kinh doanh trong hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, văn hóa kinh doanh trong kí kết hợp động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, thực trạng văn hóa kinh doanh trong các hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, giải pháp cho những tiêu cực...

  doc 17p vhkdbk209d6 21-04-2014 20 4

 • Tiểu luận triết học: Văn hóa trong kinh doanh

  Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau...Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có...

  doc 11p rockstone 01-01-2011 347 137

 • Luận văn: VĂN HÓA KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

  Tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và chi nhánh BIDV Lâm đồng cung vây, là một trong những ngân hàng thượng mại nhà nước hàng đầu hiện nay tại Việt Nam , kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực. Hiện đang trong giai đoạn thực hiện lộ trình cổ phần hóa ngân hàng thượng mại; chuyển đổi mô hình công ty mẹ-công ty con-tiến tới hình thành tập đoàn tài chính ngân hàng; Tiếp nhận và...

  pdf 0p bidao13 17-07-2012 142 70

 • Báo cáo khoa học: "VĂN HOÁ KINH DOANH NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP"

  Tóm tắt: Văn hoá kinh doanh là chìa khoá mở ra sự thành công và phát triển của nền kinh tế nói chung và của mỗi doanh nghiệp nói riêng. Thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Việt nam gia nhập WTO, văn hoá kinh doanh được đề cập tới nhiều hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng văn hoá kinh doanh ở Việt nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bởi nó chưa trở thành hệ thống và phổ biến ở nước ta.

  pdf 3p thulanh2 06-09-2011 34 14

 • Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán

  Cùng nắm kiến thức bài thuyết trình với đề tài "Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát về đất nước Việt Nam, văn hóa trong giao tiếp và đời sống, văn hóa trong đàm phán kinh doanh ở Việt Nam.

  ppt 40p hoangdajja 07-06-2014 15 4

 • Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam

  Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, chương trình phát triển Dự Án Mê Kông cho đến nay vẫn tập trung vào những vấn đề về tài chính và tăng cường năng lực quản lý. Với chức năng cung cấp trợ giúp phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chương trình phát triển dự án Mê Kông đã đề nghị thực hiện.

  pdf 102p blue_dreams567 06-07-2009 299 113

 • ĐỀ TÀI: "Văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay"

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p duakoi 19-05-2013 204 73

 • + Xem thêm 700 Van Hoa Kinh Doanh O Viet Nam khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản