Văn hóa tỉnh thái bình

Xem 1-20 trên 275 kết quả Văn hóa tỉnh thái bình
 • Nội dung luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình trình bày cơ sở lý luận về du lịch văn hóa để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình. Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thái Bình.

  pdf31p hoa_hong91 25-04-2014 202 67   Download

 • Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013 hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về: Tổng quan hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức Bộ máy Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf23p meomap2906 22-09-2015 119 61   Download

 • Ổn định chính trị - xã hội là một yêu cầu tất yếu trong sự tồn tại và phát triển của mọi xã hội. Lịch sử thế giới và Việt Nam đã minh chứng rõ điều đó. Trong mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, ở mỗi giai đoạn lịch sử, khi nào giai cấp thống trị, Đảng phải cầm quyền đưa ra được những chủ trương, giải pháp đúng, phù hợp quy luật và thâu phục được lòng dân, thì ở đó sẽ tạo ra được sức mạnh để bảo vệ và xây dựng quốc gia, dân tộc hòa bình...

  pdf101p vascaravietnam 16-08-2012 118 40   Download

 • Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.

  doc212p change03 06-05-2016 25 9   Download

 • Luận án làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (KTNN) từ năm 2001 đến năm 2010; đúc rút một số kinh nghiệm để vận dụng vào hiện thực, góp phần làm cho KTNN của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Luận án đúc rút kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển KTNN trong những năm 2001 - 2010 để vận dụng vào thực tiễn.

  pdf12p change12 30-06-2016 17 9   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra thuế, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình; chỉ ra những thành công và hạn chế cũng như những nguyên nhân chủ quan, khách quan; đề xuất phương hướng, giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý thuế của Cục thuế tỉnh Thái Bình.

  pdf92p dledangnguyen 04-06-2017 5 4   Download

 • Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động sản xuất của con người đều bắt nguồn từ đất đai. Đất đai là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi quốc gia, là một tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai cung cấp nguồn nước cho sự sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu và khoáng sản, là không gian của sự sống đồng thời bảo tồn sự sống.

  doc65p hoaneurovfu 13-04-2013 204 70   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thái Bình trình bày về cơ sở lý luận về di sản văn hóa, thực trạng khai thác du lịch đối với di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thái Bình.

  pdf126p cheap_12 10-07-2014 90 41   Download

 • Quán triệt quan điểm của Đảng, giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay và để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước, tỉnh Thái Bình đã không ngừng xây dựng và phát triển về mọi mặt. Đặc biệt chú trọng phát triển giáo dục bởi “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.

  pdf101p dellvietnam 24-08-2012 72 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf20p mungtetmoi 21-01-2013 29 3   Download

 • Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen1234567 23-10-2015 19 1   Download

 • Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2014.

  pdf4p tienthanhcong7892 22-05-2014 12 0   Download

 • Hội đoàn Công giáo là một trong những hình thức tổ chức tập hợp quần chúng rộng rãi, đa dạng với các tên gọi khác nhau thu hút tín đồ ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ tham gia. Giáo dân ai cũng có thể gia nhập vào một hay nhiều hội đoàn thích hợp với mình tùy theo tâm, sinh lý lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp... Việc gia nhập các hội đoàn Công giáo vừa đáp ứng được nhu cầu sống đạo của mỗi tín đồ, vừa thể hiện được sự liên kết, gắn bó cao trong...

  pdf96p vascaravietnam 16-08-2012 157 63   Download

 • Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất chính không thể thay thế được của một số ngành sản xuất như nông nghiệp, lâm nghiệp, là một bộ phận không thể tách rời lãnh thổ quốc gia, gắn liền với chủ quyền quốc gia, là nơi trên đó, con người xây dựng nhà cửa, các công trình kiến trúc…; là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa; là nơi phân bổ các vùng kinh tế, các khu dân cư; là thành quả cách mạng của cả dân tộc; là cơ...

  pdf116p vascaravietnam 21-08-2012 99 50   Download

 • Thị xã Thái Bình lμ Trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Thái Bình lμ nơi tập trung của các cơ quan hμnh chính sự nghiệp vμ cũng lμ nơi số đối tợng hởng chính sách lớn nhất trong toμn tỉnh. Nhằm góp phần ổn định đời sống cho ngời lao động, ổn định chính trị, trật tự an toμn xã hội thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, ngμy 12-7-1995 Giám đốc BHXH tỉnh Thái bình ra Quyết định số 01 thμnh lập BHXH Thị xã Thái bình.

  pdf39p bonsai89 28-12-2011 80 13   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nghiên cứu nhằm phân tích đánh giá thực trạng quản lí đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, đề xuất một số biện pháp quản lí đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

  pdf133p namhoang39 26-10-2016 29 13   Download

 • Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa đời sống kinh tế đang trở thành một tất yếu đối với mọi quốc gia trên thế giới. Trong điều kiện tiến bộ khoa học công nghệ diễn ra liên tục và trình độ phân công lao động ngày càng sâu sắc, không thể có một nước phát triển bình thường mà không cần sự giao lưu, phân công hợp tác quốc tế.

  pdf28p home_12 13-08-2013 43 12   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo nghề cho Lao động nông thôn; đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho Lao động nông thôn ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thời gian từ 2010-2014; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho Lao động nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p hetiheti 08-03-2017 15 12   Download

 • Đề tài góp phần tìm hiểu về thực trạng biến đổi văn hóa làng nghề, xu hướng văn hóa làng nghề Phương La trong thời gian tới và từ đó đưa ra giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng Phương La trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf27p change00 04-05-2016 16 6   Download

 • Nằm bình yên giữa cánh đồng lúa ở rìa thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là một nghĩa trang nhỏ. Trong nghĩa trang ấy có ngôi mộ của một số phận lớn - ông Lương Duyên Hồi, sinh năm 1903, người tù từng bị đày đi Guyane. Cách mộ chừng 500m là ngôi nhà ông ngày trước (hiện con trai thứ sáu của ông đang ở).

  pdf10p phalinh5 05-07-2011 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản