Văn học mạng trung quốc

Xem 1-20 trên 350 kết quả Văn học mạng trung quốc
 • Những người nuôi mộng làm nhà văn có lẽ không cần hao tâm tổn sức để cố lọt vào mắt xanh của các biên tập viên và các nhà xuất bản nữa. Bởi vì trong thời đại bùng nổ văn học mạng, xem ra họ chỉ cần cố gắng đạt được số lượt click chuột thật nhiều là đủ.

  pdf3p muaxuan_102 19-02-2013 21 2   Download

 • Công trình được chia làm 3 chương. Lần lượt đi giải quyết các vấn đề cơ bản về dòng văn học 8X Trung Quốc đang được bàn luận nhiều ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Dựa vào nguồn tư liệu gồm các tác phẩm của các nhà văn 8X được dịch và xuất bản ở Việt Nam, tài liệu nghiên cứu trên báo, mạng, sách và các nguồn tư liệu khác.Nội dung được triển khai như sau..

  doc61p chipu0106 26-05-2011 145 34   Download

 • Mặc dù có những b-ớc thăng trầm điêu đứng [Thời kì chống phái hữu năm 1957 và m-ời năm Cách mạng văn hóa (1966-1976)], nh-ng thành tựu 50 năm nền văn học mới Trung Quốc (19491999) rất lớn, đáng tự hào. Thập kỉ 90 của thế kỷ tr-ớc (thế kỷ 20) văn học đ-ơng đại Trung Quốc gặt hái một mùa bội thu, chuẩn bị điều kiện tốt để b-ớc vào thế kỷ mới với nhiều hứa hẹn và kết quả mới.

  pdf6p gaunau123 27-11-2011 28 5   Download

 • Bài viết đã luận chứng để làm rõ rằng, đòi hỏi cơ bản nhất của triết học Mác là hướng tới đời sống hiện thực cụ thể, phát hiện trong đó những vấn đề khó khăn cần giải quyết. Theo tác giả, để cung cấp cho các hoạt động thực tiễn của con người sự suy tư về các lý tưởng và mục tiêu, triết học cần nghiên cứu hiện thực, đứng vững trên hiện thực và vượt lên trên hiện thực, phải trình bày về lý tưởng và “giá trị/tốt”.

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 40 5   Download

 • Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng lý của Hội. Ông đề ra ba chủ nghĩa: Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh ư Tam Dân chủ nghĩa ư làm phương châm hoạt động của Đồng minh Hội. Phong trào cách mạng Trung Quốc từ đó tiến mạnh hơn trước.

  pdf8p gaunau123 27-11-2011 28 3   Download

 • Hệ văn tự xưa nhất của Trung Quốc: giáp cốt văn 甲骨文 , khắc trên mai rùa và xương thú Thư pháp hay nghệ thuật viết chữ Hán được xem là một loại hình nghệ thuật rất cao. Khi văn tự Trung Quốc đầu tiên xuất hiện, nó đã mang màu sắc thần bí. Hệ văn tự sớm nhất được phát hiện cho đến nay là chữ giáp cốt (giáp cốt văn 甲骨文) mà niên đại được xác định khoảng 1200 tcn.

  pdf10p meoconlaoca 26-06-2011 282 76   Download

 • Sử Trung Quốc Chương 1- 4 C - CÁCH MẠNG VĂN HOÁ 1-Vai trò của giới trí thức mới. Từ đời Hán đến vụ Thái Bình Thiên Quốc đời Thanh, Trung Hoa chỉ có những vụ nông dân nổi loạn, mà có rất nhiều. Trong hai phần trên tôi chỉ kể những vụ thành công thôi, mà cứ một vụ thành công thì có không biết bao nhiêu vụ thất bại.

  pdf12p banglang_ht 28-07-2010 116 51   Download

 • Bài này giới thiệu những nét chủ yếu của nền văn học Trung Quốc hiện đại trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 (1911- 1949) “Văn học dân chủ, tiền cách mạng và hiện đại hoá” Văn học cất tiếng nói giã từ chế độ phong kiến. Văn học truyền bá tư tưởng phê phán chế độ phong kiến, cổ vũ cho tư tưởng cộng hoà, dân chủ…Văn học hiện đại có thể tính từ Cách mạng Tân Hợi năm 1911 hoặc từ cuộc vận động Ngũ Tứ 1919. Nổi bật là nhà văn, nhà báo, nhà giáo...

  pdf10p meomayhu 20-06-2011 161 47   Download

 • KHÁI QUÁT XÃ HỘI TRUNG QUỐC THỜI ĐƯỜNG (620 - 905) Năm 581, Dương Kiên lật đổ triều đại cuối cùng của Bắc triều, tự xưng Hoàng Ðế, lập ra nhà Tuỳ, đóng đô ở Trường An, rồi kéo quân về miền Nam, tiêu diệt Nam triều, thống nhất Trung Quốc. Tuỳ Văn đế Dương Kiên ổn định xã hội, chia lại ruộng đất, mở mang thuỷ lợi, tiết kiệm... Chẳng bao lâu sau, ông bị đứa con thứ hai là Dương Quảng giết chết.

  pdf27p meomayhu 20-06-2011 96 42   Download

 • Sử Trung Quốc Chương VII NHÀ MINH( 1368 - 1644 ) A. THỜI THỊNH Các học giả phương Tây nghiên cưứ rấy ít về đời Minh và nửa đầu đời Thanh một phần vì tài liệu quá nhiều - thư khố quốc gia Trung Quốc mới cất ở gần K Bắc Kinh, chứa tới trên năm triệu tài liệu - một phần vì trong các thế kỷ XV - XIX Châu Âu thay đổi hẳn ( cải cách tôn giáo, phục hưng văn nghệ, tạo được một tân thế giới ở bờ bên kia Đại Tây Dương, rồi cách mạng chính trị, cách...

  pdf24p banglang_ht 28-07-2010 94 29   Download

 • 1. Tính năng động nghệ thuật là một thuộc tính bản chất, một đặc trưng loại hình của văn học hiện đại. Chúng tôi đã có dịp nêu vấn đề này như một trong năm tiêu chí để hiểu nội dung khái niệm văn học hiện đại trên Tạp chí Nghiên cứu văn học số 9/2005 và sau đó, tháng 3/2006 trong Hội nghị Lý luận phê bình văn học nghệ thuật toàn quốc (Ban tư tưởng văn hoá TW tổ chức tại Hà Nội). Bấy giờ, năm tiêu chí ấy mới chỉ là những xác định mang tính chất...

  pdf13p milu10 09-08-2011 100 26   Download

 • Hầu như chúng ta ít biết đến cái tên Băng Tâm cho tới sau thời điểm Đổi mới. Ngay ở Trung Quốc theo quan điểm chính thống, giới nghiên cứu văn học chỉ đề cao các nhà văn cách mạng, cộng sản. Bảng xếp hạng văn nghệ sĩ của Trung Quốc thời trước Đổi mới được xếp theo đẳng cấp chính trị, ngoại trừ Lỗ Tấn là ngoại cỡ vì sự nghiệp văn chương sáng chói vượt hơn mọi tiêu chuẩn đương thời.

  pdf8p meomayhu 20-06-2011 84 29   Download

 • Sử Trung Quốc Chương 3 TRUNG HOA CỘNG SẢN A- ĐẢNG VÀ HIẾN PHÁP NĂM 1954. Thành phần của đảng Năm 1927, sau khi các cuộc nổi dậy của thợ thuyền thất bại ở các thị trấn, Mao Trạch Đông quyết dựa vào nông dân, vì theo ông, ở Trung Hoa nông dân chiếm 80%-90% dân số, không có họ thì cách mạng không thể thành công được. Thời đó ông nghĩ rằng lực lượng cách mạng phải gồm 70% nông dân, 30% thị dân và quân đội.

  pdf54p banglang_ht 28-07-2010 61 20   Download

 • Quan hệ chính trị Trung QuốcEU: Những dấu mốc mang tính b-ớc ngoặt v triển vọng năm 2009 Trong lịch sử quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, mối quan hệ chính trị, kinh tế với Liên minh châu Âu là một h-ớng rất quan trọng. Đã có những dấu mốc mang tính b-ớc ngoặt đánh dấu sự phát triển ngày

  pdf13p bengoan258 06-12-2011 52 21   Download

 • Nhân dịp 140 năm ngày sinh nhà cách mạng dân chủ vĩ đại Tôn Trung Sơn và 95 năm Cách mạng Tân Hợi, ngày 10 tháng 10 năm 2006 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện KHXH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Tôn Trung Sơn - Cách mạng Tân Hợi và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Hội thảo đã nhận đ-ợc 13 bản tham luận của các học giả, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các tr-ờng Đại học trên địa bàn Hà Nội...

  pdf2p gaunau123 27-11-2011 53 19   Download

 • Kể từ khi thành lập n-ớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là Trung Quốc) đến nay, công nghiệp Trung Quốc đã có b-ớc phát triển v-ợt bậc. Sự phát triển của công nghiệp Trung Quốc trong 60 năm qua có thể đ-ợc chia thành ba giai đoạn chính sau đây: chung là thấp, thậm chí trong thời kỳ 1966-1976 là rất thấp.

  pdf11p bengoan258 06-12-2011 58 20   Download

 • Trung Quốc trên con đ-ờng cải cách… nguyễn văn v-ợng I. Châu á tr-ớc trào l-u “Cận đại hoá”(1) Một học giả nghiên cứu về hiện đại hoá của Trung Quốc là La Vinh Cừ đã suy đoán về 3 làn sóng lớn trong tiến trình hiện đại hoá thế giới, đó là: “Làn sóng hiện đại hoá thế giới lần thứ nhất là từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, bắt đầu từ cách mạng công nghiệp Anh, sau đó tiến trình công nghiệp hoá lan rộng ra Tây Âu.

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 45 17   Download

 • Quá trình cải cách chính trị nói riêng và phát triển của Trung Quốc nói chung những năm gần đây bị ảnh h-ởng của nhiều nhân tố tiêu cực. Nổi bật là tham nhũng, một tệ nạn mang tính toàn cầu. Nhìn từ khía cạnh cải cách chính trị, ngoài những dấu ấn chung của căn bệnh thế giới, tham nhũng có những đặc điểm riêng, “đặc sắc Trung Quốc”.

  pdf12p bengoan258 06-12-2011 59 17   Download

 • Tính tất yếu lựa chọn đề tài Đất nước Trung Quốc rộng lớn có lịch sử hình thành và phát triển trên 3500 năm đã trở thành cái nôi văn minh văn hóa của nhân loại. Với lịch sử phát triển hàng nghìn năm đó, đất nước Trung Quốc luôn phát huy tinh thần học hỏi, tích cực tiếp thu tinh hoa của thế giới và qua đó sang tạo nên nền văn hóa đầy trí tuệ mang màu sắc riêng biệt độc đáo. Tuy nhiên, dù là một quốc gia với hàng nghìn năm lịch sử nhưng nền kinh...

  pdf73p truongphiphi 31-08-2013 73 19   Download

 • Sử Trung Quốc Chương V Nhà Tần (221 - 206 TrCN) (Thời của pháp gia) 1. Tần Thủy Hoàng Ở trên tôi đã nói đời Chiến Quốc có một thương nhân buôn cả vua. Thương nhân đó, Lã Bất Vi, có một người thiếp đẹp, khi biết nàng bắt đầu có mang đem dâng nàng cho một công tử của Tần làm con tin ở Triệu. Công tử đó về Tần làm vua, phong cho Lã làm tể tướng. Sau nàng hầu sinh con trai, vua Tần cho nối ngôi, tức Tần Thủy Hoàng....

  pdf13p banglang_ht 28-07-2010 64 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản