Văn kiện lahay

Xem 1-3 trên 3 kết quả Văn kiện lahay
  • "Nước xuất sứ của đơn đăng ký quốc tế" là nước thành viên nơi nộp đơn có cơ sở công nghiệp hoặc thương mại có hoạt động thực thụ hoặc, nếu người nộp đơn có những cơ sở như vậy tại nhiều nước thành viên, thì nước xuất sứ là nước thành viên mà có người đó nêu trong đơn; nếu người nộp đơn không có cơ sở như ậy ở bất kỳ nước thành viên nào, thì nước xuất sứ là nước thành viên nơi người đó cư trú......

    pdf55p tuongvan 08-07-2009 241 53   Download

  • Công ước Lahay được ký kết ngày 6/11/1925, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/1928 và được sửa đổi bổ sung một số lần vảo năm 1934 tại Luân Đôn, năm 1960 tại Lahay, các văn kiện bổ sung Monaco (1961), Stockholm (1967). Tính đến ngày 01/01/1998 có 29 thành viên tham gia công ước .

    pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 136 14   Download

  • 1- Công ước Lahay năm 1930 về những vấn đề liên quan đến xung đột luật quốc tịch; 2- Công ước về quy chế người không quốc tịch năm 1954; 3- Công ước về giảm tình trạng không quốc tịch năm 196; 4- Các văn kiện quốc tế về quyền con người;

    ppt88p nuber_12 27-08-2013 52 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản