Văn phạm tiếng anh

Xem 1-20 trên 8051 kết quả Văn phạm tiếng anh
 • ĐÂY LÀ GIÁO TRÌNH VĂN PHẠM ANH VĂN GỬI ĐẾN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THAM KHẢO.

  pdf108p kisutrungdung 20-06-2011 498 291   Download

 • Nội dung của luận văn gồm 3 chương và phần phụ lục:Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÁT HIỆN TRI THỨC. Chương này đề cập đến các giai đoạn của quy trình phát hiện tri thức, các vấn đề chính của khai phá dữ liệu, các phương pháp, các nhiệm vụ trong khai phá dữ liệu.Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬT KẾT HỢP, MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP.

  pdf78p sunflower_1 06-09-2012 107 66   Download

 • Tham khảo tài liệu '[slide] kết cấu thép-gỗ - ths. tạ thanh vân phần 1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p zudenuong 25-04-2011 123 32   Download

 • Forming and Using the Past Subjunctive - Trong Chương này Tạo thuộc về tiếp tục pháp qua Sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua Lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ thuộc về tiếp tục pháp tôi n Pháp, bạn sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua nhiều hơn là bằng tiếng Anh. Đó là một hợp chất căng thẳng và được sử dụng để diễn tả một hành động hoàn thành trong quá khứ.

  pdf6p hoathietmoclan 03-10-2011 55 19   Download

 • Phát triển dịch vụ thẻ đã làm thay đổi cách chi tiêu, thanh toán cảu cộng xã hội. Mục đích của luận văn nhằm lý luận cơ bản liên quan đến ngân hàng, dịch vụ thẻ và thanh toán thẻ ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Vioettinbank - Chi nhánh Bắc Ninh, đề xuất một số giải pháp.

  doc32p bhtoan 09-01-2014 64 16   Download

 • Wrestling with Some Irregular Conjugations - Phá vỡ các động từ bất thường Đưa các động từ khác nhau không thường xuyên với nhau tôi n Chương 2, tôi giới thiệu những động từ thường xuyên có nguyên thể kết thúc bằng-er,-ir, và lại. Một số động từ với những kết thúc, tuy nhiên, có một liên hợp bất thường.

  pdf18p hoathietmoclan 03-10-2011 29 15   Download

 • Deciphering the Literary Tenses: The Passé Simple and Passé Antérieur - Trong Chương này Conjugating đơn giản lỗi thời Hình thành antérieur lỗi thời F rench có một số thì được dành riêng cho văn bản chỉ. Đơn giản, lạc hậu và lỗi thời antérieur, hoặc trước quá khứ, hai thì như vậy. Bạn chỉ cần nhận ra chúng trong trường hợp bạn đã bao giờ cuộn tròn lại, với cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp của bạn yêu thích hoặc câu chuyện ngắn.

  pdf8p hoathietmoclan 03-10-2011 39 11   Download

 • Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Trong phần này. . . tâm trạng của một động từ chỉ các nhà văn hoặc điểm nhìn về các sự kiện của loa. Chỉ mang tính - bao gồm cả, hiện tại tương lai quá khứ và, thể hiện sự kiện cũng như quan sát khách quan. Nó thể hiện những gì đang xảy ra, đã xảy ra, hoặc sẽ xảy ra. Trong khi đó, tâm trạng thuộc về tiếp tục pháp thể hiện những gì bạn muốn xảy ra, lệnh để xảy ra, hoặc nghi ngờ sẽ xảy ra. Chương 19...

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 59 7   Download

 • Ten Most Frequently Mixed-Up Verbs - Mix-up là một kết quả của ba vấn đề: Những âm thanh của động từ như được đánh vần tương tự như một động từ tiếng Anh. Một ví dụ là rester. Điều này động từ không có nghĩa là phần còn lại, nó có nghĩa là ở lại. Những động từ này có ý nghĩa tương tự trong tiếng Anh, nhưng được sử dụng khác nhau trong tiếng Pháp.

  pdf6p hoathietmoclan 03-10-2011 27 6   Download

 • Knowing How to Use the Present Subjunctive - Trong Chương này Bày tỏ mong muốn và sở thích Hiển thị bản án, cảm xúc hay nghi ngờ và là chủ quan Thêm thành ngữ hội thoại của bạn n Chương 19, tôi cho bạn thấy làm thế nào để hình thành thuộc về tiếp tục pháp hiện. Trong chương này, tôi cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng nó. Thuộc về tiếp tục pháp được sử dụng thường xuyên hơn trong tiếng Pháp hơn tiếng Anh.

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 42 5   Download

 • Trong giai ñoaïn phaùt trieån hieän nay, vieäc caïnh tranh giöõa caùc coâng ty ngaønh laø ñieàu taát yeáu. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, doanh nghieäp caàn coù nhöõng saûn phaåm ñaëc thuø, nhöõng chieán löôïc kinh doanh cụ thể nhaèm môû roäng thò tröôøng, chiếm được ưu thế và đứng vững trên thương trường kinh doanh . Beân caïnh ñoù coâng ty phaûi luoân tìm caùch giảm chi phí saûn xuaát tối đa ñeå taêng lôïi nhuaän.

  doc17p thanhsongoldsun 23-09-2009 2327 1565   Download

 • Động cơ không đồng bộ 3 pha là máy điện xoay chiều ,làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ , có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ trường quay trong máy . Động cơ không đồng bộ 3 pha được dùng nhiều trong sản xuất và sinh hoạt vì chế tạo đơn giản , giá rẻ , độ tin cậy cao , vận hành đơn giản ...

  doc37p woodgate09 08-05-2010 3287 1372   Download

 • Tài liệu tham khảo về hỏi đáp văn hóa, phong tục Việt Nam. Tổng hợp các câu hỏi và đáp án về phong tục Việt giúp bạn tìm hiểu và khám phá được các nét văn hóa phong tục xưa nay của Việt Nam. Hỗ trợ bạn các kiến thức sâu rộng trong việc nghiên cứu phong tục Việt.

  pdf91p giangnam45 16-03-2010 1540 1175   Download

 • Động cơ không đồng bộ 3 pha là máy điện xoay chiều ,làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ , có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ trường quay trong máy . Động cơ không đồng bộ 3 pha được dùng nhiều trong sản xuất và sinh hoạt vì chế tạo đơn giản , giá rẻ , độ tin cậy cao , vận hành đơn giản , hiệu suất cao.

  doc37p 261-912-748 12-05-2010 2679 1030   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, do sự tác động của quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh nên đã làm nảy sinh các mối quan hệ mới mà bản thân kinh tế kế hoạch hoá không hàm chứa được. Đó là hiện tượng phá sản.

  doc21p bebemoon 11-09-2010 2019 990   Download

 • Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Việc hình thành một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn là góp phần gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  doc63p tiencuong 20-07-2009 1253 966   Download

 • Tài liệu tham khảo về trắc nghiệm luật kinh tế-luật phá sản

  doc25p angel7en 15-03-2010 1411 870   Download

 • Máy biến áp và các loại động cơ điện đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và sinh hoạt. Việc sử dụng, bảo quản và sửa chữa là vấn đề cần thiết và thường xuyên. Ở mỗi loại máy điện, sách trình bày sơ đồ dây quấn, cách tính toán số liệu dây quấn và kỹ thuật quấn dây. Bên cạnh đó sách cũng nêu các số liệu định mức thông dụng để bạn đọc tham khảo, thiết nghĩ điều này sẽ bổ ích cho công tác sửa chữa.

  pdf208p congluan23101991 10-06-2012 1737 749   Download

 • Nội dung của luận văn đề cập đến lý thuyết đại cương thương mại quốc tế và tranh chấp thương mại quốc tế cùng nội dung vụ kiện cá tra, cá basa giữa Việt Nam và Mỹ từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm từ vụ kiện.

  pdf88p trungtri 27-07-2009 1747 703   Download

 • Luật chống bán phá giá là một trong những bộ luật non trẻ nhất của hệ thống luật thương mại quốc gia cũng như thế giới bởi cho đến đầu thế kỷ XX, khái niệm chống bán phá giá hầu như vẫn chưa hình thành.

  pdf88p ngochanh 28-07-2009 1237 692   Download

Đồng bộ tài khoản