Văn phong bộ nội vụ tài chính công

Xem 1-20 trên 87 kết quả Văn phong bộ nội vụ tài chính công
 • CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẤN QUANG TUẤN (*) Văn phong Bộ Nội vụ Tài chính công là một phạm trù gắn với các hoạt động thu và chi bằng tiền của nhà nước, phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có của nhà nước đối với xã hội....

  doc15p hienkhqlk8 11-03-2013 250 92   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hàng đầu tƣ hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đƣa doanh nghiệp đến thành công.

  pdf103p buoi_chieu 24-04-2013 187 114   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP của Toá án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 189 14   Download

 • Sau khi nghe lãnh đạo Bộ nội vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương và công tác tiền lương, phụ cấp công vụ, bảo hiểm xã hội và trợ cấp trong năm 2010, lãnh đạo Bộ Lao động- thương binh và xã hội báo cáo phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2010, lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo về nhu cầu......

  pdf4p thanhan 23-09-2009 458 66   Download

 • Là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, hàng năm Học viện Hành chính quốc gia tổ chức cho sinh viên chính quy chuyên ngành quản lý Nhà nước đi thưc tập...Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay.

  pdf37p carnation89 01-03-2012 79 32   Download

 • Công văn số 1844/BC-BNV về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf3p lawttnh5 12-11-2009 26 3   Download

 • Quản trị tài chính có vai trò rất quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn, hiện hữu trong tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp và hạch toán kế toán là bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị tài chính, nó có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của nhà nước nói riêng và quản lý doanh nghiệp nói chung vì nó giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh...

  pdf113p chieuwindows23 01-06-2013 72 46   Download

 • Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức...

  doc6p vantien2268 20-02-2011 240 30   Download

 • Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến BPOS Rất nhiều công ty đang phải vật lộn với vấn nạn tài chính, buộc họ phải cắt giảm và tiết kiệm chi phí để cân bằng chi tiêu. Không may cho những người làm việc trong ngành IT, vì họ thường bị coi là nơi tiêu tốn chi phí nhất, có nghĩa là họ đứng trước nguy cơ bị cắt giảm. Nghịch lý là các doanh nghiệp thường không muốn hy sinh chất lượng dịch vụ cũng như không muốn chấp nhận rùi ro khi cắt giảm chi phí.

  pdf7p alone 21-07-2010 58 9   Download

 • Công văn 7269/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc vận chuyển quặng apatit và triển khai các dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Đình Vũ

  doc2p uyenson 19-08-2009 47 3   Download

 • Phân biệt ba loại kiểm toán: độc lập, nhà nước và nội bộ theo chủ thể kiểm toán. Kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập là loại kiểm toán được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các công ty, các văn phòng kiểm toán chuyên nghiệp. Kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ tư vấn được pháp luật thừa nhận và quản lý chặt chẽ.

  pdf4p gau_baloo 25-08-2010 2456 1211   Download

 • 1. Mục đích của đợt thực tập: Thực tập cuối khóa là một trong những nội dung quan trọng trong khóa học đào tạo cử nhân hành chính của Học viện Hành chính. Thông qua đợt thực tập này nhằm giúp sinh viên tìm hiểu tổ chức, hoạt động của Bộ máy Nhà nước và thể chế hành chính Nhà nước; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cẩu tổ chức của cơ quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong cơ quan nơi thực tập.

  pdf42p carnation89 01-03-2012 231 84   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nƣớc ta đã đi vào thực hiện hạch toán kinh tế đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Các doanh nghiệp phải từng bƣớc nâng cao công tác quản lý, tăng cƣờng hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Do đó vấn đề chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là thƣờng xuyên đƣợc đặt ra đối với tất cả các đơn vị...

  pdf139p buoi_chieu 24-04-2013 65 26   Download

 • Báo cáo 2697/BC-BNV về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf9p lawttnh3 11-11-2009 56 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf15p lawttnh22 19-11-2009 144 13   Download

 • Thông tư số 04/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf11p lawttnh23 19-11-2009 152 8   Download

 • Quyết định số 22/2002/QĐ-UB về việc cho phép 03 Phòng Công chức thuộc Sở Tư pháp thành phố thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdvpl2 10-11-2009 59 5   Download

 • Thông tư số 06/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện...

  pdf3p lawttnh19 19-11-2009 65 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép liên vận việt nam - lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan trung ương của đảng, nhà nước, văn phòng các bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố hà nội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p cauvong_khuyet 18-06-2010 51 5   Download

 • (Kèm theo Thông tư liên tịch số:09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo ... TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3 và 4 TUỔI NĂM HỌC …. Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã Công lập Số lượng Ngoài công lập Kinh phí hỗ trợ Công lập Ngoài công lập Ghi chú ...

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 39 5   Download

Đồng bộ tài khoản