» 

Văn Thư Lưu Trữ đảng

 • Luận văn: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư-Lưu trữ trong văn phông Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

  Có thể nói văn bản là phương tiện lưu trữ và truyền đạt thông tin hữu hiệu nhất. Hiện nay có nhiều cơ quan đơn vị sử dụng phương tiện này trong hoạt động quản lý và điều hành cuả đơn vị mình. Công tác Văn thư-Lưu trữ đã trở thành một trong những yêu cầu có tính cấp thiết, nó không chỉ là phương tiện ghi chép và truyền đạt thông tin quản lý

  pdf 17p hotmoingay1 03-01-2013 157 61

 • Nghiệp vụ văn thư lưu trữ - Hoàng Lê Minh

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác Văn thư, Lưu trữ. Đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về công tác văn thư, lưu trữ làm cơ sở cho việc tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó, công tác văn thư, lưu trữ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm việc phục vụ hoạt...

  doc 14p tieuboingoan 29-05-2010 1629 512

 • Đề tài " Hoàn thiện công tác Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Trường ĐHBK Hà Nội "

  Một trong những nhiệm vụ cơ bản và đặc biệt quan trọng của văn phòng đó là công tác Văn thư–lưu trữ, nhằm mục đích đảm bảo thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, quản lý và điều hành của Nhà nước.

  doc 59p nhaquantritaiba 15-06-2011 836 366

 • GIỚI THIỆU MÔN HỌC "CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG"

  Môn học này sử dụng nhiều kiến thức lý luận và nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và một số kiến thức khác. Cụ thể là những kiến thức lý luận về công tác văn thư, công tác lưu trữ; thực tế công tác văn thư, công tác lưu trữ hiện nay; hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ

  ppt 15p tieuboingoan 13-06-2010 922 219

 • Đề thi hết môn công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  Tài liệu tham khảo đề thi hết môn công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Đảng

  doc 2p tieuboingoan 29-05-2010 531 103

 • Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ

  Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ gồm 4 đề thi kèm đáp án, dành cho các bạn sinh viên Quản trị văn phòng đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thi tốt.

  doc 9p lenhungvn 28-06-2014 13 2

 • Bài giảng: Công tác văn thư - lưu trữ

  Công tác văn thư và công tác lưu trữ là hai công tác có nội dung nghiệp vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và đều không thể thiếu được trong hoạt động của mỗi cơ quan. Vì vậy các cơ quan cần phải quan tâm tổ chức tốt để phục vụ cho công tác hàng ngày và lâu dài về sau.

  ppt 20p tieuboingoan 20-09-2010 1105 368

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - Ts Nguyễn Lệ Nhung dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

  ppt 90p lenhungvn 20-03-2014 15 5

 • Chuyên đề: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở CẤP XÃ

  Văn phòng được hiểu theo các nghĩa sau: - Thứ nhất: Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của cơ quan, phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo - Thứ hai: Văn phòng là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị đó - Thứ ba: Văn phòng là nơi làm việc cụ thể của những người có chức vụ, có tầm cỡ...

  doc 35p tailieuphapluatdung 18-05-2010 274 144

 • Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp - GV. Nguyễn Duy Vĩnh

  • Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  ppt 123p huynhbahoc 19-11-2012 390 258

 • CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VỚI VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2000

  Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là hệ thống quản lý chất lượng do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC176 “Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng” biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với ISO 9001: 2000 thuộc bộ Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 phiên bản lần thứ ba do...

  doc 6p tieuboingoan 12-06-2010 394 236

 • CÔNG CỤ TRA TÌM TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Công tác tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.Yêu cầu là phải giới thiệu chính xác nội dung tài liệu lưu trữ đang bảo quản trong kho lưu trữ. Để giới thiệu thành phần, nội dung tài liệu của các kho lưu trữ. Chỉ dẫn địa chỉ từng tài liệu. Là phương tiện để thống kê thành phần, số lượng tài liệu...

  ppt 48p tieuboingoan 13-06-2010 422 184

 • Công tác văn thư

  câu 1: công tác văn th có ý nghĩa nh th nào ư ư ế trong hoạt động quản lý nhà nước? nội dung công tác văn thư gồm những hoạt động gì?công văn của cục lưu trữ nhà nước số 55/cv/tccb ngày 01/03/1991 về hướng dẫn thực hiện quyết định số 24-ct của chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã đưa ra quan điểm về công tác văn thư như sau: "công tác văn thư là toàn bộ quá trình xây dựng và...

  doc 28p cuongbmt89 07-07-2012 907 182

 • BÁO CÁO THU HOẠCH Tại: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ

  Trong quá trình hoạt động của con người, nhu cầu trao đổi thông tin là một trong những nhu cầu căn bản. Hoạt động trao đổi thông tin thể hiện ở nhiều phương diện, bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó văn bản được coi là phương tiện căn bản nhất trong hoạt động quản lý Nhà nước. Công tác văn thư - lưu trữ giúp cho lãnh đạo các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị tiếp...

  doc 20p levanchaugl 22-02-2013 55 14

 • Công tác văn thư - Công tác lưu trữ

  Công tác văn thư là tất cả các công việc có liên quan đến công văn giấy tờ, bắt đầu từ khi thảo văn bản (đối với công văn đi) hoặc từ khi tiếp nhận (đối với công văn đến) đến khi giải quyết xong công việc, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan Công tác lưu trữ là tất cả các công việc có liên quan tới tổ chức quản lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ để...

  ppt 24p tieuboingoan 29-05-2010 497 255

 • Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

  Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là là một nghiệp vụ cơ bản của các cơ quan lưu trữ nhằm cung cấp cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, các cá nhân những thông tin cần thiết từ tài liệu lưu trữ, phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và các lợi ích chính đáng của công dân.

  ppt 5p tieuboingoan 13-06-2010 885 236

 • Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

  TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệuthuộc lưu trữ cơ quan và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

  ppt 27p tieuboingoan 13-06-2010 509 188

 • Phông lưu trữ cá nhân

  Vấn đề Phông lưu trữ cá nhân luôn được các nhà lưu trữ quan tâm thảo luận. Trong phạm vi một bài viết nhỏ, xin được chia sẻ một số thông tin cùng đồng nghiệp. Bài viết gồm 3 phần: Vài nét về phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân; Một số thông tin về phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân trên thế giới; Một số thông tin về phông lưu trữ các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng...

  doc 8p tieuboingoan 13-06-2010 302 105

 • Khóa luận Tốt nghiệp " Thực trạng công tác văn thư tại Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp"

  Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hoà vào xu thế đó những năm gần đây nghiệp vụ công tác Văn thư có những bước phát triển phong phú và đa dạng đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính.

  doc 123p malongtam 09-03-2013 56 23

 • SKKN: Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi, văn bản đến và lưu trữ hồ sơ

  Làm tốt công tác Văn thư sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, năng suất, chất lượng, đúng chế độ, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ và việc lợi dụng văn bản Nhà nước để làm những việc trái pháp luật. Để làm tốt điều đó mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Tổ chức quản lý, giải quyết văn...

  pdf 37p hoangchieuduong 07-05-2014 24 9

 • + Xem thêm 278 Văn Thư Lưu Trữ đảng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản