Vật liệu polyamide

Xem 1-4 trên 4 kết quả Vật liệu polyamide
 • Polyamide (PA) là polymer chứa các monomer là các amide nối với nhau bằng liên kết peptide. Các polyamide có thể được tổng hơp tự nhiên, ví dụ protein (tơ và len) hoặc nhân tạo, ví dụ nylon, aramid, và sodium poly(aspartate).

  ppt15p huong1061991 07-11-2012 134 39   Download

 • Nghiên cứu quy trình nhuộm vải cotton, polyamide, tơ tằm và len với dịch chiết từ vỏ quả măng cụt. Khảo sát ảnh hưởng của pH trong khoảng từ 3 - 11 đến cường độ màu của vật liệu dệt được nhuộm bằng chiết dịch từ vỏ măng cụt tươi và vỏ măng cụt khô, dịch măng cụt được chiết bằng dung môi là nước với tỷ lệ bột măng cụt và nước là 1:5 ở 80 độ C, trong thời gian là 2 giờ.

  pdf9p uocvong01 24-09-2015 34 11   Download

 • Tài liệu nghiên cứu Ảnh hưởng của pH đến khả năng nhuộm màu trên vật liệu dệt của dịch chiết từ vỏ quả măng cụt có nội dung  trình bày về việc nghiên cứu quy trình nhuộm vải cotton, polyamide, tơ tằm và len với dịch chiết từ vỏ quả măng cụt, cùng với một số khảo sát ảnh hưởng của pH  đến khả năng nhuộm màu trên vật liệu dệt của dịch chiết từ vỏ quả măng cụt.

  pdf9p tieppham1 08-05-2015 26 4   Download

 • CHAPTER 8 PLASTICS AND ELASTOMERS Edward N. Peters General Electric Company Selkirk, New York 8.1 8.2 INTRODUCTION COMMODITY THERMOPLASTICS 8.2.1 Polyethylene 8.2.2 Polypropylene 8.2.3 Polystyrene 8.2.4 Impact Polystyrene 8.2.5 SAN (Styrene/Acrylonitrile Copolymer) 8.2.6 ABS 8.2.7 Poly vinyl Chloride 8.2.8 Poly(vinylidine chloride) 8.2.9 Poly(methyl Methacrylate) 8.2.10 Polyethylene Terephthalate) ENGINEERING THERMOPLASTICS 8.3.1 Polyesters (Thermoplastic) 8.3.2 Polyamides (Nylon) 8.3.3 Polyacetals 8.3.4 Polyphenylene Sulfide 8.3.5 Polycarbonates 8.3.6 Polysulfone 8.3.

  pdf15p hadalabo 29-09-2010 61 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản