Vay vốn nsnn

Xem 1-12 trên 12 kết quả Vay vốn nsnn
 • Thông tư 32-BTC/ĐT về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước do Bộ tài chính ban hành

  pdf9p truongvu 10-10-2009 82 5   Download

 • Thông tư 80-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và cho vay vốn NSNN theo Quyết định 556/TTg ngày 12/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ

  doc10p nguyetnga 19-08-2009 93 1   Download

 • Để kinh doanh, trước hết cần có vốn, vốn đầu tư ban đầu và vốn bổ sung để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vốn kinh doanh được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn, người ta cũng phân chia xí nghiệp theo nhiều loại khác nhau. Các nguồn hình thành vốn bao gồm: Vốn do nhà nước cấp (vốn NSNN) vốn do chủ kinh doanh bỏ ra, vốn liên doanh và vốn huy động.

  pdf26p blue_dreams567 08-07-2009 1312 398   Download

 • Tín dụng ĐTPT của Nhà nước là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước có tính quá độ trong một thời gian nhất định. Đó là thời kỳ quá độ chuyển đổi nền kinh tế, khi mà nguồn vốn NSNN còn bị hạn hẹp, đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước còn bị hạn chế, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu của Nhà nước lớn. Vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án trọng...

  pdf80p vaio1111 03-09-2012 50 16   Download

 • Để bù đắp thiếu hụt NSNN và bổ sung nguồn vốn cho ĐTPT nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước có thể sử dụng nhiều công cụ và giải pháp khác nhau như : tăng thuế, phát hành tiền hoặc vay nợ, trong đó huy động vốn TDNN dưới hình thức phát hành TPCP là một giải pháp tài chính quan trọng.

  pdf86p nhanma1311 28-12-2012 50 14   Download

 • Mục đích của bài viết này sẽ đề cập đến tình hình tài chính cho phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng GTVT nhằm đưa ra mô hình tài chính bền vững ít phụ thuộc vào nguồn NSNN và nguồn vốn vay ODA. Phần đầu bài viết sẽ tổng quan tình hình phát triển và quản lý GTVT trong những năm vừa qua bao gồm yêu cầu tài chính hiện tại.

  pdf7p uocvong07 27-10-2015 30 7   Download

 • Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, thực hiện CNH, HĐH đất nước, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì đòi hỏi có khối lượng vốn vô cùng lớn và phát triển bền vững. Muốn vậy phải có chính sách tài chính quốc gia tiên tiến phù hợp, trong đó NSNN là một tong những công cụ quan trọng nhất.

  pdf58p tiencuong 08-07-2009 443 204   Download

 • Xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ trong nền kinh tế Do đặc điểm tuần hoàn vốn của DN trong SXKD; Do sự không thống nhất giữa thu nhập và chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình; Do sự không trùng khớp giữa thu và chi của NSNN

  ppt158p gackiem196 21-10-2011 125 32   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước trong những năm qua DNNN ở nước ta đã thực hiện biện pháp huy động vốn khác nhau như huy động vốn từ nguồn NSNN vay các bạn hàng, và các tổ chức tín dụng khác... và đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Mặc dù vậy trong quá trình huy động vốn các DNNN vẫn còn tồn tại những vấn đề cần phải giải quyết, những nhân tố tiêu cực cần xóa bỏ...

  pdf5p phuoctam21 02-06-2011 57 11   Download

 • Thông tư liên tịch 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông

  doc6p hoangyen 17-08-2009 58 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 90/2001/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN và nguồn thu phí cầu đường bộ để trả nợ vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các dự án giao thông do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf7p lawdt8 02-12-2009 54 2   Download

 • Số lượng người nghèo ở nước ta rất lớn, muốn thực hiện được vịêc ưu đãi về lãi suất thì nguồn vốn của NSNN và các nguồn vốn rẻ phải chiếm số lượng lớn mới đảm bảo điều kiện cho NHCS cho vay đúng đối tượng. Ngân hàng Nhà nước cho vay 1031 tỷ, chiếm tỷ trọng 14.73%, lãi suất 0,2%/ tháng (trong đó, thời hạn 5 năm: 600 tỷ đồng; thời hạn 12 tháng: 300 tỷ đồng).

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 91 40   Download

Đồng bộ tài khoản