Vb 2005

Xem 1-20 trên 70 kết quả Vb 2005
 • Beginning Object-Oriented Programming with VB 2005 is a comprehensive resource of correct coding procedures. Author Daniel Clark takes you through all the stages of a programming project, including analysis, modeling, and development, all using object-oriented programming techniques and Visual Basic .NET. Clark explores the structure of classes and their hierarchies, as well as inheritance and interfaces. He also introduces the .NET Framework and the Visual Studio integrated development environment, or IDE. A real-world case study walks you through the design of a solution.

  pdf385p trasua_123 06-01-2013 63 15   Download

 • Visual Basic 2005 (VB 2005) is relatively easy to learn for anyone familiar with another object-oriented language. Even someone familiar with Visual Basic 6.0, who is looking for an object-oriented language, will find VB 2005 easy to pick up. However, though VB 2005, coupled with .NET, provides a quick path for creating simple applications, you still must know a wealth of information and understand how to use it correctly in order to produce sophisticated, robust, fault-tolerant applications.

  pdf388p tailieuvip13 19-07-2012 37 9   Download

 • AcceleratedVB 2005 The fastest path to VB 2005 mastery. Guy Fouché and Trey Nash Accelerated VB 2005 Guy Fouché and Trey Nash.This updated edition features all new HTML tutorials and revised information on using graphics

  pdf439p trasua_123 04-01-2013 11 1   Download

 • Visual Basic 2005 adds new features to Visual Basic (VB) that make it a more powerful programming language than ever before. This combined tutorial and reference describes VB 2005 from scratch, while also offering in-depth content for more advanced developers. Whether you're looking to learn the latest features of VB 2005 or you want a refresher of easily forgotten details, this book is an ideal resource.

  pdf1059p trasua_123 04-01-2013 18 6   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft sharepoint building office 2007 solutions in vb 2005', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf546p vusuakhonghat 29-05-2009 279 109   Download

 • Tính giai thừa Private Sub Command1_Click() ketqua = 1 For i = 2 To Text1.Text ketqua = ketqua * i Next MsgBox ketqua End Sub 1. Tính S= N!, (N giai thừa) S=N*(N-1)*(N-2)*…*2*1. Kết quả xuất ra Textbox. Nhập n từ Textbox

  doc4p kukarapro 08-04-2010 107 26   Download

 • NDoc là một công cụ mà sẽ tạo ra các tập tin tài liệu mã cho mã VB 2005 (hoặc một biên soạn NET. Lắp ráp) trong một loạt các định dạng phổ biến (MSDN của chm, *. XML, HTML, Javadoc, và LaTeX). NUnit là NET tương đương. Java-trung tâm JUnit công cụ kiểm tra đơn vị.

  pdf109p kimku13 24-10-2011 18 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'accelerated vb 2005 phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p kimku16 16-10-2011 39 2   Download

 • VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.1. Môi trường phát triển visual studio.net VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C++, Visual C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.

  doc192p hvkhoe 29-12-2010 1153 493   Download

 • ASP (Active Server Pages) is a web development technology that's leapt through several stages of evolution. It was first introduced as an easy way to add dynamic content to ordinary web pages. Since then, it’s grown into something much more ambitious: a platformfor creating advanced web applications, including e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. ASP.NET 2.0 is the latest version of ASP, and it represents the most dramatic change yet. With ASP.

  pdf1102p doxuan 04-08-2009 835 420   Download

 • việc viết chương trình trong mode này nhằm giúp cho người học từng bước làm quen với môi trường lập trình VB.NET một cách vững chắc trước khi học cách thức xây dựng ứng dụng môi trường Windows. Đầu tiên người học phải cài đặt bộ Visual Studio 2005 lên máy tính của mình, đây là điều kiện tiên quyết để thực hành tất cả những kiến thức được trình bày trong sách.

  pdf89p lhuy63 17-06-2010 547 288   Download

 • Để tìm hiểu cách sử dụng các hành vi vẽ, không gì tốt hơn là thực hiện một ví dụ nho nhỏ. Bạn hãy mở VB.NET 2005 và tạo một ứng dụng mới có template là Windows Application. Double-click vào form trống có sẵn để mở cửa sổ soạn thảo mã lệnh. VB tự động thêm đoạn mã để xử lý tình huống Load của form. Bạn hãy sửa thành đoạn mã 1.

  doc14p rungxanhonline 15-12-2010 174 64   Download

 • Bạn có thể lập trình VC# (hay VJ#, VB .Net) truy xuất database MySQL bằng cách dùng 1 trong 4 giao tiếp lập trình sau: ODBC .Net, MySQL Provider, OLEDB .Net, thư viện lập trình API. ODBC .Net: đây là giao tiếp chuẩn hóa nên có tính tổng quát hóa cao nhất, bạn truy xuất database của MySQL và của các hệ quản trị CSDL khác thông qua các đối tượng chuẩn của Microsoft (trong namespace System.Data.Odbc).

  doc5p tt1991tt 19-02-2011 146 53   Download

 • El real valor de las certificaciones del mundo informático (de sus realidades,mitos y proyección) Equivalencia de instrucciones de C# y VB .NET (y III) Configuración de aplicaciones Web de ASP.NET Gestión de concurrencia en ADO.NET El poder de la reflexión en .Net Introducción a GDI+ SQL-Server.Diseñar la estrategia de copias de seguridad y restauraciones

  pdf0p trasua_123 29-12-2012 32 7   Download

 • Sử dụng NUnit, bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các mã quản lý của bạn. Sự thất vọng của nhiều người, Microsoft đã chọn để tích hợp khả năng sắp xếp cho Visual Basic 2005 dự án. Các tin tốt là tự do tải về plug-in cho phép Visual Basic 2005

  pdf109p kimku13 24-10-2011 26 4   Download

 • các nhà phát triển để áp dụng hàng chục refactorings mã sử dụng Visual Studio 2005. Hãy suy nghĩ của Vil như một "anh lớn" thân thiện cho các nhà phát triển NET.. Công cụ này sẽ phân tích mã NET của bạn và cung cấp các ý kiến ​​khác nhau để làm thế nào để cải thiện mã của bạn thông qua tái cấu trúc, cấu trúc xử lý ngoại lệ, và vv.

  pdf109p kimku13 24-10-2011 19 3   Download

 • Sử dụng VB.NET để kết nối mySQL Yêu cầu: - MySQL 5.0.27 - My SQL Connector/Net 5.0.3 - Toad for MySQL Freeware 2.0.3 - VB.NET 2005 Express Edition Phần I. Định nghĩa ConnectionString Những ai đã quen với lập trình .NET khi sử dụng ADO để kết nối với CSDL cũng đã rất quen thuộc với cụm từ Connection String. Đúng ra, trong lập trình ConnectionString là thuộc tính của đối tượng ADO Connection.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 496 176   Download

 • Microsoft® Visual Basic(VB) 2005 hay Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Trong Microsoft Visual Studio 2005, bạn có thể kết hợp các project (dự án) viết bằng các ngôn ngữ khác như C#, J#, ... với VB2005. VB2005 được chạy trên nền .NET Framework 2.0, khi đóng gói chương trình cũng cần bộ Framework này để chạy chương trình. Cũng như VB 6.0, VB2005 cũng là ngôn ngữ lập trình huớng đối tuợng....

  pdf67p myxaodon12 21-11-2011 222 91   Download

 • For the purposes of this book, you also must install the AdventureWorks database for SQL Server 2005. This database, which contains data for a fictitious cycling company, is a totally new one specially designed and developed for SQL Server 2005 only. To start, you first install the AdventureWorks creation script, and then you create the database.

  pdf439p gmmiso88 26-07-2010 173 53   Download

 • This is a practical guide for developers working with the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) using VB.NET. From introducing ODP.NET and programming with ODP.NET to application development using ODP.NET and on to discussing Oracle Developer Tools for Visual Studio 2005, this book covers the important aspects of ODP.NET. The book is written for professional .NET developers who need to work with and take full advantage of Oracle Database 10g using Visual Studio 2005. Developers are expected to be familiar with Visual Basic.NET 2005 and have minimum knowledge of Oracle SQL and PL/SQL....

  pdf326p suthebeo 17-07-2012 95 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản