» 

Vẽ đồ Thị Hàm Số

 • Bài học giúp HS biết sơ đồ khảo sát hàm số ( Tìm TXĐ, xét sự biến thiên: chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên; vẽ đồ thị). Ngoài ra, HS còn biết vận dụng sơ đồ khảo sát HS để tiến hành khảo sát các hàm số dạng bậc 3; bậc 4( trùng phương); phân thức hữu tỉ dạng bậc nhất trên bậc nhất. Biết cách tìm toạ độ giao điểm hai đồ thị hàm số, biết giải toán biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị,cách phân loại các dạng đồ thị hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương, hàm phân thức dạng.

  mynhan1981 01-11-2013 583 5

 • Mong mốn giúp các em học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Bài giảng môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2 tổng hợp các kiến thức cần thiết giúp thầy cô soạn giáo án tốt hơn.

  chetcharoi 06-11-2013 303 0

 • + Xem thêm 3 BST Vẽ đồ Thị Hàm Số khác
 • Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Tài liệu tham khảo chuyên đề toán về Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  pdf 2p bauchau 04-09-2010 1673 236

 • Giáo trình toán học: Đạo hàm và vẽ đồ thị hàm số

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về Đạo hàm và vẽ đồ thị hàm số, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

  pdf 220p augi12 14-01-2012 353 78

 • Chuyên đề 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

  Chuyên đề 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản qua các bài tập về tính đơn điệu của hàm số, cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

  pdf 13p xuantrung1997 21-06-2014 17 5

 • Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Bài giảng toán 12 chương 1 bài 5

  Biết cách phân loại các dạng đồ thị hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương, hàm phân thức. Qua đó có thể phát hiện được những sai sót khi vẽ đồ thị hàm số ở từng loại.

  ppt 23p quangtri1981 01-11-2013 21 2

 • Đề kiểm tra lớp 12 môn Toán - Chủ đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Đề kiểm tra lớp 12 môn Toán - Chủ đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và hệ thống lại kiến thức đã học.

  doc 6p caobang_pro 27-03-2014 5 0

 • Giáo án giải tích 12: Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Đặc biệt là các dạng bài tập ở chương Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Thông qua tài liệu này giúp các bạn củng cốp và hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

  pdf 102p ntgioi120406 04-12-2009 1761 621

 • Toán lớp 9 bài giảng bài 2 về đồ thị hàm số y=ax2

  Giúp học sinh nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0). Toán lớp 9 bài giảng bài 2 về đồ thị hàm số y=ax2 tài liệu thích hợp dành cho quý thầy cô tham khảo soạn giáo án.

  ppt 24p chotthaynhoinhoi 06-11-2013 11 1

 • Toán đại số lớp 9 bài giảng về đồ thị hàm số y=ax2

  Tài liệu Toán đại số lớp 9 bài giảng về đồ thị hàm số y=ax2. Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y=ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Mời các bạn tham khảo.

  ppt 25p chotthaynhoinhoi 06-11-2013 6 1

 • Bài 2, chương 4 bài giảng môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2

  Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0). Bài 2, chương 4 bài giảng môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2 tài liệu bổ ích dành cho quý thầy cô tham khảo.

  ppt 12p chotthaynhoinhoi 06-11-2013 5 1

 • Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Toán 12 - GV:N.P.An

  HS nắm được các dạng của đồ thị hàm số bậc ba. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba .Thực hiện thành thạo các bước khảo sát hàm số bậc ba. Vẽ đồ thị hàm số bậc ba đúng : chính xác và đẹp.

  doc 12p orchild123123 01-11-2013 10 1

 • Bài giảng môn Toán lớp 9 bài số 2 về đồ thị hàm số y=ax2

  Bài giảng môn Toán lớp 9 bài số 2 về đồ thị hàm số y=ax2 sẽ giúp cho quý thầy cô soạn giáo án tốt nhất. Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số.

  ppt 20p chotthaynhoinhoi 06-11-2013 8 1

 • Bài giảng môn Toán 9 về đồ thị hàm số y=ax+b

  HS hiểu được ĐTHS y = ax+b là một đường thẳng luôn luôn cắt trục tung tại điểm có có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. Bài giảng môn Toán 9 về đồ thị hàm số y=ax+b mời các bạn tham khảo.

  ppt 15p niukeothoigian 31-10-2013 14 1

 • Bài giảng điện tử giải tích 12 về Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

  Biết sơ đồ khảo sát hàm số( Tìm TXĐ; xét sự biến thiên: chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên; vẽ đồ thị ). Biết cách tìm toạ độ giao điểm hai đồ thị hàm số, biết giải toán biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị

  ppt 15p quangtri1981 01-11-2013 14 1

 • Bài giảng môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax+b

  Học sinh nắm vững khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox và khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b. Bài giảng môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax+b là tài liệu chọn lọc mời quý thầy cô tham khảo.

  ppt 17p niukeothoigian 31-10-2013 12 1

 • Giáo án bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Giải tích 12 chương 1 bài 5 - GV:N.T.Anh

  Giáo án Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hướng dẫn học sinh trình tự các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số để ứng dụng làm bài tập tốt.

  doc 31p rain123123 01-11-2013 5 0

 • Toán đại số lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2

  Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y=ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y=ax2 (a=0). Toán đại số lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2 mời các bạn tham khảo.

  doc 7p niukeothoigian 22-10-2013 8 0

 • Bài 2, chương 4 giáo án môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2

  Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0). Bài 2, chương 4 giáo án môn Toán lớp 9 về đồ thị hàm số y=ax2 tài liệu bổ ích dành cho quý thầy cô tham khảo.

  doc 2p niukeothoigian 22-10-2013 15 0

 • Giáo án Toán 12 chương 1 bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - GV:Ng.T.Sáu

  Học sinh biết sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chung: Tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

  doc 26p thusau1981 01-11-2013 6 0

 • Giáo án môn Toán lớp 9 bài số 2 về đồ thị hàm số y=ax2

  Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0). Giáo án môn Toán lớp 9 bài số 2 về đồ thị hàm số y=ax2 sẽ giúp cho quý thầy cô soạn giáo án tốt nhất.

  doc 7p niukeothoigian 22-10-2013 18 0

 • Toán lớp 9 bài 2 về đồ thị hàm số y=ax2

  Học sinh biết được dạng đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0) và phân biệt đựơc chúng trong hai trường hợp. Nắm vững tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị với tính chất của hàm số. Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a=0). Toán lớp 9 bài 2 về đồ thị hàm số y=ax2 tài liệu thích hợp dành cho quý thầy cô tham khảo soạn giáo án.

  doc 6p niukeothoigian 22-10-2013 35 0

 • + Xem thêm 1118 Vẽ đồ Thị Hàm Số khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản