» 

Vẽ Hình Chiếu Trục đo

 • Mời bạn đọc cùng đến với bộ sưu tập những bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể, nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hành môn học. Đây là những thiết kế bài giảng điện tử, được trình bằng bằng các slide tạo hiệu ứng trong power point, giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắt và hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu. Ghi kích thước của vật thể. Hoàn thành một bản vẽ kĩ thuật từ 2 hình chiếu cho trước.

  dientranngoc 14-05-2014 73 0

 • + Xem thêm 1 BST Vẽ Hình Chiếu Trục đo khác
 • Bài 5: Hình chiếu trục đo - Bài giảng điện tử Công nghệ 11 - Đ.T.Hoàng

  Thiết kế sliede bài giảng Hình chiếu trục đo giáo viên giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  ppt 15p cndinhtinhoang 26-03-2014 7 2

 • Slide bài Hình chiếu trục đo - Công nghệ 11 - GV.T.M.Châu

  Thông qua bài giảng Hình chiếu trục đo giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  ppt 20p tranminhchaucn 11-03-2014 5 1

 • Bài 5: Hình chiếu trục đo - Giáo án Công nghệ 11 - GV:N.N.Viên

  Đây là bài soạn giáo án Hình chiếu trục đo giáo viên giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  doc 4p nguyennhuviencn 05-04-2014 3 0

 • Giáo án bài Hình chiếu trục đo - Công nghệ 11 - GV:T.M.Châu

  Mục tiêu của giáo án bài Hình chiếu trục đo giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  doc 3p tranminhchaucn 11-03-2014 2 0

 • Bài giảng Hình chiếu trục đo - Công nghệ 11 - GV. N.N.Viên

  Đây là những slide bài giảng Hình chiếu trục đo giáo viên giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  ppt 23p nguyennhuviencn 05-04-2014 6 0

 • Giáo án bài 5: Hình chiếu trục đo - Công nghệ 11 - GV.Đ.T.Hoàng

  Thông qua giáo án bài Hình chiếu trục đo giúp học sinh hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản, cách xây dựng hình chiếu trục đo.

  doc 4p cndinhtinhoang 26-03-2014 2 0

 • CHƯƠNG XI: PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

  Tham khảo tài liệu 'chương xi: phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p baodhcn 09-08-2010 1466 292

 • Vẽ kỹ thuật-Bài 2:Hình chiếu trục đo

  Để xác định hình chiếu trục đo của một vật thể φ là φ’ ta chiếu các điểm A thuộc φ theo hướng chiếu s lên Π’. Tập hợp tất cả các điểm A’ ta được φ’.

  ppt 26p dinhchung08 17-09-2011 552 182

 • Hình chiếu trục đo

  .I.Khái niệm: 1.Thế nào là hình chiếu trục đo: Để dễ biết hình dạng của vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thƣờng dùng hình ba chiều nhƣ hình chiếu trục đo hoặc nhƣ hình chiếu phối cảnh để bổ sung cho các hình chiếu vuông góc Hình chiếu trục đo đƣợc xây dựng nhƣ sau

  pdf 23p ctrl_12 06-07-2013 51 13

 • Bài tập phần hình chiếu

  Bài tập phần hình chiếu. 1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo) 2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp.

  pdf 8p kinghung21st 01-12-2009 1739 331

 • Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật 1

  Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật 1 có hai phần, phần 1: Vẽ giao của hai đa diện và xét thấy khuất toàn hình, trong phần này có 10 đề, mỗi đề gồm có hai bài toán. Phần hai vẽ hình chiếu trục đo, hình chiếu thẳng góc, trong phần này có 10 đề, mỗi đề có 03 hình chiếu trục đo, trên đó có ghi đầy đủ các kích thước của hình biểu diễn. Mỗi phần bài tâp đều kèm theo phần hướng dẫn giúp...

  pdf 22p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 14 3

 • Tiểu luận vẽ kỹ thuật: Vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo từ 2 hình chiếu

  Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở rất quan trọng trong kế hoạch đào tạo kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nếu có kiến thức vẽ kỹ thuật tốt thì mới nắm vững và phát triển kiến thức chuyên môn được tốt.Môn vẽ kỹ thuật là môn học mang tính thực hành cao. Vì vậy, trong quá trình học tập ngoài việc nắm vững kiến thức...

  ppt 11p haythaem101 06-06-2011 2058 454

 • CHƯƠNG 6 - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

  Sau khi học xong phần này, sinh viên có khả năng : * Hiểu khái niệm về hệ số biến dạng, áp dụng đúng cho từng loại hình chiếu trục đo khi vẽ ; * Vẽ được hình chiếu trục đo vuông góc đều, hình chiếu trục đo đứng cân của vật thể, từ đó hình dung hình dạng của vật thể ; * Vẽ được hình cắt trong hình chiếu trục đo để thể hiện cấu trúc bên trong của vạt thể.

  doc 15p doivoianhemlatatca 05-01-2011 1232 256

 • Đề tài: DỰNG HÌNH CHIẾU THỨ BA VÀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

  Tài liệu tham khảo về vẽ kỹ thuật..

  ppt 5p haythaem101 06-06-2011 763 185

 • Hình học họa hình - Phần 2 Phương pháp hình chiếu trục đo - Chương 9

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hình học họa hình ( Vũ Hoàng Thái, nhà xuất bản Giáo Dục ) dùng trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần chia làm 9 chương cung cấp những kiến thức cơ bản để đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật - Phần 2 Phương pháp hình chiếu trục đo - Chương 9 Phương pháp hình chiếu trục đo

  pdf 27p hoa_layon 22-08-2011 241 58

 • Đề cương bài giảng vẽ kỹ thuật - Chương 5

  Hình chiếu trục đo Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về hình chiếu trục đo và phương pháp vẽ hình chiếu trục đo của vật thể. Dựng được hình chiếu trục đo xiên cân và hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể. Nội dung: Thời gian:5h (LT: 2; TH: 3) 1. Khái niệm về hình chiếu trục đo Thời gian: 1h 2. Các loại hình chiếu trục đo Thời gian: 1h 3. Cách dựng hình chiếu trục đo

  pdf 7p hoa_maudo 27-08-2011 108 39

 • Bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể - Bài giảng điện tử Công nghệ 11 - Đ.T.Hoàng

  Thiết kế sliede bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể giáo viên giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắtvà hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu.

  ppt 34p cndinhtinhoang 26-03-2014 11 5

 • Slide bài Thực hành biểu diễn vật thể - Công nghệ 11 - GV.T.M.Châu

  Thông qua bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắtvà hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu.

  ppt 24p tranminhchaucn 11-03-2014 7 3

 • Bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể - Công nghệ 11 - GV. N.N.Viên

  Đây là những slide bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể giáo viên giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắtvà hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu.

  ppt 35p nguyennhuviencn 05-04-2014 4 0

 • Giáo án bài Thực hành biểu diễn vật thể - Công nghệ 11 - GV:T.M.Châu

  Mục tiêu của giáo án bài Thực hành biểu diễn vật thể giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình cắtvà hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu.

  doc 5p tranminhchaucn 11-03-2014 2 0

 • + Xem thêm 168 Vẽ Hình Chiếu Trục đo khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản