Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

Xem 1-3 trên 3 kết quả Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010
  • Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

    doc9p quangdnt 13-08-2009 390 58   Download

  • Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf8p lawttyt3 30-11-2009 80 12   Download

  • Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

    pdf11p lawttyt2 30-11-2009 156 9   Download

Đồng bộ tài khoản