Vectơ riêng của ma trận

Xem 1-17 trên 17 kết quả Vectơ riêng của ma trận
 • Bài giảng Toán cao cấp về trị riêng, véctơ riêng của ma trận, gồm kiến thức lý thuyết, các định nghĩa, ví dụ và bài tập minh họa về trị riêng và vecto riêng của ma trận, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc nắm kiến thức và học tốt hơn môn toán cao cấp.

  ppt10p lectue8x 01-04-2014 122 29   Download

 • Bài giảng "Trị riêng - Véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán thực tế; trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p doinhugiobay_16 29-02-2016 25 12   Download

 • Cho một ma trận vuông cấp n. Nếu tồn tại một số và một vector x0 sao cho Ax=x thì được gọi là trị riêng của ma trận A và x được gọi là vectơ riêng của A ứng với trị riêng . Có nhiều bài toán ứng dụng trong cơ học và vật lí được qui dẫn về việc tìm trị riêng và vector riêng của ma trận. Trong các bài toán tìm trị riêng và vectơ riêng của ma trận người ta chia ra làm 2 loại: - Bài toán nhỏ: tìm các trị riêng có...

  pdf18p ntvan0606 26-02-2011 327 99   Download

 • Bài giảng "Đại số tuyến tính - Chương 7: Trị riêng, véctơ riêng" cung cấp cho người học các kiến thức: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf63p doinhugiobay_14 28-01-2016 47 18   Download

 • Bài giảng Toán C2 cung cấp những kiến thức cơ bản về ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, trị riêng, véctơ riêng của ma trận, dạng toàn phương, lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p allbymyself_10 02-03-2016 16 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'toán ứng dụng - chương 7: trị riêng, véctơ riêng', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p trinhvang 25-01-2013 127 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vecto riêng - giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính - chéo hóa', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kieudinhtuan 05-05-2010 1560 197   Download

 • Bài giảng bài 16 sẽ cung cấp cho người học những nội dung về vectơ riêng - giá trị riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; vectơ riêng, giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính.

  pdf10p nganga_04 27-09-2015 14 4   Download

 • Nội dung trong chương này gồm: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận. Chéo hóa ma trận. Chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao. Trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ánh xạ tuyến tính. Dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn các nội dung trên.

  pdf92p hohanhnhi 06-01-2014 227 30   Download

 • Trong trường đại học, đại số tuyến tính bắt đầu từ nghiên cứu các vector trong hệ tọa độ Đề-các 2 chiều hoặc 3 chiều. Các vectơ là các đoạn thẳng có hướng và độ lớn. Các kết quả trong không gian 2 hoặc 3 chiều có thể được mở rộng ra cho nhiều chiều hơn, gọi tổng quát là không gian vectơ.

  pdf35p trinhvang 25-01-2013 89 37   Download

 • Bài giảng "Đại số C - Chương 4: Trị riêng, vectơ riêng, chéo hóa ma trận" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trị riêng, vectơ riêng, không gian đặc trưng, vấn đề chéo hóa của một ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p doinhugiobay_18 08-03-2016 102 26   Download

 • Bài giảng Toán 2 của trường ĐH Tôn Đức Thắng do khoa CNTT & TUWD biên soạn gồm 4 chương có nội dung về: Ma trận và định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian vectơ, Trị riêng Vectơ của ma trận và dạng Toàn phương.

  pdf11p lg123456 15-03-2014 85 23   Download

 • Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức về trị riêng, véc-tơ riêng & dạng toàn phương. Nội dung cụ thể trong chương này gồm: Đa thức đặc trưng; trị riêng, vector riêng; dạng toàn phương, dạng chính tắc của dạng toàn phương; đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p allbymyself_10 02-03-2016 14 3   Download

 • Nếu hệ cơ sở của một không gian vectơ là cố định, mọi biến đổi tuyến tính đều có thể viết thành bảng gọi là ma trận. Việc nghiên cứu các tính chất của ma trận, như định thức và vectơ riêng là một phần quan trọng của đại số tuyến tính.

  pdf30p cindy03 19-01-2011 54 14   Download

 • Bài giảng Toán T2 gồm có những nội dung sau: Số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, Không gian R, độc lập và phụ thuộc tuyến tính, hạng của một vecto, không gian con, cơ sở và số chiều, tọa độ vector, trị riêng và vecto riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p allbymyself_10 02-03-2016 21 1   Download

 • Ebook "Đại số tuyến tính" nhằm giới thiệu và cung cấp kiến thức đến bạn đọc nội dung về: Kiến thức chuẩn bị; không gian véctơ; ma trận và ánh xạ tuyến tính; định thức và hệ phương trình tuyến tính; cấu trúc của tự đồng cấu; không gian véctơ Euclid; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; đại số đa tuyến tính.

  pdf291p cris46 12-01-2011 683 268   Download

 • Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính. Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền tảng và biết giải các bài toán cơ bản: tính định thức, làm việc với ma trận, bài toán giải hệ phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, tìm trị riêng véc tơ riêng, đưa dạng toàn phương về chính tắc.

  ppt52p 0903639884 22-09-2011 152 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản